Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
No proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
341263 Dostawa ergonomicznego i rehabilitacyjnego wyposażenia biura zgodnie z indywidualna potrzebą pracownika będących uczestnikami projektu „Szlachetne Zdrowie w Powiecie Gdańskim” Społeczny 2020-05-22 15:00:00 - - Go to
332244 SP/01/EDU/2020/JK Zakup 20 laptopów z oprogramowaniem do szkół dla uczniów i nauczycieli, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Zakup finansowany w ramach realizacji Projektu Grantowego Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Społeczny 2020-04-06 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
324696 IN.7126.7.1.2020 zaprojektowanie i wykonanie doświetleń przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” IN 2020-04-01 10:02:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
326599 BR.272.1.2020 Zakup artykułów spożywczych na potrzeby Rady Powiatu Gdańskiego, Zarządu Powiatu Gdańskiego, na poczęstunek dla gości Starosty i Wicestarosty w związku z realizowanymi zadaniami publicznymi oraz na potrzeby Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim. Biuro Rady/ Biuro Zarządu 2020-03-18 15:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
322893 ZP.271.09.2020.PN Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco -kopiujących na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim. ZP 2020-03-13 11:30:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to
320972 2/ZSOiO/2020 Zakup sprzętu komputerowego Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących 2020-03-10 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
312875 IN.7126.1.3.2020 Wykonanie usługi związanej z utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2020 r. IN 2020-02-17 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
287741 IN.7126.7.14.2019 wykonanie i montaż rolet okiennych i moskitier przeciwinsektowych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie IN 2019-12-13 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
261686 „Wytwarzanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych do siedziby Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Wojska Polskiego 16 dla potrzeb Wydziału Komunikacji do końca 2021 roku oraz dokonywanie odbioru i kasacji tablic rejestracyjnych wycofanych z ruchu.” ZP 2019-10-11 11:30:00 - - Go to
248114 Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w sezonie zimowym 2019/2020. ZP 2019-09-24 11:30:00 - - Go to