Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
824900 BZŚZ.271.16.2023 Strzelnica w Powiecie 2023- wirtualna strzelnica. Zamówienia Publiczne 2023-10-12 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
810700 BGN.271.2.8.2023 Tworzenie sieci mieszkań chronionych- etap II Zamówienia Publiczne 2023-09-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
805219 Naprawa instalacji hydraulicznej w układzie zimnej i ciepłej wody użytkowej w węźle ciepłowniczym OSIR Zamówienia Publiczne 2023-08-23 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
789327 BGN.271.2.7.2023 Tworzenie sieci mieszkań chronionych. Zamówienia Publiczne 2023-07-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
784685 BZK.271.2.6.2023 Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pniewy Zamówienia Publiczne 2023-07-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
781377 BZO.271.2.5.2023 Dowozy i odwozy uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Pniewy do Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach realizowane w dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2023/2024 w okresie od 04.09.2023 r. do 21.06.2024 r. Zamówienia Publiczne 2023-06-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
767522 BZT.271.2.4.2023 Przebudowa ulicy Konopnickiej w Pniewach Zamówienia Publiczne 2023-05-30 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
757108 K.Dz.O-A.262.TP.1.2023 Świadczenie całodobowo usług opiekuńczych i bytowych w Rodzinnym Domu Pomocy dla maksymalnie 8 osób wymagających wsparcia z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zamówienia Publiczne 2023-04-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
742121 BZK.272.2.3.2023 Profilowanie, wałowanie i utwardzanie nawierzchni dróg gminnych. Zamówienia Publiczne 2023-03-30 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
721116 BZT.271.2.1.2023 Rozbudowa ulicy Wspólnej i ul. Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem. Zamówienia Publiczne 2023-02-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
718426 BZT.271.2.1.2023 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie Zamówienia Publiczne 2023-01-30 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
450052 BZT.271.2.5.2021 Dostarczenie oraz uruchomienie systemu rowerów miejskich w ramach projektu pn. „Wdrażanie zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie Gminy Pniewy w ramach strategii niskoemisyjnej" Zamówienia Publiczne 2021-04-26 09:28:32 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to