Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
819195 2023/BZP 00399582/01 „Dostawa opon do Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie w podziale na 3 części: Część I. Dostawa, montaż oraz monitoring eksploatacji nowych opon rozmiar 15,5 R 25 - 8 szt. Część II. Dostawa, montaż oraz monitoring eksploatacji nowych opon rozmiar 20,5 R 25 -16 szt. Część III. Dostawa oraz montaż nowych opon rolniczych rozmiar: 540/65 R28 – 4 szt. oraz 650/65 R38 – 4 szt.” ZP 2023-09-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
818518 2023 /BZP 00395712/01 „Dostawa nowego nadwozia piaskarko – solarki wyposażonej w instalację zwilżania soli”. ZP 2023-09-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
818430 2023/BZP 00395573/01 „Dostawa nowego nadwozia piaskarko – solarki wyposażonej w instalację zwilżania soli”. ZP 2023-09-27 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
819196 2023/BZP 00399598/01 „Dostawa nowego pługa odśnieżnego z lemieszem jednostronnym i płytą czołową”. ZP 2023-09-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
819197 2023/BZP 00399600/01 „Dostawa nowego pługa odśnieżnego z lemieszem jednostronnym i płytą czołową”. ZP 2023-09-28 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
819198 2023/BZP 00399601/01 „Dostawa nowego pługa odśnieżnego z lemieszem jednostronnym i płytą czołową”. ZP 2023-09-28 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
817084 2023/BZP 00392504/01 Usługa załadunku środków chemicznych i nie chemicznych do zwalczania skutków zimy, wykonywanie mieszanek solno – piaskowych oraz załadunek i zgarnianie śniegu, ładowarką samojezdną w okresie zimowym od 01 listopada 2023 do 31 marca 2024 roku z podziałem na dwa zadania – część V ZP 2023-09-21 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
817001 2023/BZP 00392069/01 Usługa ręcznego odśnieżania: chodników, przejść dla pieszych, schodów, podjazdów dla inwalidów oraz przystanków autobusowych, na terenie miasta Koszalina, w okresie zimowym od 01 listopada 2023 do 31 marca 2024 roku z podziałem na 5 zadań – CZĘŚĆ IV ZP 2023-09-20 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
816093 20 WYKONANIE REMONTU KONSTRUKCJI DACHOWEJ W HALI NR 1 NA TERENIE ZAKŁADU ODZYSKU ODPADÓW W SIANOWIE PRZY ULICY ŁUBUSZAN 80 Dział Techniczny 2023-09-20 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
816821 2023/BZP 00391420/01 „Usługa mechanicznego odśnieżania: chodników, przejść dla pieszych oraz przystanków autobusowych, na terenie miasta Koszalina, ciągnikiem komunalnym wyposażonym w pług lemieszowy i piaskarkę w okresie zimowym od 1-go listopada 2023 roku do 31 marca 2024 roku z podziałem na 7 zadań – CZĘŚĆ III.” ZP 2023-09-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
816848 Wykonanie reklam na 10 pojazdach użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie ZUK 2023-09-18 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
816043 18 Dostawa bloczków betonowych zbrojonych z wpustami ZOO 2023-09-15 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
813749 Badanie rynku "Dostawa – zakup 2 sztuk używanych pojazdów na podwoziu dwuosiowym, przystosowane do zamontowania nadwozia piaskarko – solarki " ZUK 2023-09-12 13:00:00 Rozeznanie cenowe Supply Go to
809450 19 Dostawa preparatu antyodorowego stosowanego w systemie zamgławiających barier antyodorowych oraz biopreparatu przyspieszającego rozkład materii organicznej ZOO 2023-09-01 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
807942 2023/BZP 00361008/01 „Usługa zapewnienia całodobowej, kompleksowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Leśny zakątek” przy ul. Mieszka I nr 55 w Koszalinie.” ZP 2023-09-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
802050 2023/S 148-471300 „Usługa mechanicznego odśnieżania: dróg, ulic i parkingów na terenie miasta Koszalina, ciągnikiem rolniczym wyposażonym w pług lemieszowy i piaskarkę, w okresie zimowym od dnia 1 listopada 2023 roku do 31 marca 2024 roku w podziale na 12 zadań. ZP 2023-08-30 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
784969 2023/BZP 00274564/01 „Wykonywanie bieżących prac remontowych i stałej konserwacji o charakterze instalacji sanitarnych w obiektach budowlanych i pozostałych nieruchomościach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z o. o. w Koszalinie, ul. Komunalna 5 oraz w zakresie pilnych robót instalacji sanitarnych”. ZP 2023-07-10 11:42:15 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
772496 2023/BZP 00234058/01 „Wykonywanie bieżących prac remontowych i stałej konserwacji o charakterze instalacji sanitarnych oraz w zakresie pilnych robót instalacji sanitarnych”. ZP 2023-07-10 11:54:24 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
743420 8 USŁUGI HOLOWNICZE JEDNOSTEK TRANSPORTOWO – SPRZĘTOWYCH Dział Techniczny 2023-03-30 06:17:23 Zapytanie ofertowe Service Go to
736746 7 WYKONANIE PFU I SWZ - BUDOWA INSTALACJI TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOSZALIN ZP 2023-03-29 10:29:29 Zapytanie ofertowe Service Go to
701074 41 DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO FURGON Dział Techniczny 2023-03-21 10:09:53 Zapytanie ofertowe Supply Go to
722938 Dz.U./S S23 01/02/2023 65664-2023PL „Dostawa bonów podarunkowych o łącznej wartości 724 200,00 zł do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o. o. w Koszalinie ”. ZP 2023-02-09 14:04:25 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
716951 1/2023 - zadanie nr 1PP „Usługa mechanicznego odśnieżania: dróg, ulic i parkingów na terenie miasta Koszalina, ciągnikiem rolniczym wyposażonym w pług lemieszowy i piaskarkę, w okresie zimowym od dnia podpisania umowy do 31 marca 2023 roku.” ZUK/ZIELEŃ 2023-01-27 08:32:20 Zapytanie ofertowe Service Go to
716963 1/2023 - zadanie nr 2PP „Usługa mechanicznego odśnieżania: dróg, ulic i parkingów na terenie miasta Koszalina, ciągnikiem rolniczym wyposażonym w pług lemieszowy i piaskarkę, w okresie zimowym od dnia podpisania umowy do 31 marca 2023 roku.” ZUK/ZIELEŃ 2023-01-27 08:31:32 Zapytanie ofertowe Service Go to
716924 1/2023 - zadanie nr 1CK „Usługa mechanicznego odśnieżania: chodników, przejść dla pieszych oraz przystanków autobusowych, na terenie miasta Koszalina, ciągnikiem komunalnym wyposażonym w pług lemieszowy i piaskarkę w okresie zimowym od dnia podpisania umowy do 31 marca 2023 roku.” ZUK/ZIELEŃ 2023-01-27 08:30:09 Zapytanie ofertowe Service Go to
718121 2/2023 "Całodobowe odławianie i transport bezdomnych psów i wolnożyjących kotów z terenu miasta Koszalina" ZUK 2023-01-24 14:18:06 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
810025 18 Dostawa bloczków betonowych zbrojonych z wpustami ZOO 2023-09-11 07:35:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
778684 17 Dostawa drutu do belownicy kanałowej HSM HL 3521S z systemem szybkiego wiązania (typu Quick – Link) ZOO 2023-06-22 06:38:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
753234 12 USŁUGI HOLOWNICZE JEDNOSTEK TRANSPORTOWO – SPRZĘTOWYCH Dział Techniczny 2023-06-14 07:26:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
754093 2/IT/2023 Pakiet Microsoft 365 Business Standard – 64 szt. subskrypcji na 1 rok Tomasz Sacharzewski 2023-05-08 13:05:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
750503 2023/BZP 00165339/01 „ Dostawa kwiatów jednorocznych i wieloletnich do obsadzenia rabat kwiatowych, klombów oraz kwietników na terenie miasta Koszalina z podziałem na 21 zadań – część I.” ZP 2023-05-09 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
749097 4 Remont chwytaka maszyny przeładunkowej SENNEBOGEN 818M o nr ser. 818.0.1200 ZOO 2023-04-18 06:29:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
745438 9 Wykonywanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodach 20 01 32, 20 01 99ex z PSZOK-ów w gminie Miasto Koszalin ZUK 2023-04-13 12:17:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
741094 Badanie rynku - Świadczenie kompleksowej usługi dostępu do systemu lokalizacji i monitorowania jednostek sprzętowo-transportowych wraz z dzierżawą urządzeń niezbędnych do jego funkcjonowania." ZUK/ZIELEŃ 2023-03-30 13:06:00 Rozeznanie cenowe Service Go to
741027 Dostawa artykułów spożywczych oraz napojów. EZ 2023-03-23 12:50:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
736185 Postępowanie udzielane w częściach: Część I. Zadanie nr 1 „Najem pojazdu typu śmieciarka do zbierania odpadów zbieranych selektywnie, na podwoziu trzyosiowym, o pojemności skrzyni ładunkowej minimum 19 m3”. ZUK 2023-03-22 13:34:00 Zapytanie ofertowe Service Go to