Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
824820 ZP.272.18.2023(2) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku dydaktycznego w celu utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy ZSTiO w Jarosławiu Agnieszka Kocyła 2023-10-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
815817 ZP.272.18.2023 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku dydaktycznego w celu utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy ZSTiO w Jarosławiu Agnieszka Kocyła 2023-09-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
813985 ZP.272.16.2023(2) Nadzór nad pracami zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objętym Projektem pn. ,,Scalenie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik, gmina Pruchnik” w ramach PROW na lata 2014-2020 – ETAP II Agnieszka Kocyła 2023-09-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
812446 ZP.272.17.2023 Nadzór nad pracami zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objętym Projektem pn. ,,Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka, gmina Pruchnik” w ramach PROW na lata 2014-2020 – ETAP II Agnieszka Kocyła 2023-09-08 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
804917 ZP.272.15.2023 „Usuwanie i przechowywanie pojazdów w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz statków i innych obiektów pływających w trybie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 2023/24” Artur Trojnar 2023-08-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
801569 ZP.272.14.2023 „Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objętym Projektami dotyczącymi scaleń gruntów położonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w ramach PROW na lata 2014-2020 – ETAP II” Artur Trojnar 2023-08-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
790132 ZP.272.13.2023 „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficzno-informatycznych polegających na aktualizacji bazy EGiB o dane w zakresie budynków, lokali i użytków gruntowych oraz utworzenie baz BDOT500 i GESUT” Agnieszka Kocyła 2023-07-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
775456 ZP.272.12.2023 „Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objętym Projektami dotyczącymi scaleń gruntów położonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w ramach PROW na lata 2014-2020 – ETAP II” Artur Trojnar 2023-06-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
768611 ZP.272.11.2023 Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poscaleniowego gruntów w obszarze wsi Chorzów gmina Roźwienica, w zakresie projektu dotyczącego scalenia gruntów w ramach PROW na lata 2014-2020 Agnieszka Kocyła 2023-05-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
762709 ZP.272.10.2023 „Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w 2023 – 2024 r”. Artur Trojnar 2023-05-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
744940 ZP.272.9.2023 „Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objętym Projektami dotyczącymi scaleń gruntów położonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w ramach PROW na lata 2014-2020 – ETAP II” Artur Trojnar 2023-04-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
812412 ZP.272.16.2023 Nadzór nad pracami zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objętym Projektem pn. ,,Scalenie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik, gmina Pruchnik” w ramach PROW na lata 2014-2020 – ETAP II Agnieszka Kocyła 2023-09-07 14:54:28 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
564525 ZP.272.2.2022 „Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w 2022 – 2023 r.” Artur Trojnar 2022-02-18 15:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
543279 ZP.272.10.2021 „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu” Artur Trojnar 2021-12-31 13:24:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
494768 ZP.272.8.2021 Roboty remontowo – konserwatorskie w ramach zadania pn. „Przebudowa istniejącego budynku w Jarosławiu przy ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 1 w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego”. Artur Trojnar 2021-09-11 08:20:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
488314 ZP.272.6.2021 (2) Przebudowa budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 30, z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z likwidacją barier architektonicznych Artur Trojnar 2021-09-14 08:09:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
484124 ZP.272.7.2021 Dostawa wyposażenia laboratorium szkolnej pracowni mikrobiologii w ramach projektu „Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu”. Artur Trojnar 2021-08-10 11:42:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
465155 ZP.272.6.2021 Przebudowa budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 30, z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z likwidacją barier architektonicznych Artur Trojnar 2021-07-28 08:28:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
447859 ZP.272.5.2021 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w okresie 2021 / 2022 r.” Artur Trojnar 2021-05-31 12:08:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to