Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
849972 WI.271.11.2023 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w latach 2024-2026 Beata Kałużna 2023-12-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
840229 WI.271.9.2023 Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Pleszew do szkół specjalnych w roku 2024 Beata Kałużna 2023-11-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
835949 WI.271.10.2023 Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników, ścieżek rowerowych i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2023/2024 Beata Kałużna 2023-11-03 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
827138 WI.042.1.5.2023 Budowa boiska w Taczanowie Drugim Beata Kałużna 2023-11-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
818971 WI.271.8.2023 Pleszewska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego. Beata Kałużna 2023-10-23 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
801960 WI.271.6.2023 Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK) Beata Kałużna 2023-09-04 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
803715 WI.271.7.2023 Przebudowa drogi powiatowej – ul. Dworcowej w Kowalewie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew” Beata Kałużna 2023-08-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
773503 WI.271.4.2023 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew Beata Kałużna 2023-07-07 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
781330 WI.042.1.4.2023 Remont lokali mieszkalnych na terenie Pleszewa (ul. Krzyżowa 1/3, Malińska 34/6, Poznańska 32/2) Beata Kałużna 2023-07-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
778991 WI.042.1.3.2023 Remont i przebudowa drogi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 639030P w Jankowie” Beata Kałużna 2023-06-30 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
763866 WI.042.1.2.2023 Remont lokali mieszkalnych na terenie Pleszewa Beata Kałużna 2023-05-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings