Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
947935 ZP.272.21.2024 Utworzenie i obsługa strony internetowej oraz platformy e-learningowej dedykowanych BCU w Jarosławiu Agnieszka Kocyła 2024-07-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
951105 ZP.272.23.2024 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie objętym Projektem dotyczącym scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Węgierka gmina Roźwienica realizowanym w ramach PROW na lata 2014-2020 Agnieszka Kocyła 2024-07-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
954002 ZP.272.22.2024 „Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objętym Projektem dotyczącym scalenia gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik realizowanym w ramach PROW na lata 2014-2020 – ETAP III”. Artur Trojnar 2024-07-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
946384 ZP.272.20.2024 Rozbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności”. Artur Trojnar 2024-07-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
943288 ZP.272.19.2024 „Budowa budynku sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi i łącznika do budynku szkoły na działkach nr ewid. gr. 2426, 2428, 2417, jedn. ewid. 180401_1, Miasto Jarosław”. Artur Trojnar 2024-07-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
939234 ZP.272.17.2024 „Przebudowa budynku przy ul. Tarnowskiego 1 do potrzeb funkcjonowania w nim ośrodka edukacyjnego Powiatowego Ogniska Baletowego w Jarosławiu” Artur Trojnar 2024-06-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
942022 ZP.272.18.2024 Nadzór nad pracami zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objętym Projektem pn. ,,Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice” w ramach PROW na lata 2014-2020 Agnieszka Kocyła 2024-06-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
935435 ZP.272.16.2024 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie objętym Projektem dotyczącym scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Chłopice gmina Chłopice realizowanym w ramach PROW na lata 2014-2020 Agnieszka Kocyła 2024-06-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
929615 ZP.272.15.2024 Nadzór inwestorski nad robotami realizowanymi w zakresie scaleń gruntów położonych w obszarze powiatu jarosławskiego w ramach PROW na lata 2014-2020 wykonywanych w systemie zaprojektuj i wybuduj Agnieszka Kocyła 2024-05-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
924890 ZP.272.14.2024 „Wykonanie robót budowlanych w zakresie objętym Projektem dotyczącym scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Boratyn gmina Chłopice realizowanym w ramach PROW na lata 2014-2020”. Artur Trojnar 2024-05-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
914050 ZP.272.11.2024 „Remont i renowacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu”. Artur Trojnar 2024-04-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
913789 ZP.272.12.2024 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie objętym Projektem dotyczącym scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Roźwienica realizowanym w ramach PROW na lata 2014-2020 Agnieszka Kocyła 2024-04-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
910667 ZP.272.10.2024 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie objętym Projektem dotyczącym scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik realizowanym w ramach PROW na lata 2014-2020 Agnieszka Kocyła 2024-04-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
812412 ZP.272.16.2023 Nadzór nad pracami zagospodarowania poscaleniowego w zakresie objętym Projektem pn. ,,Scalenie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik, gmina Pruchnik” w ramach PROW na lata 2014-2020 – ETAP II Agnieszka Kocyła 2023-09-07 14:54:28 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
564525 ZP.272.2.2022 „Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w 2022 – 2023 r.” Artur Trojnar 2022-02-18 15:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
543279 ZP.272.10.2021 „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu” Artur Trojnar 2021-12-31 13:24:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
494768 ZP.272.8.2021 Roboty remontowo – konserwatorskie w ramach zadania pn. „Przebudowa istniejącego budynku w Jarosławiu przy ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 1 w celu dostosowania do potrzeb ogniska baletowego”. Artur Trojnar 2021-09-11 08:20:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
488314 ZP.272.6.2021 (2) Przebudowa budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 30, z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z likwidacją barier architektonicznych Artur Trojnar 2021-09-14 08:09:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
484124 ZP.272.7.2021 Dostawa wyposażenia laboratorium szkolnej pracowni mikrobiologii w ramach projektu „Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu”. Artur Trojnar 2021-08-10 11:42:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
465155 ZP.272.6.2021 Przebudowa budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 30, z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z likwidacją barier architektonicznych Artur Trojnar 2021-07-28 08:28:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
447859 ZP.272.5.2021 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w okresie 2021 / 2022 r.” Artur Trojnar 2021-05-31 12:08:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to