Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
491960 IGKM.271.13.2021 „Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Poddębice” Elżbieta Pośpieszyńska 2021-09-06 10:45:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
479025 IGKM.271.12.2021 „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Góra Bałdrzychowska nr ewid. 14/39 obręb PGR Góra Bałdrzychowska” Elżbieta Pośpieszyńska 2021-07-20 10:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
469797 IGKM.271.10.2021 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki budynku przy Placu Kościuszki 39 wraz z zagospodarowaniem terenu realizowany w formule „zaprojektuj i wyburz”, w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Placu Kościuszki w Poddębicach - etap I”. Elżbieta Pośpieszyńska 2021-06-30 10:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
452128 IGKM.271.9.2021 Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi na odcinku 0,6 km oraz remont drogi na odcinku 1,5 km w miejscowości Zagórzyce” Elżbieta Pośpieszyńska 2021-05-17 10:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
429336 IGKM.271.5.2021 Dostawa i montaż wyposażenia mebli, zabudowy meblowej, a także sprzętu specjalistycznego dla potrzeb wyposażenia budynku Integracji i Spotkań Osób Niepełnosprawnych w Poddębicach, przy ul. Mickiewicza 19 w ramach przedsięwzięcia pn. „PRZECIW WYKLUCZENIU - KRAINA BEZ BARIER w PODDĘBICACH - REWITALIZACJA KOMPLEKSU GEOTERMALNEGO”. Elżbieta Pośpieszyńska 2021-04-22 10:45:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
431891 IGKM.271.6.2021 Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w miejscowości Feliksów na odcinku od drogi powiatowej nr 3723E do drogi gminnej nr 111018E o nawierzchni asfaltowej – etap II” Elżbieta Pośpieszyńska 2021-03-31 10:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
432463 IGKM.271.7.2021 Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka ulicy Młynarskiej i Kilińskiego” Elżbieta Pośpieszyńska 2021-03-30 10:45:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty ostateczne Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings