Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
515359 Sz.272.10.2021 „Budowa drogi powiatowej Nr 4408W – ul. Daszyńskiego w Wyszkowie ” Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Referat ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych 2021-10-18 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
521314 Sz.272.15.2021 „Montaż instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku” Izabela Gargała 2021-10-21 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
518556 Sz.272.14.2021 Adaptacja pomieszczeń kuchni, zaplecza i stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Referat ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych 2021-10-22 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
516575 Sz.272.11.2021 „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Rząśnik w sezonie 2021 – 2022” Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Referat ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych 2021-10-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
516584 Sz.272.12.2021 „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Somianka w sezonie 2021 – 2022” Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Referat ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych 2021-10-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
516588 Sz.272.13.2021 „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Wyszków w sezonie 2021 – 2022” Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Referat ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych 2021-10-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
509811 Sz.272.9.2021 Adaptacja pomieszczeń kuchni, zaplecza i stołówki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Referat ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych 2021-10-04 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
510130 2021/BZP 00185327/01 Dostawa doposażenia Pracowni Pojazdów samochodowych do Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie w ramach projektu „Dobre kompetencje-lepszy start” Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Referat ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych 2021-09-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
511620 GG.6641.18.2021 Analiza baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2021-09-24 16:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
495385 GG.6641.11.2021 Pełnienie funkcji Inspektora kontroli i nadzoru Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2021-08-30 16:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
492432 GG.6641.9.2021 Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2021-08-16 16:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
487654 Sz.272.8.2021 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 143506_2 Zabrodzie obręb ewidencyjny 0008 Kiciny Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Referat ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych 2021-08-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
475862 4/PP/EP/RPOWM/10.3.1/2021 Dostawa doposażenia Pracowni Pojazdów samochodowych do Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie w ramach projektu „Dobre kompetencje-lepszy start” Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Referat ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych 2021-07-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
511545 GG.6641.19.2021 Analiza egib - Kiciny Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2021-09-28 10:11:16 Zapytanie ofertowe Service Go to
508266 GG.6641.18.2021 Analiza baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2021-09-22 12:58:40 Zapytanie ofertowe Service Go to
493428 GG.6641.10.5021 Sporzadzenie operatów szacunkowych Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2021-08-18 16:00:28 Zapytanie ofertowe Service Go to
495401 GG.6641.10.5021 Sporzadzenie operatów szacunkowych Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2021-08-12 14:12:58 Zapytanie ofertowe Service Go to
489192 IP.7126.8.2021 Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Wyszkowskiego w roku 2021 Anna Suchecka 2021-07-28 13:18:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
489206 IP.7125.1.2021 Wykonanie okresowej rocznej kontroli obiektów mostowych na drogach powiatowych Powiatu Wyszkowskiego w roku 2021 Anna Suchecka 2021-07-28 13:15:40 Zapytanie ofertowe Service Go to