Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
720390 GG.6641.2.2023 Sporządzenie operatów szacunkowych Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2023-02-04 16:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
714694 OR.272.1.2023 Zakup samochodu dostawczego dla Referatu Utrzymania Infrastruktury Komunalnej Dariusz Suchenek 2023-01-20 14:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
710506 Sz.272.23.2022 „Budowa drogi powiatowej nr 4405W na odcinku Poręba Średnia – Udrzynek”. Radosław Jabłoński 2023-01-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
712764 GG.6641.1.2023.AW Wykonanie prac geodezyjnych, polegających na weryfikacji poprawności danych Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2023-01-12 16:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
707058 Sz.272.22.2022 „Cyfrowy Powiat - Wsparcie placówek oświatowych w zakresie wyposażenia w nowoczesny sprzęt komputerowy”. Radosław Jabłoński 2022-12-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
706376 OR.272.34.2022 Zakup i dostawa artykułów gospodarstwa domowego i artykułów spożywczych w roku 2023 dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków Izabela Zalewska 2022-12-22 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
701795 OR.272.32.2022 „Wykonanie usługi doradczej przy realizacji przedsięwzięcia grantowego pn. "Wykonanie zadań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie”. Dariusz Suchenek 2022-12-15 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
702056 Sz.272.21.2022 „Cyfrowy Powiat - Wsparcie placówek oświatowych w zakresie wyposażenia w nowoczesny sprzęt komputerowy”. Radosław Jabłoński 2022-12-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
701418 2022/BZP 00477471/01 Systematyczne dostawy pieczywa , wyrobów piekarniczych i produktów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w okresie sześciu miesięcy roku 2023r. Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku 2022-12-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
699680 OR.272.29.2022 Zakup bezgotówkowy etyliny Pb 95 i oleju napędowego do samochodów służbowych oraz kos i kosiarek spalinowych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie w 2023 roku. Ewa Walicka 2022-12-09 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
697924 OR.272.27.2022 Zakup i dostawa artykułów biurowych, w roku 2023 dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Ewa Walicka 2022-12-07 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
567679 2/PP/EP/RPOWM/10.3.1/2022 Dostawa wyposażenia do Pracowni eksploatacji instalacji i urządzeń energetyki cieplnej w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie w ramach projektu „Dobre kompetencje-lepszy start.” Anna Dopadko 2022-01-28 15:38:54 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
511545 GG.6641.19.2021 Analiza egib - Kiciny Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2021-09-28 10:11:16 Zapytanie ofertowe Service Go to
508266 GG.6641.18.2021 Analiza baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2021-09-22 12:58:40 Zapytanie ofertowe Service Go to
493428 GG.6641.10.5021 Sporzadzenie operatów szacunkowych Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2021-08-18 16:00:28 Zapytanie ofertowe Service Go to
495401 GG.6641.10.5021 Sporzadzenie operatów szacunkowych Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2021-08-12 14:12:58 Zapytanie ofertowe Service Go to
489192 IP.7126.8.2021 Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Wyszkowskiego w roku 2021 Anna Suchecka 2021-07-28 13:18:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
489206 IP.7125.1.2021 Wykonanie okresowej rocznej kontroli obiektów mostowych na drogach powiatowych Powiatu Wyszkowskiego w roku 2021 Anna Suchecka 2021-07-28 13:15:40 Zapytanie ofertowe Service Go to