Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
496890 IZ.272.18.2021 Zakup wraz z dostawą wyposażenia do pracowni obrabiarek i tokarek Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych 2021-09-21 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
509770 IZ.272.26.2021 Wykonanie tablic informacyjnych na stelażu w ramach realizowanych projektów Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych 2021-09-24 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
505669 IZ.272.25.2021 Usługa wykonania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż dróg powiatowych 2330Z i 2331Z: Wałcz - Przybkowo - Różewo - Dobino - granica powiatu Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych 2021-09-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Service Go to
494680 IZ.272.22.2021. Wałecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Justyna Kowalska 2021-10-04 13:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
505485 IZ.272.24.2021 Usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych 2021-09-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Service Go to
501510 IZ.272.21.2021 Zakup wraz z dostawą wyposażenia pracowni diagnostyki samochodowej Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych 2021-09-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Supply Go to
500656 IZ.272.20.2021 Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2306Z na odcinku od drogi krajowej nr 10 do miejscowości Lipie w powiecie wałeckim Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych 2021-09-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Construction work Go to
503299 IZ.272.23.2021 Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie dróg powiatowych Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych 2021-09-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Service Go to
498344 IZ.272.19.2021 Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych 2021-08-30 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
487874 IZ.272.15.2021 Roboty budowlane polegające na przebudowie dróg powiatowych: nr 2330Z na odcinku od miejscowości Przybkowo do skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Popowo i nr 2332Z na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 178 do końca miejscowości Różewo Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych 2021-08-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Construction work Go to
494310 IZ.272.17.2021 Zakup wraz z dostawą wyposażenia pracowni diagnostyki samochodowej Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych 2021-08-20 13:55:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Supply Go to
480997 IZ.272.14.2021 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 11 170 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych 2021-08-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Service Go to
487896 IZ.272.16.2021 Zakup wraz z dostawą laptopa wzmocnionego do pracy w terenie na potrzeby służb zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Wałczu Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych 2021-08-02 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
480912 IZ.272.13.2021 Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego w wysokości 4 000 000,00 PLN na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Wałeckiego Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych 2021-07-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
458447 IZ.272.1.2021 Zakup wraz z dostawą dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Regionalnego Centrum Kryzysowego w Wałczu Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych 2021-05-25 14:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to