Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
506163 KP-272-PNK-51/2021 Remont auli Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40B Piotr Sękowski 2021-09-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
499217 KP-272-PNU-49/2021 Dostawa, montaż i uruchomienie tandemowego spektrometru mas w układzie Q-TOF wraz z wyposażeniem Kornelia Leszko 2021-09-27 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
507283 KP-272-PNK-66/2021 Sukcesywna dostawa środków do utrzymania czystości na potrzeby Politechniki Lubelskiej w latach 2021/2022 (z podziałem na części) Monika Sołdatow-Trzewik 2021-09-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
502698 KP-272-PNU-59/2021 Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Lubelskiej Damian Sędłak 2021-09-28 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
501051 KP-272-PNU-46/2021 Dostawa, montaż i uruchomienie symulatora termomechanicznego na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej Katarzyna Lakutowicz-Frąk 2021-09-28 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
503671 KP-272-PNK-65/2021 Rozbudowa systemów multimedialnych Rady Wydziału Mechanicznego oraz Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej Piotr Sękowski 2021-09-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
500199 KP-272-PNK-62-2021 Modernizacja sali Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38A obejmująca systemy multimedialne i roboty budowlane zmiany aranżacji wnętrza Damian Sędłak 2021-09-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
502281 KP-272-PNK-64/2021 Realizacja praktycznych zajęć zawodowych zakończonych zrealizowaniem projektu w formie workshop - projektu grupowego będącego rozwiązaniem problemu praktycznego dot. tematyki fotowoltaiki, w ramach realizacji projektu pn. „GREEN TEAM- podniesienie kompetencji studentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy” Piotr Sękowski 2021-09-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
501534 KP-272-PNK-63/2021 Dostawa stanowiska dydaktycznego laboratoryjnego „Drgania wymuszone układu o jednym stopniu swobody i eliminator drgań” Monika Sołdatow-Trzewik 2021-09-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
499151 KP-272-PNK-57/2021 Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ściany fundamentowej od strony "Terenów Zielonych" w budynku WZ i WPT Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38 w Lublinie wraz z remontem nawierzchni chodników i wpustów deszczowych oraz monitoringiem kanalizacji deszczowej Damian Sędłak 2021-09-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
499992 KP-272-PNK-60/2021 Dostawa urządzeń pomiarowych z podziałem na części Monika Sołdatow-Trzewik 2021-09-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
499898 KP-272-PNK-61/2021 Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Politechniki Lubelskiej z podziałem na części Piotr Sękowski 2021-09-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
496108 KP-272-PNK-50/2021 Szkolenia w ramach realizacji projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej część druga" z podziałem na 3 części Katarzyna Lakutowicz-Frąk 2021-09-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
499101 KP-272-PNK-55/2021 Dostawa ramienia pomiarowego wieloosiowego stykowego wraz z oprogramowaniem oraz stanowiskiem komputerowej obsługi i obróbki danych na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej Katarzyna Lakutowicz-Frąk 2021-09-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
496838 KP-272-PNK-53/2021 Dostawa tokarki sterowanej numerycznie Monika Sołdatow-Trzewik 2021-09-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings