Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
612760 ZP.271.23.2022 Remont odcinków dróg gminnych: w Przodkowie (ulica Łąkowa), Pomieczyno-Rąb, Kczewo-Małkowo Monika Warkusz 2022-06-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
618119 ZP.271.24.2022 Wykonanie utwardzonego placu przed sceną widowiskową z dostępem dla osób niepełnosprawnych przy jeziorze Księże w Przodkowie Monika Warkusz 2022-06-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
610022 ZP.271.22.2021 Wykonanie utwardzonego placu przed sceną widowiskową z dostępem dla osób niepełnosprawnych przy jeziorze Księże w Przodkowie Monika Warkusz 2022-05-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
607670 ZP.271.21.2022 Remont odcinka drogi (ulica Parkowa) w Tokarach na działce nr 62/12 Monika Warkusz 2022-05-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
606585 ZP.271.19.2022 Budowa sali sportowej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej w Wilanowie – II etap Monika Warkusz 2022-05-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
607609 ZP.271.20.2022 Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Przodkowo do placówek szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 wraz z opieką Monika Warkusz 2022-05-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
598997 ZP.271.18.2022 Budowa sali sportowej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej w Wilanowie – II etap Monika Warkusz 2022-04-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
591256 ZP.271.17.2022 Budowa sali sportowej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej w Wilanowie – II etap Monika Warkusz 2022-04-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
590561 ZP.271.16.2022 Wykonanie usługi sprzętowej równiarkami i walcami samojezdnymi w roku 2022 na drogach Gminy Przodkowo Monika Warkusz 2022-03-31 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
585806 ZP.271.15.2022 Wykonanie usługi sprzętowej równiarkami i walcami samojezdnymi w roku 2022 na drogach Gminy Przodkowo Monika Warkusz 2022-03-23 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
585666 ZP.271.14.2022 „Dostawa płyt drogowych typu YOMB w roku 2022” Monika Warkusz 2022-03-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
584042 ZP.271.13.2022 Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół w gminie Przodkowo w ramach projektu „ Kontynuacja programu Nowe perspektywy dla OWP w gminie Przodkowo” Monika Warkusz 2022-03-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings