Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
857649 IRŚ.271.1.21.2023 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Przedbórz w sezonie zimowym 2023/2024 Magdalena Jędrzejczyk 2023-12-11 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
853776 IRŚ.271.1.21.2023 Zakup i adaptacja kontenera mieszkalnego całorocznego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską Magdalena Jędrzejczyk 2023-12-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
853054 IRŚ.271.1.20.2023 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Przedbórz w sezonie zimowym 2023/2024 Magdalena Jędrzejczyk 2023-12-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
845434 IRŚ.271.1.18.2023 Remont dróg dla pieszych (chodników) przy ul. Wierzbowskiej i ul. Klonowej w Przedborzu Magdalena Jędrzejczyk 2023-11-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
845429 IRŚ.271.1.17.2023 Przebudowa drogi polegająca na budowie obustronnego ciągu pieszego ul. Lipowa w Przedborzu Magdalena Jędrzejczyk 2023-11-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
848221 IRŚ.271.1.19.2023 Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Przedbórz w sezonie zimowym 2023/2024 Magdalena Jędrzejczyk 2023-11-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
823082 IRŚ.271.1.15.2023 Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz Magdalena Jędrzejczyk 2023-10-12 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
823782 IRŚ.271.1.16.2023 Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz – Polski Ład Magdalena Jędrzejczyk 2023-10-11 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
823102 OŚ.271.1.2.2023 Dostawa zrębki drzewnej do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu Magdalena Jędrzejczyk 2023-10-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
815425 IRŚ.271.1.14.2023 Modernizacja pomostów na zalewie w Przedborzu Magdalena Jędrzejczyk 2023-09-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
811933 IRŚ.271.1.13.2023 Remont drogi gminnej nr 112462 (Nosalewice) i drogi gminnej nr 112454E (odcinek Nosalewice – Wygwizdów) Magdalena Jędrzejczyk 2023-09-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
738499 IRŚ.271.1.5.2023 Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza z podziałem na części Magdalena Jędrzejczyk 2023-05-08 22:40:03 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
727038 IRŚ.271.1.3.2023 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleźnica Magdalena Jędrzejczyk 2023-03-21 12:16:19 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
726998 IRŚ.271.1.2.2023 Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – plac zabaw Magdalena Jędrzejczyk 2023-03-21 12:14:29 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
743981 IRŚ.271.1.6.2023 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleźnica Magdalena Jędrzejczyk 2023-04-28 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
735933 IRŚ.271.1.4.2023 Odłapywanie bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Przedbórz Magdalena Jędrzejczyk 2023-03-20 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
725128 IRŚ.271.1.1.2023 Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Turystyczna w Przedborzu Magdalena Jędrzejczyk 2023-03-23 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to