Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
509880 2021/S 181-468391 „Zakup i dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej minikoparki dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Koszalinie”. ZP 2021-09-30 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
509898 2021/S 181-468731 „Dostawa nowego pojazdu do wywozu odpadów zbieranych selektywnie, na podwoziu trzyosiowym ,o pojemności skrzyni ładunkowej minimum 21 m3 w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Koszalinie”. ZP 2021-10-01 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
498617 2021/BZP 00156289/01 Dostawa nowych samochodów osobowych dla PGK Koszalin sp. z o.o. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części: Zadanie nr 1. „Dostawa nowego samochodu osobowego z napędem elektrycznym wraz z szybką ładowarką prądu przemiennego „wallbox”. Zadanie nr 2. „Dostawa nowego samochodu osobowego z napędem elektrycznym wraz z szybką ładowarką prądu przemiennego „wallbox”. Zadanie nr 3. „Dostawa nowego samochodu osobowego z napędem elektrycznym wraz z szybką ładowarką prądu przemiennego „wallbox”. ZP 2021-09-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
506331 42 Dostawa pasów transportowych do przenośników instalacji do rozdziału strumienia odpadów ZOO 2021-09-17 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
506479 41 Naprawa poziomej prasy hydraulicznej HSM HL 3521 S ZOO 2021-09-17 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
506276 2021/BZP 00176107/01 „Dostawa trzech nowych nadwozi piaskarko – solarek wyposażonych w instalację zwilżania soli”. ZP 2021-09-17 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
502602 2021/BZP 00166673/01 „Dostawa soli drogowej do zwalczania skutków zimy do siedziby Zamawiającego, w ilości do 2000 Mg (ton)”. ZP 2021-09-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
498074 2021/BZP 00154917/01 „Montaż klap dymowych w Hali Nr 2 na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubuszan 80.” ZP 2021-09-03 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
490184 2021/BZP 00131781/01 „Dostawa nowej samojezdnej zamiatarki o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 Mg.” ZP 2021-08-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
492209 2021/BZP 0013708/01 „Wykonanie remontu alejek pomiędzy kwaterą R-16 a G3; pomiędzy kwatera G5 a G6, pomiędzy P11 a P-12 oraz pomiędzy P-23 a G-4.” ZP 2021-08-19 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
493932 39 PRZEPROWADZENIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA PGK SP. Z O.O. KOSZALIN Dział Techniczny 2021-08-17 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
493229 2021/BZP 00140409/01 Transport odpadów o kodach: 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe, 20 01 35*; 20 01 36 – zużyty sprzęt elektryczny, 21 01 23*- urządzenia zawierające freon, 16 01 03 – zużyte opony, 20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach spod osłon śmietnikowych i miejsc gromadzenia odpadów na terenie miasta Koszalina. ZP 2021-08-16 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
498780 40 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn w zakresie automatyki ZOO 2021-08-24 09:07:28 Zapytanie ofertowe Service Go to
442296 18 Remont MEDIUM XL G05 CB (nadwozie śmieciarki) o nr fabrycznym FF0233 (rok budowy - 2007) Dział Techniczny 2021-04-02 08:49:49 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
499198 40 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn w zakresie automatyki ZOO 2021-08-26 13:49:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
494704 38/2021 Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowego żurawia samochodowego ZUK 2021-09-10 13:14:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
497362 Dostawa – zakup używanego samochodu osobowego o DMC nie przekraczającym 3,5 t ZUK 2021-09-10 09:04:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
482755 36 SPORZĄDZENIE RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA INWESTYCJI "ROZBUDOWA INSTALACJI BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA FRAKCJI ORGANICZNEJ ZE STRUMIENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE ZAKŁADU ODZYSKU ODPADÓW W SIANOWIE PRZY U. ŁUBUSZAN 80" Dział Techniczny 2021-09-08 12:47:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
485800 37 Remont żurawia HIAB 166B-3 HIDUO o nr fabrycznym 16609746 (rok budowy – 2009) Dział Techniczny 2021-09-07 06:32:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
481428 Najem pojazdu typu śmieciarka do przewozu odpadów komunalnych. ZUK 2021-09-08 14:35:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
482135 Najem pojazdu z nadwoziem typu hakowego do przewozu odpadów segregowanych systemem kontenerowym na podwoziu trzyosiowym. ZUK 2021-09-08 14:36:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
478175 33/2021 Przyjęcie do zagospodarowania szkła budowlanego o kodzie odpadu 17 02 02 ZOO 2021-07-09 11:36:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
475499 Czyszczenie pojemników półpodziemnych usytuowanych w Ekopunktach na terenie miasta Koszalina. ZUK 2021-09-08 14:36:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
470464 Dostawa systemu monitoringu wizyjnego do pojazdów komunalnych odbierających odpady wraz z montażem. ZUK 2021-09-08 14:37:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to