Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
648168 2022/BZP 00291539/01 Systematyczne dostawy różnych produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie 4 miesięcy roku 2022r. z podziałem na III zadania Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku 2022-08-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
650073 Sz.272.13.2022 „Przebudowa drogi powiatowej nr 4402W na odcinku Nowa Pecyna – Długosiodło - Etap I i Etap II”. Radosław Jabłoński 2022-08-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
641197 GG.6641.19.2022 Poprawa jakości danych zawartych w bazie danych OŚRODEK FB Powiatu Wyszkowskiego - zakresy przestrzenne Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2022-08-03 16:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
641487 Sz.272.12.2022 Przebudowa drogi powiatowej nr 4406W poprzez budowę chodnika w m. Kamieńczyk. Radosław Jabłoński 2022-08-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
639145 Sz.272.11.2022 Modernizacja dachu na obiektach MECEO i stołówki przy I LO w Wyszkowie. Radosław Jabłoński 2022-07-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
635131 Sz.272.10.2022 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obejmująca obręb ewidencyjny 0018 Małaszek, 0026 Plewki, 0033 Stare Suski, 0036 Wólka Piaseczna, jednostka ewidencyjna 143502_2 Długosiodło. Radosław Jabłoński 2022-07-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
632524 GG.6641.15.2022 Pełnienie funkcji Inspektora kontroli i nadzoru Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2022-07-07 16:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
632549 GG.6641.17.2022 Wykonanie prac geodezyjnych i dokumentacji geodezyjnej Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2022-07-07 16:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
628086 Sz.272.9.2022 „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wyszkowie – I ETAP”. Radosław Jabłoński 2022-06-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
627597 GG.6641.12.2022 Wykonanie prac geodezyjnych Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2022-06-29 16:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
623374 Sz.272.7.2022 „Budowa DP Nr 4421W od węzła „Mostówka” na DK S-8 do działki ew. nr 10/1 położonej w m. Mostówka”. Radosław Jabłoński 2022-06-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
627683 GG.6641.15.2022 Pełnienie funkcji Inspektora kontroli i nadzoru Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2022-06-26 16:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
567679 2/PP/EP/RPOWM/10.3.1/2022 Dostawa wyposażenia do Pracowni eksploatacji instalacji i urządzeń energetyki cieplnej w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie w ramach projektu „Dobre kompetencje-lepszy start.” Anna Dopadko 2022-01-28 15:38:54 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
511545 GG.6641.19.2021 Analiza egib - Kiciny Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2021-09-28 10:11:16 Zapytanie ofertowe Service Go to
508266 GG.6641.18.2021 Analiza baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2021-09-22 12:58:40 Zapytanie ofertowe Service Go to
493428 GG.6641.10.5021 Sporzadzenie operatów szacunkowych Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2021-08-18 16:00:28 Zapytanie ofertowe Service Go to
495401 GG.6641.10.5021 Sporzadzenie operatów szacunkowych Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2021-08-12 14:12:58 Zapytanie ofertowe Service Go to
489192 IP.7126.8.2021 Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Wyszkowskiego w roku 2021 Anna Suchecka 2021-07-28 13:18:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
489206 IP.7125.1.2021 Wykonanie okresowej rocznej kontroli obiektów mostowych na drogach powiatowych Powiatu Wyszkowskiego w roku 2021 Anna Suchecka 2021-07-28 13:15:40 Zapytanie ofertowe Service Go to