Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
505569 SPW.272.80.2021 Wykonanie robót polegających na ustawieniu opornika betonowego 12x25x100cm na ławie betonowej z oporem (...) w ramach zadania: Przebudowa drogi nr 4329W w miejscowości Białki gm. Tłuszcz Ewa Łuczyk 2021-09-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
507855 SPW.272.81.2021 Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Powiatu Wołomińskiego w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych” Ewa Łuczyk 2021-09-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
503157 SPW.272.79.2021 Budowa zatok postojowych oraz utwardzenia terenu w ramach zadnia pn. Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem dodatkowych miejsc postojowych przy Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85 Ewa Łuczyk 2021-09-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
501239 SPW.272.77.2021 Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej przed połączeniem z nowo układaną warstwą mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach zadania: przebudowa drogi powiatowej Nr 4329W w msc. Białki gmina Tłuszcz. Ewa Łuczyk 2021-09-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
502042 SPW.272.78.2021 Beton asfaltowy z dostawą w ramach zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4329W w msc. Białki gmina Tłuszcz. Ewa Łuczyk 2021-09-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
501361 SPW.272.76.2021 Wykonanie wycinki drzew w ilości 39 sztuk zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wołomińskiego Ewa Łuczyk 2021-09-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
498185 SPW.272.73.2021 Wykonanie robót polegających na ustawieniu opornika betonowego 12x25x100cm na ławie betonowej z oporem (...) w ramach zadania: Przebudowa drogi nr 4329W w miejscowości Białki gm. Tłuszcz Ewa Łuczyk 2021-09-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
500521 SPW.272.75.2021 Wykonanie dokumentacji p.n.: „Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4358W ul. Fieldorfa, gm. Wołomin” wraz z uzyskaniem ZRID lub decyzji pozwolenie na budowę Ewa Łuczyk 2021-09-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
498237 SPW.272.74.2021 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: 1. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku na potrzeby COM. 2. Budowa nowej siedziby PŚDS Ewa Łuczyk 2021-08-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
492362 SPW.272.68.2021 Budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z przepustami w msc Postoliska ul. Stylowa 200m od nowego ronda w kierunku Tłuszcza, gm. Tłuszcz (...) Ewa Łuczyk 2021-08-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
492395 SPW.272.70.2021 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4367W we wsi Ostrowik w gminie Poświętne (odcinek od ronda w miejscowości Zabraniec do działki nr 388/1, obręb Ostrowik) w zakresie budowy chodnika (...) Ewa Łuczyk 2021-08-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
492409 SPW.272.71.2021 Budowa zatok postojowych oraz utwardzenia terenu w ramach zadnia pn. „Zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem dodatkowych miejsc postojowych przy Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85” Ewa Łuczyk 2021-08-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings