Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
603861 OR.VI.272.3.2022 przebudowa dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie – etap III Katarzyna Tyczyńska 2022-05-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
578710 OR.VI.272.1.2022 utworzenie bazy danych BDOT500 i GESUT wraz z wykonaniem działań harmonizujących względem pozostałych zbiorów danych dla obrębów dla obrębów: Augustowo, Jabłonna, Kaczkowo, Lasotki, Moraczewo, Pomykowo, Rojęczyn, Tarnowa Łąka, gmina Rydzyna Katarzyna Tyczyńska 2022-03-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
562533 OR.VI.037.1.1.2022 kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie loterii promocyjnej skierowanej do mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego Katarzyna Tyczyńska 2022-01-24 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
556803 OR.VI. 037.1.18.2021 wykonywanie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Lesznie w okresie 12 miesięcy Katarzyna Tyczyńska 2021-12-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
553192 OR.VI.272.9.2021 sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów Katarzyna Tyczyńska 2021-12-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
554975 OR.VI. 037.1.17.2020 odbiór odpadów komunalnych Katarzyna Tyczyńska 2021-12-27 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
554245 OR.VI. 037.1.18.2021 wykonywanie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Lesznie w okresie 12 miesięcy Katarzyna Tyczyńska 2021-12-27 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
551861 OR.VI.272.8.2021 sprzątanie pomieszczeń i powierzchni użytkowanych przez powiatowe jednostki organizacyjne Katarzyna Tyczyńska 2021-12-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
551862 OR.VI.272.7.2021 sukcesywna dostawa materiałów biurowych Katarzyna Tyczyńska 2021-12-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
549320 OR.VI. 037.1.14.2021 usuwanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t z dróg na terenie powiatu leszczyńskiego Katarzyna Tyczyńska 2021-12-13 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings