Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
669248 ZP.26.TO.20S.2022 Dostawa koagulanta w postaci wodnego roztworu siarczanu żelazowego (PIX 113) Zamówienia Publiczne 2022-10-04 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
666494 ZP.26.EK.2022 „Dostawa paliw płynnych dla PGK „Żyrardów” Sp. z o.o.: benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości do 4 000 litrów - tankowanie w wybranej stacji Wykonawcy; oleju napędowego ON w ilości do 1 000 litrów - tankowanie w wybranej stacji Wykonawcy” Zamówienia Publiczne 2022-09-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
659991 ZP.26.EK.10.2022 Badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Sp. z o. o. Zamówienia Publiczne 2022-09-20 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
661538 ZP.26.ZZ.7PZP.2022 Dostawa soli kamiennej, drogowej, niezbrylającej gat. DR, do zwalczania śliskości zimowej Zamówienia Publiczne 2 2022-09-19 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
656021 ZP.26.TO.5PZP.2022 Dostawa energii elektrycznej dla PGK "Żyrardów" Sp. z o.o. Zamówienia Publiczne 2 2022-09-09 10:44:00 UE - Zamówienie z wolnej ręki Supply Go to
658822 ZP.26.ZOM.11.2022 Dostawa kontenerów do transportu odpadów Zamówienia Publiczne 2 2022-09-09 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
644696 ZP.26.EK.4PZP.2022 Dostawa paliw płynnych dla PGK "Żyrardów" Sp. z o.o. Zamówienia Publiczne 2 2022-08-29 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
652009 ZP.26.ZZ.6PZP.2022 Dostawa soli kamiennej, drogowej, niezbrylającej gat. DR, do zwalczania śliskości zimowej Zamówienia Publiczne 2 2022-08-24 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
644831 ZP.26.TW.10.2022 Budowa studni głębionowej BE-1D wraz z urządzeniami wodnymi Zamówienia Publiczne 2 2022-08-09 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
647553 ZP.26.GO.9.2022 Monitoring geotechniczny składowiska obejmujący pomiary osiadania i analizę stateczności Zamówienia Publiczne 2 2022-08-09 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
641055 ZP.26.ZZ.PZP.2022 Dostawa soli kamiennej, drogowej, niezbrylającej gat. DR, do zwalczania śliskości zimowej. Zamówienia Publiczne 2022-07-26 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings