Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
377630 ZP.271.15.2020 "Usługi w zakresie serwisu, nadzoru autorskiego, asysty technicznej dla oprogramowania e-usług i systemów dziedzinowych firmy Rekord". Gmina Psary 2020-10-30 12:00:00 Zamówienie z wolnej ręki Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
376095 ZP.271.14.2020 „Budowa ul. Grabowej w Psarach” - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego”. Gmina Psary 2020-09-21 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
370644 ZP.271.13.2020 „Wykonanie dokumentacji projektowych wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego” z podziałem na cztery części. Gmina Psary 2020-08-28 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
366132 ZP.271.11.2020 „Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Psary do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022”. Gmina Psary 2020-08-04 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
354238 ZP.271.10.2020 „Remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Strzyżowice” Gmina Psary 2020-06-29 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
352710 ZP.OSP.1.2020 „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu” Gmina Psary 2020-06-16 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
345453 ZP.271.09.2020 „Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych” z podziałem na pięć części. Gmina Psary 2020-06-09 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
345178 ZP.271.08.2020 „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy” Gmina Psary 2020-06-04 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
336397 ZP.271.07.2020 „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego i budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem i odwodnieniem w miejscowości Gródków” Gmina Psary 2020-05-06 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
334295 ZP.271.06.2020 „Utwardzenie ulicy Źródlanej w Sarnowie płytami betonowymi” Gmina Psary 2020-04-23 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
303961 ZP.271.01.2020 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Psary wraz z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”. Gmina Psary 2020-04-07 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to