Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
930246 ZP.272.7.2024 „Zabezpieczenie zabytkowego przyziemia w budynku b. klasztoru oo. Dominikanów w Przemyślu” w ramach Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Nr Edycja2RPOZ/2023/1961/PolskiLad Powiat Przemyski 2024-06-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
939454 ZDP.IV.333-15/2024 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2070R w miejscowości Bachów-opracowanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji ZRID Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu 2024-06-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
937753 ZDP.IV.333-14/2024 Zad.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1818R poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Torki-Leszno-Nakło Zad.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1820R poprzez budowę chodnika w miejscowości Wyszatyce Zad.3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2107R poprzez budowę chodnika w miejscowości Orzechowce Zad.4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2119R Hurko-Jaksmanice poprzez budowę chodnika w miejscowości Siedliska Zad.5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2419R Hurko-Hureczko w miejscowości Hurko Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu 2024-06-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
933793 ZP.272.8.2024 „Konserwacja techniczna, estetyczna, remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej pom. 103 i remont Sali Narad 62 w budynku Starostwa Powiatowego w Przemyślu” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - NR RPOZ/2022/505/PolskiLad Powiat Przemyski 2024-06-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
922518 ZP.272.5.2024 Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Kalników, gm. Stubno na obszarze 2426,7772 ha w zakresie budowy, przebudowy dróg, melioracji i rekultywacji, realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj” Powiat Przemyski 2024-05-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
924987 ZP.272.6.2024 „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac zagospodarowania poscaleniowego wsi Kalników, gm. Stubno na obszarze 2426,7772 ha” Powiat Przemyski 2024-05-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
924346 ZDP.IV.333-13/2024 „Zakup samochodu dostawczego -typu bus 7 osobowy-kiper” Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu 2024-05-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
915837 ZDP.IV.333-12/2024 Zad.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2105R Wacławice – Hnatkowice – Orły w m. Orły Zad.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2083R w m. Krzywcza Zad.3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2069R Babice-Krążki-Iskań Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu 2024-05-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
905713 ZP.272.4.2024 „Zabezpieczenie zabytkowego przyziemia w budynku b. klasztoru oo. Dominikanów w Przemyślu” w ramach Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Nr Edycja2RPOZ/2023/1961/PolskiLad Powiat Przemyski 2024-04-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
907410 ZDP.IV.333-11/2024 Zakup samochodu ciężarowego Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu 2024-04-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
895047 ZDP.IV.333-10/2024 „Remonty bieżące dróg powiatowych” Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu 2024-03-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
890845 ZDP.IV.333-9/2024 „Przebudowa DP nr 2094R Fredropol-Hermanowice” – (zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu 2024-03-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
884795 ZP.272.3.2024 Wymiana drzwi wejściowych w Zespole Szkół im. A. Fredry w Nienadowej w ramach zadania „Wykonanie podjazdu, wymiana drzwi wejściowych oraz modernizacja łazienek i sanitariatów dla młodzieży niepełnosprawnej w Zespole szkół im. A. Fredry w Nienadowej” w ramach dofinansowania z PFRON Powiat Przemyski 2024-02-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings