Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
773968 ZDP.IV.333-11/2023 1.Przebudowa drogi powiatowej nr 2091R poprzez budowę chodnika w m. Pikulice 2.Przebudowa drogi powiatowej nr 2181R poprzez budowę chodnika w m. Łętownia 3.Przebudowa drogi powiatowej nr 2096R poprzez budowę chodnika w m. Grochowce 4.Przebudowa drogi powiatowej nr 2080R Węgierka-Średnia-Krzywcza poprzez budowę chodnika 5.Przebudowa drogi powiatowej nr 1778R Pruchnik-Skopów-Babice w miejscowości Skopów poprzez budowę chodnika 6.Przebudowa drogi powiatowej nr 2086R Dybawka-Tarnawce poprzez budowę chodnika Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu 2023-06-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
767310 ZP.272.9.2023 „Zakup sprzętu i oprogramowania” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 oraz Umowie o powierzenie grantu o nr 5422/P/2022. Powiat Przemyski 2023-05-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
756212 ZDP.IV.333-10/2023 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany-Rybotycze” Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu 2023-05-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
756076 ZDP.IV.333-9/2023 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany-Rybotycze” – (zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu 2023-05-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
755355 ZP.272.7.2023 ,,KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU POWIATU PRZEMYSKIEGO ORAZ JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W TYM UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA POWIATU PRZEMYSKIEGO” Powiat Przemyski 2023-04-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
756378 ZP.272.8.2023 Usługi szkoleniowe w projekcie: „Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego” Powiat Przemyski 2023-04-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
752865 ZP.272.6.2023 Cyfryzacja materiałów źródłowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i zasilenie programu funkcjonującego w PODGiK w Przemyślu Powiat Przemyski 2023-04-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
750371 ZDP.IV.333-8/2023 1. Przebudowa DP nr 2065R w m. Drohobyczka 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2419R Hurko-Hureczko 3. Przebudowa DP nr 2067R w m. Śliwnica 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2417R Żurawica-Bolestraszyce 5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2078R Bircza-Huwniki-Granica Państwa w m. Posada Rybotycka Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu 2023-04-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
749263 ZDP.IV.333-6/2023 Zakup bez dostawy do 120 ton emulsji asfaltowej kationowej C65B3PU/RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Przemyskiego Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu 2023-04-11 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
749373 ZDP.IV.333-7/2023 Zakup wraz z sukcesywną dostawą i rozładunkiem w m. Ruszelczyce grysu bazaltowego płukanego 2-5 mm do 550 ton – remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Przemyskiego Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu 2023-04-11 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
734346 ZDP.IV.333-5/2023 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1777R wraz z infrastrukturą towarzyszącą"- (zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu 2023-03-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings