Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
866143 ZP.272.11.2023 Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą Dorota Rumińska 2024-02-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
864349 WB.272.1.2023 Rozbudowa i przebudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie Marcin Turalski 2024-01-29 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
872522 ZP.272.1.1.2024 Dostawa papieru i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Rypinie Dorota Rumińska 2024-01-22 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
854353 ZP.272.12.1.2023 Wykonanie, dostawa oraz odbiór i zniszczenie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych Dorota Rumińska 2023-12-07 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
840654 ZP.272.9.2023 Zakup wyposażenia w ramach realizacji inwestycji pn. Zakup prawa własności czterech lokali mieszkalnych w Rypinie przy ul. Mławskiej 54, zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek użyteczności publicznej z rozbudową m.in. na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Dorota Rumińska 2023-11-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
838193 SSG.272.3.2023 Adaptacja pomieszczenia dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie Marcin Turalski 2023-11-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
839162 ZP.272.10.2023 Przebudowa zewnętrznych schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie Dorota Rumińska 2023-11-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
835030 SSG.272.2.2023 Utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim w Zespole Szkół nr 2 w Rypinie Marcin Turalski 2023-11-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
804848 ZP.272.8.2023 Zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” Dorota Rumińska 2023-08-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
798532 ZP.272.7.2023 Rozbudowa Dziennego Domu Pobytu Senior+ na działce nr ewid. 1302/8 w Rypinie ul. Mławska wraz z dokonaniem skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy Dorota Rumińska 2023-08-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings