Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
411368 ZP.271.21.2020 „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy”. Gmina Psary 2021-02-03 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
409494 ZP.271.19.2020 „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkowie” Gmina Psary 2021-02-05 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
411294 ZP.271.20.2020 „Budowa odwodnienia ul. Krótkiej w Sarnowie”. Gmina Psary 2021-01-21 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
402302 ZP.271.17.2020 „Budowa ul. Kasztanowej w Psarach” - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego”. Gmina Psary 2021-01-07 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
390809 ZP.271.16.2020 „Budowa ul. Leśnej w Gródkowie” - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego” Gmina Psary 2020-11-10 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
377630 ZP.271.15.2020 "Usługi w zakresie serwisu, nadzoru autorskiego, asysty technicznej dla oprogramowania e-usług i systemów dziedzinowych firmy Rekord". Gmina Psary 2020-10-30 12:00:00 Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
376095 ZP.271.14.2020 „Budowa ul. Grabowej w Psarach” - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego”. Gmina Psary 2020-09-21 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
370644 ZP.271.13.2020 „Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego” z podziałem na cztery części. Gmina Psary 2020-08-28 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
366132 ZP.271.11.2020 „Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Psary do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022”. Gmina Psary 2020-08-04 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
354238 ZP.271.10.2020 „Remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Strzyżowice” Gmina Psary 2020-06-29 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
352710 ZP.OSP.1.2020 „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu” Gmina Psary 2020-06-16 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
345453 ZP.271.09.2020 „Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych” z podziałem na pięć części. Gmina Psary 2020-06-09 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Mode Proceeding type Action
No proceedings