Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
511820 OR.VI.272.5.2021 dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lesznie Katarzyna Tyczyńska 2021-10-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
505866 OR.VI.272.4.2021 modernizacja budynku przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Katarzyna Tyczyńska 2021-09-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
499484 OR.VI. 037.1.9.2021 odmulenie rowów przydrożnych – melioracyjnych przy drogach powiatowych Katarzyna Tyczyńska 2021-08-31 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
483031 OR.VI.272.2.2021 zakup karetki z urządzeniem do dekontaminacji na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego Katarzyna Tyczyńska 2021-07-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
485192 OR.VI.272.3.2021 utworzenie bazy danych BDOT500 i GESUT wraz z wykonaniem działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych dla wybranych obrębów w powiecie Katarzyna Tyczyńska 2021-07-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
444499 OR.VI.272.1.2021 Przebudowa dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie – etap II Katarzyna Tyczyńska 2021-04-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
434083 OR.VI. 037.1.4.2021 usuwanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t z dróg na terenie powiatu leszczyńskiego Katarzyna Tyczyńska 2021-03-18 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
409750 OR.VI. 037.1.18.2020 odbiór odpadów komunalnych Katarzyna Tyczyńska 2020-12-29 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
405090 OR.VI. 037.1.16.2020 wykonywanie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Lesznie w okresie 12 miesięcy Katarzyna Tyczyńska 2020-12-16 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
401606 OR.VI. 037.1.12.2020 przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg powiatu leszczyńskiego Katarzyna Tyczyńska 2020-12-08 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings