Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
939347 248/Pu/2024 Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu Zamówienia Publiczne 2024-06-19 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
941042 254/Pu/2024 Usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie pracowników Pogotowia Ratunkowego Zamówienia Publiczne 2024-06-21 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
936586 230/Pu/2024 Sukcesywne dostawy tonerów i tuszy dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu Zamówienia Publiczne 2024-06-12 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
934126 ZP/PR/11/2024 Wykonanie przeglądów technicznych OTD oraz wymian oleju w automatycznych skrzyniach biegów w ambulansach sanitarnych Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu Zamówienia Publiczne 2024-06-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
929800 ZP/PR/10/2024 „Zakup medycznego sprzętu jednorazowego i akcesoriów medycznych – część 1: drobne akcesoria medyczne, część 2: materiały opatrunkowe, część 3: łyżki do laryngoskopu, część 4: opatrunek wentylowy, kaniula, część 5: atomizer donosowy, część 6: opatrunek nosowy” Zamówienia Publiczne 2024-05-31 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
926823 ZP/PR/8/2024 Sukcesywne dostawa odzieży dla członków Zespołów Ratownictwa Medycznego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. Zamówienia Publiczne 2024-05-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
927698 ZP/PR/7/2024 Zakup akumulatorów do defibrylatora Lifepak 15 dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu Zamówienia Publiczne 2024-05-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
925413 ZP/PR/9/2024 Odbiór odpadów medycznych z Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu zgodnie z podanymi lokalizacjami Zamówienia Publiczne 2024-05-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
911788 ZP/PR/6/2024 Zakup środków do dezynfekcji oraz medycznego sprzętu jednorazowego – część 1 środki dezynfekcyjne, część 2 opatrunek tzw. wentylowy, część 3 strzykawki i igły, część 4 przylepce Zamówienia Publiczne 2024-04-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
908473 Zakup wraz z nasadzeniem 4 drzew liściastych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu Zamówienia Publiczne 2024-04-05 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
901894 ZP/PR/4/2024 Sukcesywna dostawa części samochodowych i eksploatacyjnych do ambulansów Mercedes Sprinter 319,419 dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu Zamówienia Publiczne 2024-04-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
896394 ZP/PR/5/2024 „Zakup medycznego sprzętu jednorazowego – część 1: rękawiczki medyczne, część 2: środki dezynfekcyjne, część 3: kaniule dożylne, część 4: nakłuwacze bezpieczne” Zamówienia Publiczne 2024-03-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
709531 428/Pu/2022 Wykonanie usługi w zakresie BHP dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu Zamówienia Publiczne 2022-12-28 10:58:05 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
834640 Utylizacja płynów do dezynfekcji Zamówienia Publiczne 2023-11-06 14:46:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
825584 ZP/PR/17/2023 Zakup krzeseł kardiologicznych z systemem płozowym dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu Zamówienia Publiczne 2023-11-06 14:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
821489 Zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem Zamówienia Publiczne 2023-11-06 14:45:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
810242 298/Pu/2023 Rozbiórka wież antenowych w miejscowościach: Trzebnica, Strzelin i Środa Sląska Zamówienia Publiczne 2023-11-06 14:44:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
810472 ZP/PR/14/2023 Zakup medycznego sprzętu jednorazowego, akcesoriów medycznych, środków do dezynfekcji - część 1 - gleukometry i paski oraz część 2 - cewniki jednorazowe i drobny sprzęt medyczny Zamówienia Publiczne 2023-11-06 14:43:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
810356 ZP/PR/15/2023 Zakup preparatów farmaceutycznych i płynów infuzyjnych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu Zamówienia Publiczne 2023-11-06 14:42:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
807748 ZP/PR/16/2023 Zakup krzeseł kardiologicznych z systemem płozowym dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu Zamówienia Publiczne 2023-10-31 14:40:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
793686 ZP/PR/12/2023 Zakup dwóch ambulansów medycznych typu C Zamówienia Publiczne 2023-10-31 14:39:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
801282 ZP/PR/13/2023 Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz szerokopasmowego dostępu do internetu dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu Zamówienia Publiczne 2023-09-29 14:37:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
796916 245/Pu/2023 Sukcesywne dostawy tonerów i tuszy dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu Zamówienia Publiczne 2023-09-29 14:36:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to