Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
345178 ZP.271.08.2020 „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy” Gmina Psar 2020-06-02 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
345453 ZP.271.09.2020 „Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych” z podziałem na pięć części. Gmina Psar 2020-06-09 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
336397 ZP.271.07.2020 „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego i budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem i odwodnieniem w miejscowości Gródków” Gmina Psar 2020-05-06 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
334295 ZP.271.06.2020 „Utwardzenie ulicy Źródlanej w Sarnowie płytami betonowymi” Gmina Psar 2020-04-23 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
303961 ZP.271.01.2020 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Psary wraz z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”. Gmina Psar 2020-04-07 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
325103 ZP.271.04.2020 „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy” Gmina Psar 2020-03-27 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
314515 ZP.271.03.2020 „Zagospodarowanie otoczenia byłej szkoły w Goląszy Górnej” Gmina Psar 2020-03-03 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to