Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
849354 nzp.3520/5/2023 Dostawa umundurowania dla zespołów ratownictwa medycznego w podziale 2 zadania. Bartłomiej Flis 2023-11-27 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
841688 NZP.710/2023 Wykonanie okresowego przeglądu obiektów budowalnych (w podziale na 3 zadania) Agnieszka Elert 2023-11-10 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
828799 NZP.642/2023 Sukcesywna sprzedaż i dostawa środków dezynfekcyjno-myjących Bartłomiej Flis 2023-10-18 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
818792 NZP.576/2023 Sukcesywna sprzedaż i dostawa środków dezynfekcyjno-myjących Agnieszka Elert 2023-09-22 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
808732 NZP.537/2023 Sprzedaż i sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego. NZP.537/2023 Bartłomiej Flis 2023-09-08 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
806722 NZP.3522.3.2023 Roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie wiaty garażowej na budynek garażowy oraz przebudowie budynku administracyjnego na potrzeby filii SPR SP ZOZ w Parczewie Agnieszka Elert 2023-09-04 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
798646 NZP.457/2023 Sukcesywne dostawy paliwa w formie tankowania dla Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białej Podlaskiej w rejonie operacyjnym - Wisznice Bartłomiej Flis 2023-08-02 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
797277 NZP.435/2023 Opracowanie rocznego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz za 2024 rok Bartłomiej Flis 2023-07-31 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
795025 NZP.3520.4.2023 Dostawa 1 szt. ambulansu Typu C z wyposażeniem medycznym (NZP.3520.4.2023) Bartłomiej Flis 2023-07-28 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
788912 NZP.390/2023 Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych oraz odbiór zużytych tonerów i tuszy Bartłomiej Flis 2023-07-10 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
796551 NZP.3522.2.2023 Roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie wiaty garażowej na budynek garażowy oraz przebudowie budynku administracyjnego na potrzeby filii SPR SP ZOZ w Białej Podlaskiej w Parczewie. Bartłomiej Flis 2023-08-18 10:57:48 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
795672 NZP.416/2023 opracowanie rocznego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2023. Bartłomiej Flis 2023-07-25 07:34:35 Zapytanie ofertowe Service Go to
779934 NZP.200/2023 Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych oraz odbiór zużytych tonerów i tuszy Bartłomiej Flis 2023-07-25 08:49:14 Zapytanie ofertowe Supply Go to
750275 NZP.3522.1.2023 Roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie wiaty garażowej na budynek garażowy oraz przebudowie budynku administracyjnego na potrzeby filii SPR SP ZOZ w Białej Podlaskiej w Parczewie. Bartłomiej Flis 2023-08-18 11:00:24 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
666949 NZP.3520.8.2022 Dostawy leków, opatrunków, drobnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych w podziale na 11 części. Bartłomiej Flis 2022-10-07 13:19:59 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
607539 NZP.284/2022 Sprzedaż i dostawa środków dezynfekcyjno-myjących i środków biobójczych do dezynfekcji pomieszczeń za pomocą urządzenia do fumigacji w podziale na 2 części. (NZP.284/2022). Bartłomiej Flis 2022-05-06 09:27:17 Zapytanie ofertowe Supply Go to
527769 NZP.599/2021 Usługa jednodniowego szkolenia na temat: „Wybrane aspekty zagrażające życiu w Ratownictwie Medycznym” , realizowanego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej dla ratowników medycznych i pielęgniarzy systemu wykonujących zadania na rzecz Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej. NZP.598/2021. Bartłomiej Flis 2021-10-27 13:27:33 Zapytanie ofertowe Service Go to
418713 NZP.40/2021 Sprzęt i materiały do utrzymania czystości i higieny . NZP.40/2021 Bartłomiej Flis 2021-02-10 08:52:58 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
720463 NZP.10/2023 Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i papieru do xero - w podziale na 2 części Agnieszka Elert 2023-02-08 00:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
717974 NZP.25/2023 Roboty budowlane polegające na instalowaniu urządzeń pomiarowych ciepła wraz z robotami budowlanymi i towarzyszącymi na stacji Paliw w Radzyniu Podlaskim Agnieszka Elert 2023-01-30 00:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
712252 NZP.2/2023 Roboty budowlane polegające na instalowaniu urządzeń pomiarowych ciepła wraz z robotami budowlanymi i towarzyszącymi na stacji Paliw w Radzyniu Podlaskim Agnieszka Elert 2023-01-20 00:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
702268 NZP.827/2022 Roboty budowlane polegające na instalowaniu urządzeń pomiarowych ciepła wraz z robotami budowlanymi i towarzyszącymi na stacji Paliw w Radzyniu Podlaskim i Parczewie – w podziale na 2 części Agnieszka Elert 2022-12-20 00:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
664949 NZP.559/2022 Sprzedaż i dostawa wraz montażem agregatu prądotwórczego w ilości 1 sztuka - realizacja niezbędnych robót instalacyjnych i podłączeniowych w obiekcie zamawiającego jak również świadczenie serwisu gwarancyjnego. Bartłomiej Flis 2022-09-27 09:47:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
608938 NZP.295/2022 Sprzedaż i dostawa środków dezynfekcyjno-myjących i środków biobójczych do dezynfekcji pomieszczeń za pomocą urządzenia do fumigacji w podziale na 2 części. Bartłomiej Flis 2022-05-18 13:10:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
472087 2021/BZP 00097627/01 z dnia 2021-06-29 Termomodernizacja wraz z przebudową i rozbudową budynku służby zdrowia Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej Bartłomiej Flis 2021-07-20 11:29:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
457063 NZP.3520.2.2021 Dostawa 1 szt. ambulansu Typu C z wyposażeniem medycznym (NZP.3520.2.2021) Agnieszka Elert 2021-06-23 11:18:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
457091 NZP.3520.5.2021 Dostawa środków do zamgławiania, rękawiczek jednorazowych, filtrów do masek secura 3100, półmasek filtracyjnych FFP3, kombinezonów ochronnych, ochraniaczy na obuwie podziale na 7 pakietów Bartłomiej Flis 2021-06-16 13:44:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
426539 NZP.3520.4.2021 Dostawy Paliwa w formie tankowania. Nzp.3520.4.2021 Agnieszka Elert 2021-03-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to