Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
633312 ZP.271.19.2022.NB Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli wraz z opiekunem w roku szkolnym 2022/2023 Nina Łeptuch-Basa 2022-07-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
623826 ZP.271.14.2022.NB Zakup energii elektrycznej do obiektów i urządzeń Gminy Pobiedziska Nina Łeptuch-Basa 2022-07-11 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
628075 ZP.271.16.2022.NB Budowa budynku edukacyjno-sportowego wraz z funkcją świetlicy w ramach zadania „Budowa Centrum Kajakarstwa w Jerzykowie, gmina Pobiedziska” Nina Łeptuch-Basa 2022-07-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
632003 ZP.271.18.2022.NB Świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów w roku szkolnym 2022/2023 do Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Kosynierów 1 w Swarzędzu Nina Łeptuch-Basa 2022-07-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
630194 ZP.271.17.2022.NB Świadczenie usług w zakresie zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół i przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska w roku szkolnym 2022/2023 Nina Łeptuch-Basa 2022-07-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
627008 ZP.271.15.2022.NB „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Okrężnej w Pobiedziskach gm. Pobiedziska” Nina Łeptuch-Basa 2022-06-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
601604 ZP.271.10.2022.NB „Budowa południowej obwodnicy Pobiedzisk wraz z uzupełniającą siecią ścieżek rowerowych” Nina Łeptuch-Basa 2022-06-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
609523 ZP.271.12.2022 „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pobiedziska w drugiej połowie 2022 r.” Nina Łeptuch-Basa 2022-05-24 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
595637 ZP.271.9.2022.NB „Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bartniczej w Biskupicach gm. Pobiedziska” Nina Łeptuch-Basa 2022-04-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
599174 ZP.271.11.2022.NB Zakup wraz z dostawą kruszywa naturalnego łamanego na potrzeby Gminy Pobiedziska Nina Łeptuch-Basa 2022-04-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
580803 ZP.271.5.2022.NB „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Pobiedziska oraz dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Pobiedziska, w roku 2022” Nina Łeptuch-Basa 2022-03-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
570340 ZP.271.1.2022.NB Budowa budynku edukacyjno-sportowego wraz z funkcją świetlicy w ramach zadania „Budowa Centrum Kajakarstwa w Jerzykowie” Nina Łeptuch-Basa 2022-03-07 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
573110 ZP.271.3.2022.NB „Mechaniczne profilowanie i wałowanie nawierzchni dróg i ulic gruntowych oraz gruntowych ulepszonych na terenie gminy Pobiedziska w roku 2022” Nina Łeptuch-Basa 2022-02-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings