Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
924334 BZP.272.68.2024 Rozwój stref przemysłowych na obszarze Powiatu Wołomińskiego poprzez rozbudowę dróg w Gminie Radzymin z podziałem na części Biuro Zamówień Publicznych 2024-06-17 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
923821 BZP.272.69.2024 Wykonanie map prawnych podziałowych dla dokumentacji projektowej DP Nr 4331W Dzięcioły – Łysobyki – Trakt Napoleoński, gm. Tłuszcz - do wniosku ZRID Biuro Zamówień Publicznych 2024-05-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
923836 BZP.272.70.2024 Wykonanie map prawnych podziałowych dla dokumentacji projektowej rozbudowy DP Nr 4333W wraz z rozbudową skrzyżowania w Międzylesiu (odc. 8000m) gm. Poświętne - do wniosku ZRID Biuro Zamówień Publicznych 2024-05-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
923784 BZP.272.71.2024 Wykonanie map prawnych podziałowych dla dokumentacji projektowej rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola gm. Jadów - do wniosku ZRID w ramach zadania Dokumentacja projektowa rozbudowy DP Nr 4343W w msc. Starowola, gm. Jadów Biuro Zamówień Publicznych 2024-05-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
921329 BZP.272.63.2024 Wykonanie robót budowlanych w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Wołominie przy ul. Legionów 85 w ramach zadania pn.: „Modernizacja obiektów sportowych w Zespole Szkół w Wołominie w ramach Programu MAZOWSZE DLA SPORTU 2024” oraz „Modernizacja dachu budynku w Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85”. Biuro Zamówień Publicznych 2024-05-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
922069 BZP.272.66.2024 Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego z wywrotem do prac terenowych na terenach dróg powiatu wołomińskiego Biuro Zamówień Publicznych 2024-05-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
920012 BZP.272.64.2024 Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku 2024 Biuro Zamówień Publicznych 2024-05-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
919354 BZP.272.62.2024 Remont drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Powstańców do działki 4/11 obr. 03-30 wraz z rondem Biuro Zamówień Publicznych 2024-05-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
921048 BZP.272.67.2024 Wykonanie map prawnych podziałowych dla dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4240W w msc. Młynisko, gm. Strachówka - do wniosku ZRID w ramach zadania Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 4240W w msc. Młynisko. gm. Strachówka Biuro Zamówień Publicznych 2024-05-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
920097 BZP.272.65.2024 Wykonanie wycen nieruchomości (148 nieruchomości) Biuro Zamówień Publicznych 2024-05-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
917171 BZP.272.56.2024 Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy DP 4344W w msc. Wójty do DK 50, gm. Jadów wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID w ramach zadania: Wykonanie dokumentacji(...) Biuro Zamówień Publicznych 2024-04-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings