Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
No proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
386972 OR.VI. 272.8.2020 świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lesznie Katarzyna Tyczyńska 2020-10-26 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
385589 OR.VI. 272.11.2020 dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Lesznie Katarzyna Tyczyńska 2020-10-21 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to