Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
719203 ZP.272.1.2023 „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Zgierskiego” Sandra Zielińska 2023-02-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
715898 ZP.272.25.2022 „Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego” Monika Wójcik 2023-02-27 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
702481 ZP.272.24.2022 „Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim” w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” na 2022 r. Sandra Zielińska 2022-12-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Supply Go to
680574 ZP.272.21.2022 Odnowa nawierzchni w drodze powiatowej nr 5168E relacji Aleksandrów Łódzki – Łęczyca na odcinku Ignacew Rozlazły - Parzęczew Monika Wójcik 2022-11-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
682387 ZP.272.23.2022 .: „Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim” w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” na 2022 r. Sandra Zielińska 2022-11-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
680460 ZP.272.22.2022 Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem specjalistycznym Renata Fandrych 2022-11-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Supply Go to
671133 ZP.272.20.2022 Przebudowa drogi powiatowej 5131 E ul. Kościelna w Szczawinie Kościelnym Sandra Zielińska 2022-10-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Construction work Go to
644908 ZP.272.14.2022 ,,Zimowe utrzymanie dróg” Renata Fandrych 2022-08-31 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
651519 ZP.272.18.2022 Zamówienie publiczne polegające na realizacji robót budowlanych oraz usług projektowych dla potrzeb budynku Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie z siedzibą przy ul. Krasickiej 51 w Głownie (zwanego dalej DPS w Głownie) w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w DPS w Głownie”, realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj. Sandra Zielińska 2022-08-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
651487 ZP.272.17.2022 Regulacja wysokościowa niwelety elementów betonowych w pasach dróg powiatowych Renata Fandrych 2022-08-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Construction work Go to
650786 ZP.272.15.2022 Przebudowa drogi powiatowej Nr 5140 E w ulicy: Adamówek w Ozorkowie - przedłużenie chodnika na odcinku od ogródków działkowych do ul. Akacjowej Renata Fandrych 2022-08-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Construction work Go to
650298 ZP.272.16.2022 „Doposażenie hali sportowej przy Zespole Licealno-Sportowym w Aleksandrowie Łódzkim” w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” na 2022 r. Sandra Zielińska 2022-08-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
502362 ZP.272.30.2021 ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 5169E, - ul. Krótka w Aleksandrowie Łódzkim” Monika Wójcik 2021-09-02 14:24:27 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
494304 ZP.272.15.2021 Zadanie 1: Przebudowa drogi – wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5124 E – relacji Głowno – Wola Zbrożkowa – granica powiatu (Strzebieszew) – w miejscowości Wola Zbrożkowa na odcinku od posesji 44 do włączenia z drogą gruntową prowadzącą do m. Strzebieszew. Zadanie 2: Przebudowa drogi, wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 5124 E w miejscowości Wola Zbrożkowa, gm. Głowno. Monika Wójcik 2021-08-27 13:54:23 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
709822 ZP.272.25.2022 „Modernizacja dróg i mostu na terenie Powiatu Zgierskiego” Monika Wójcik 2023-01-16 11:54:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
534176 ZP.272.42.2021 Przebudowa drogi powiatowej Nr 5106 E - ul. Piłsudskiego w Zgierzu - Etap I od wjazdu na Plac Stu Straconych do ul. 1 - go Maja Monika Wójcik 2022-02-11 12:39:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
544042 ZP.272.45.2021 Przebudowa drogi powiatowej Nr 5103 E - remont mostu nad rzeką Mrożycą oraz wykonanie kładki pieszo - rowerowej Monika Wójcik 2022-01-20 14:20:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
533624 ZP.272.41.2021 Przebudowa drogi powiatowej Nr 5157 E w Zgierzu, w ciągu ul. Musierowicza -Gałczyńskiego, na odcinku ul. Parzęczewskiej do drogi woj. 702 (ul. Piątkowska) Monika Wójcik 2022-02-11 08:20:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
544926 ZP.272.44.2021 Przebudowa drogi powiatowej Nr 5136 E - Etap I - ul. Wiosny Ludów w Zgierzu na odcinku od S14 do ul. Kontrewers (granica miasta) i Etap II - od granicy miasta do drogi powiatowej Nr 5167 relacji Aleksandrów - Jedlicze - Grotniki - wyk. dokumentacji Monika Wójcik 2022-01-18 11:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
535173 ZP.272.43.2021 ,, Wykonanie nakładki w pasie drogi powiatowej Nr 5109 E relacji Modlna - Leśmierz gm. Ozorków " Monika Wójcik 2022-01-12 10:33:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
526049 ZP.272.38.2021 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5172 E ul. Tkacka w Ozorkowie oraz drogi powiatowej Nr 5137 E ul. Konstytucji 3 Maja w Ozorkowie” Monika Wójcik 2021-12-23 11:18:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
526060 ZP.272.37.2021 Przebudowa drogi - wykonanie nakładki na drodze powiatowej Nr 3315 E w miejscowości Bełdów Monika Wójcik 2021-12-16 10:56:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
528248 ZP.272.39.2021 Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w województwie łódzkim na rok 2021 - część II Monika Wójcik 2021-12-29 11:43:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
526030 ZP.272.36.2021 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5101 E – ul. Bielawska w Głownie – od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 5124 E” Monika Wójcik 2021-12-22 14:46:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to