Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
665351 ZP.262.55.2022 Remont drogi powiatowej Nr 1428N relacji Cerkiewnik – Różynka od km 0+750 do km 5+610. Mariusz Durmowicz 2022-10-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
669602 ZP.262.57.2022 Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego i płukanych grysów kamiennych do remontów dróg powiatowych, z podziałem na dwa zadania Katarzyna Mendalka 2022-10-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
670026 ZP.262.58.2022 Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego 0-31,5 mm oraz 0-63 mm na drogę powiatową Nr 1497N Lamkowo-DP 1446N" Katarzyna Mendalka 2022-10-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
669096 ZP.262.53.2022 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1463N na odcinku Klebark Wielki – Klewki. Mariusz Durmowicz 2022-10-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
661829 ZP.262.54.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku wąwozu w Rusi Katarzyna Mendalka 2022-10-18 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
659653 ZP.262.51.2022 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu olsztyńskiego w 2022 roku - etap II Katarzyna Mendalka 2022-10-20 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
652933 ZP.262.49.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1483N od km 0+000 do skrzyżowania z DK16- ZADANIE NR 1- odcinek od km 0+000 do granicy administracyjnej gminy Jeziorany Katarzyna Mendalka 2022-09-27 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
659076 ZP.262.50.2022 Remont drogi powiatowej nr 1464N na terenie miejscowości Klabark Wielki Katarzyna Mendalka 2022-09-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
649109 ZP.262.48.2022 Remont drogi powiatowej Nr 1449N na odc. około 300 m od tzw. „krzyżówek barczewskich” w kierunku m. Olsztyn. Mariusz Durmowicz 2022-08-23 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
647514 ZP.262.47.2022 Remont drogi powiatowej Nr 1464N na terenie miejscowości Klebark Wielki Katarzyna Mendalka 2022-08-19 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
644689 ZP.262.46.2022 Sukcesywna dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na zimno wraz z roładunkiem, w łącznej ilości do 115 ton Katarzyna Mendalka 2022-08-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
644148 ZP.262.44.2022 Dostawa samochodu osobowego o napędzie elektrycznym. Mariusz Durmowicz 2022-08-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
641749 ZP.262.43.2022 Remont drogi powiatowej Nr 1449N na odc. około 300 m od tzw. „krzyżówek barczewskich” w kierunku m. Olsztyn. Mariusz Durmowicz 2022-08-04 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
643990 ZP.262.45.2022 Sukcesywna dostawa kationowej emulsji szykorozpadowej, niemodyfkowanej C65B3PU/RC, w łącznej ilości do 50 Mg Katarzyna Mendalka 2022-08-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
641238 ZP.262.42.2022 Remont drogi powiatowej Nr 1468N w msc. Marcinkowo. Mariusz Durmowicz 2022-08-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
640747 ZP.262.41.2022 Remont drogi powiatowej Nr 1438N w msc. Radosty. Mariusz Durmowicz 2022-08-03 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings