Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
913419 ZP.262.21.2024 Remont DP nr 1449N relacji Dobre Miasto – Podleśna od km 2+230 do km 2+240. Mariusz Durmowicz 2024-04-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
913427 ZP.262.22.2024 Remont DP nr 1449N w miejscowości Podleśna. Mariusz Durmowicz 2024-04-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
916161 ZP.262.17.2024 Likidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1425N relacji Podlejki-Olsztynek od km 7+800 do 7+905 km" Katarzyna Mendalka 2024-05-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
916139 ZP.263.23.2024 Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1232N relacji Wigwałd - Olsztynek od km 12+360 do 12+384km Mariusz Durmowicz 2024-05-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
916144 ZP.262.24.2024 Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1528N relacji Witramowo-Żelazno od km 2+350 do 2+370km. Mariusz Durmowicz 2024-05-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
917536 ZP.262.25.2024 Remont drogi powiatowej Nr 1455N relacji Łęgajny - Barczewko, od km 5+770 do km 5+870 Katarzyna Mendalka 2024-05-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
918380 ZP.262.27.2024 Remont drogi powiatowej Nr 1993N relacji Tuławki-Maruny, od km 14+215 do km do km 14+515 Katarzyna Mendalka 2024-05-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
918240 ZP.262.26.2024 Remont drogi powiatowej Nr 1495N relacji Ryn Reszelski - Kolno, od km 5+275 do km 5+425 Katarzyna Mendalka 2024-05-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
918820 ZP.262.28.2024 Remont drogi powiatowej Nr 1434N relacji Derc - Jeziorany, od km 0+560 do km 0+660 Katarzyna Mendalka 2024-05-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
910121 ZP.262.20.2024 Remont przepustu w ciągu DP 1501N w miejscowości Brąswałd gm. Dywity. Mariusz Durmowicz 2024-04-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
910109 ZP.262.19.2024 Remont przepustu w ciągu DP 1374N w miejscowości Bartąg gm. Stawiguda w km 1+0070. Mariusz Durmowicz 2024-04-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
904743 ZP.262.18.2024 Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Godki w ciągu drogi powiatowej nr 1368N. Mariusz Durmowicz 2024-04-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
902362 ZP.262.12.2024 Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów popegerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej Nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Łutynówko Katarzyna Mendalka 2024-04-03 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
898532 ZP.262.16.2024 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1441N relacji Wymój-Pluski, na odcinku ok. 1 km Katarzyna Mendalka 2024-04-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
897641 ZP.262.7.2024 Roboty utrzymaniowe dróg powiatowych - wykonanie ścinki poboczy i odtworzenie rowów odwadniających, z podziałem na zadania Katarzyna Mendalka 2024-03-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
896780 ZP.262.13.2024 Uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych w powiecie olsztyńskim, z podziałem na zadania. Mariusz Durmowicz 2024-03-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
897051 ZP.262.15.2024 Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego na gruntowe drogi powiatowe Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie- cz.1 Katarzyna Mendalka 2024-03-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
896165 ZP.262.14.2024 Utrzymanie powiatowych dróg gruntowych na terenie działania Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie- cz.1. Katarzyna Mendalka 2024-03-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
892060 ZP.262.11.2024 Wyrównanie szans mieszkańców z obszarów popegerowskich poprzez modernizację drogi powitowej Nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. Łutynówko Katarzyna Mendalka 2024-03-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings