Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
838184 WGPRiIT.271.32.2023 Remont chodnika w ciągu ulicy 1 Maja i ulicy W. Hermana w Pieszycach Justyna Tarnowska-Gnieciak 2023-11-14 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
826055 WF.271.0001.2023 Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów Justyna Tarnowska-Gnieciak 2023-11-03 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
830844 WGPRiIT.271.30.2023 „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Pieszyce w sezonie 2023/2024” Justyna Tarnowska-Gnieciak 2023-10-23 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
802900 WGPRiIT.271.19.2023 Przebudowa drogi publicznej nr 117655D w miejscowości Piskorzów – etap 1 Justyna Tarnowska-Gnieciak 2023-08-24 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
784312 OŚ.271.02.2023 Dowóz i odwóz dzieci i uczniów do/z placówek oświatowych w Pieszycach w roku szkolnym 2023/2024 oraz przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miejsca zamieszkania do/z szkół w Dzierżoniowie, Dobrocinie, Piławie Dolnej, Piławie Górnej w roku szkolnym 2023/2024. Justyna Tarnowska-Gnieciak 2023-06-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
776103 WGPRiIT.271.16.2023 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rościszów w gminie Pieszyce Justyna Tarnowska-Gnieciak 2023-06-21 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
763013 WGPRiIT.271.15.2023 Przebudowa drogi publicznej nr 117655D w miejscowości Piskorzów – etap 1 Justyna Tarnowska-Gnieciak 2023-05-22 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
740369 WGPRiIT.271.09.2023 Przebudowa dróg gminnych w gminie Pieszyce (droga wewnętrzna w Piskorzowie, ul. Polna, ul. Biernackiego, ul. Sportowa) Justyna Tarnowska-Gnieciak 2023-03-29 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
730032 WGPRiIT.271.01.2023 „Przebudowa dróg gminnych w gminie Pieszyce (część ul. Świdnickiej, droga wewnętrzna w Piskorzowie, ul. Polna, ul. Biernackiego) Justyna Tarnowska-Gnieciak 2023-03-06 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
711775 WGPRiIT.271.33.2022 Budowa wielopokoleniowych stref aktywności fizycznej i wypoczynku w gminie Pieszyce Justyna Tarnowska-Gnieciak 2023-01-23 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings