Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
605207 A-OZPI.272.2.4.2022.JM3 Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie – Osiek Mateusz Józefiak 2022-05-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
554962 DAG.261.2.2021 USŁUGI PRALNICZE Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie 2021-12-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
537901 A-OZPI.272.2.14.2021.RA Najem urządzeń: wielofunkcyjnych, wielkoformatowego, drukarek kodów kreskowych, skanerów nabiurkowych z pełną obsługą serwisową oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych i papieru. Agnieszka Rybacka 2021-12-01 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
532824 A-OZPI.272.2.13.2021.RA Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 4.200.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów Agnieszka Rybacka 2021-11-29 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
505365 DAG.261.1.2021 Remont ciągów komunikacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie - pochwyty stalowe malowane proszkowo/ze stali nierdzewnej Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej w Kotlinie 2021-09-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
583870 A-OZPI.272.2.3.2022.JM3 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego przy użyciu mieszanek mineralno–bitumicznych na gorąco oraz emulsją i grysami wykonywanych remonterem drogowym typu „patcher” Mateusz Józefiak 2022-04-06 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
572558 A-OZPI.272.2.1.2022.JM3 Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych Mateusz Józefiak 2022-03-21 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
576000 A-OZPI.272.2.2.2022.JM3 Bieżące utrzymanie zieleni – wykaszanie poboczy i wycinka krzewów przy drogach powiatowych Mateusz Józefiak 2022-03-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
529874 A-OZPI.272.2.12.2021.JM3 Bezpieczne przejścia dla pieszych II Mateusz Józefiak 2021-12-09 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
528175 A-OZPI.272.2.11.2021.JM3 Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego w latach 2021-2022 Mateusz Józefiak 2021-11-23 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
525469 A-OZPI.272.2.10.2021.JM3 Kompleksowe wykonanie usług sprzętowych i transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarocińskiego Mateusz Józefiak 2021-11-26 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
513546 A-OZPI.272.2.9.2021.JM3 Bezpieczne przejścia dla pieszych Mateusz Józefiak 2021-10-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
508657 A-OZPI.272.2.8.2021.JM3 Utworzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Mateusz Józefiak 2021-10-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
498590 A-OZPI.272.2.7.2021.JM3 Utworzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Mateusz Józefiak 2021-09-07 14:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
477932 A-OZPI.272.2.5.2021.JM3 Doposażenie Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. Mateusz Józefiak 2021-10-12 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to