Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
952793 ZP.2.2024 Dostawa paliw i mocznika na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o. z podziałem na 2 części Daria Starosta 2024-07-18 17:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
848254 ZP.8.2023 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o. Daria Starosta 2023-11-23 17:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
798730 ZP.6.2023 Ochrona fizyczna mienia, kontrolowania ruchu osobowego i towarowego oraz monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu włamania, napadu, włamania i napadu na terenie i obiektach należących do Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o. Daria Starosta 2023-08-04 17:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
795845 ZP.4.2023 Remont odcinka sieci wodociągowej, remont przyłączy wodociągowych oraz dozbrojenie sieci w miejscowościach Popowo i Ostrowo Daria Starosta 2023-08-03 17:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
796420 ZP.5.2023 Dostawa mocznika, olejów i płynów na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o. z podziałem na 2 części Daria Starosta 2023-07-28 17:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
792401 ZP.3.2023 Dostawa paliw, mocznika, olejów i płynów na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o. z podziałem na 3 części Daria Starosta 2023-07-19 17:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
763796 ZP.2.2023 Zakup używanego specjalistycznego pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o. Daria Starosta 2023-05-17 17:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
734196 Naprawa rozdzielnicy zasilająco-sterującej dla Stacji Uzdatniania Wody w Chełmcach oraz wpięcie 3 istniejących obiektów infrastruktury wodnej do systemu monitoringu WEB-SCADA Daria Starosta 2023-03-08 13:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
705083 ZP.8.2022 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o. Daria Starosta 2023-01-18 17:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
641715 ZP.6.2022 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy Sp. z o.o. Sylwia Pietrzak 2022-07-27 09:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
635497 ZP.4.2022 "Budowa sieci wodociągowej Witowice-Brześć” na odcinku Witowice-Karsk Sylwia Pietrzak 2022-07-20 09:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
676683 ZP.7.2022 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy sp. z o.o. Daria Starosta 2022-12-13 19:08:13 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
901399 ZP.1.2024 Remont sieci wodociągowej w miejscowości Popowo wraz z remontem przyłączy wodociągowych w miejscowości Popowo i Ostrowo – etap III Daria Starosta 2024-05-02 10:34:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to