Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
692575 3491/2022 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie oraz adaptacji części pomieszczeń Bloku F w poziomie parteru na pomieszczenia administracyjno-biurowe w Szpitalu ,,Pro-Medica'' w Ełku Sp. z o.o. Damian Eksterowicz 2022-12-12 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
692860 4770/2022 Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z "Pro-Medica" w Ełku Sp.z o.o. Anna Iwaszko 2022-11-30 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
691145 4624/2022 Dostawa opatrunków i materiałów szewnych do Apteki Szpitalnej na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o Anna Iwaszko 2022-11-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
666295 3825/2022 "Zakup energii elektrycznej na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o." Damian Eksterowicz 2022-11-15 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
652275 1193/2022 „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie Oddziału Neonatologii oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w budynku Szpitala„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. przy ul. Baranki 24 w Ełku” Damian Eksterowicz 2022-10-04 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
664635 3824/2022 „Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z transportem na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.” Damian Eksterowicz 2022-09-27 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
652851 3191/2022 Dostawa i wdrożenie specjalistycznych urządzeń i oprogramowania niezbędnych do podniesienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o.” Damian Eksterowicz 2022-08-25 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
649054 3192/2022 „Dostawa odczynników do serologii grup krwi mikrometodą kolumnową na potrzeby ,,Pro-Medica’’ w Ełku sp. z o. o.’’ Damian Eksterowicz 2022-08-18 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
637661 1664/2022 „Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego na rzecz „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.” Damian Eksterowicz 2022-08-10 08:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
631496 2062/2022 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. Damian Eksterowicz 2022-08-03 08:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
640730 2484/2022 Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu Systemu Sygnalizacji Pożaru w bloku 1B i bloku 1E/I w budynku Szpitala „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. przy ul. Baranki 24 w Ełku Damian Eksterowicz 2022-08-01 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
526280 4563/2021 Zakup urządzeń sieciowych, pozostałej infrastruktury sprzętowej i oprogramowania wraz z wymaganymi integracjami Damian Eksterowicz 2022-02-01 08:44:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
503982 3988/2021 Dostawa odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów na potrzeby ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. Monika Szczepańska 2021-10-23 14:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
499600 3793/2021 "Dostawa leków, środków farmaceutycznych do Apteki Szpitalnej na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp.z o.o." Anna Iwaszko 2021-10-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to