Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
719556 BZP.272.1.2023 Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie Biuro Zamówień Publicznych 2023-02-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
706401 BZP.272.147.2022 Dostawa oleju napędowego (ON) do zbiornika zlokalizowanego w siedzibie Wydziału Dróg Powiatowych ul. Asfaltowa 1 Zagościniec oraz zakup benzyny bezołowiowej na stacji paliw (Pb95) do pojazdów i maszyn na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie z podziałem na zadania Biuro Zamówień Publicznych 2022-12-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
706389 BZP.272.146.2022 Ochrona fizyczna obiektów Starostwa Powiatowego w Wołominie: 1. Zagościniec ul. Asfaltowa 1, 2. Wołomin ul. Prądzyńskiego 3, 3. Wołomin ul. Powstańców 8/10 Biuro Zamówień Publicznych 2022-12-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
706134 BZP.272.145.2022 Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad rozbudową drogi powiatowej nr 4311W (ul. Słoneczna) na odcinku od działki ew. nr 319/10 obręb 0016-Rżyska do końca zjazdu do działki 1178/2, gm. Radzymin w ramach zadania Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin - Polski Ład – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Biuro Zamówień Publicznych 2022-12-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
701724 BZP.272.143.2022 Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości wraz ze stałą dostawą artkułów higienicznych w budynkach Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 1a, ul. Warszawskiej 5a w Zagościńcu przy ul. Asfaltowej 1 oraz w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8a Biuro Zamówień Publicznych 2022-12-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
700485 AG.2510.5.2022 Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie z podziałem na zadania Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie 2022-12-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
696074 BZP.272.140.2022 Przebudowa pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie przy ul. Legionów 85 Biuro Zamówień Publicznych 2022-12-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
698119 BZP.272.142.2022 Wywóz nieczystości stałych oraz odpadów segregowanych z budynków Starostwa Powiatowego w Wołominie Biuro Zamówień Publicznych 2022-12-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
696154 BZP.272.141.2022 Dzierżawa i konserwacja urządzeń kserograficznych i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie Biuro Zamówień Publicznych 2022-12-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
695953 BZP.272.139.2022 Sporządzenie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4366W na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. Abramskiego do ronda R. Siewierskiego wraz z przebudową skrzyżowania gm. Zielonka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Biuro Zamówień Publicznych 2022-12-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
693110 DPS.251.2022.1 Ochrona fizyczna mienia i osób znajdujących się w budynku i na terenie Zamawiającego - Domu Pomocy Społecznej ul. Poniatowskiego 29, 05-220 Zielonka Dom Pomocy Społecznej Zielonka 2022-11-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings