Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
564035 2022/BZP 00026521 „Dostawa soli drogowej do zwalczania skutków zimy do siedziby Zamawiającego, w ilości do 800 Mg (ton)”. ZP 2022-01-27 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
559001 „Dostawy nowych pojemników na odpady bio i szkło o pojemności 120 litrów /80 litrów.” Martyna Łączyńska 2022-01-07 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
557798 2021/BZP 00336958/01 Świadczenie profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami PGK Sp. z o.o. w Koszalinie ZP 2022-01-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
558896 „Dostawy nowego pojazdu myjko - śmieciarki na podwoziu trzyosiowym z napędem CNG do wywozu odpadów zbieranych selektywnie – bio, z nadwoziem wyposażonym w system grzebieniowy do odbioru pojemników 80- 1 100 litrów, o dopuszczalnej masie całkowitej do 26 Mg.” Martyna Łączyńska 2022-01-05 13:30:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
558927 „„Dostawy nowego pojazdu (śmieciarki) na podwoziu dwuosiowym z napędem CNG do wywozu odpadów zbieranych selektywnie – szkła, z nadwoziem wyposażonym w system grzebieniowy do odbioru pojemników MGB 80 - 240 litrów, o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 Mg.” Martyna Łączyńska 2022-01-05 13:30:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
558920 „Dostawy nowego pojazdu (śmieciarki) na podwoziu trzyosiowym z napędem CNG do wywozu odpadów zbieranych selektywnie – wielkogabarytowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 26 Mg.” Martyna Łączyńska 2022-01-05 13:30:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
555597 2021/BZP 00326024/01 Świadczenie profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami PGK Sp. z o.o. w Koszalinie ZP 2021-12-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
550439 2021/BZP 00308622/01 Transport odpadów o kodzie 19 12 12 do ZUO Sp. z o.o. w Szczecinie w 2022r. ZP 2021-12-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
544228 00290706/01 „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji 8 lub 9 miejscowej” . ZP 2021-12-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
543553 2021/S 231-608933 „Usługa mechanicznego odśnieżania: dróg, ulic i parkingów zlokalizowanych na terenie miasta Koszalina, pojazdem samochodowym wyposażonym w pług lemieszowy i solarko-piaskarkę w okresie zimowym.-Przedmiot zamówienia podzielony jest na 9 zadań. ” ZP 2021-12-10 08:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
545350 2021/BZP 00293729/01 „Utrzymanie czystości na terenach miasta Koszalina”. ZP 2021-12-09 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
513026 2021/S 186-481352 „Zakup prasy hydraulicznej w formie leasingu operacyjnego” ZP 2021-09-24 16:40:05 Przetarg nieograniczony Supply Go to
498780 40 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn w zakresie automatyki ZOO 2021-08-24 09:07:28 Zapytanie ofertowe Service Go to
442296 18 Remont MEDIUM XL G05 CB (nadwozie śmieciarki) o nr fabrycznym FF0233 (rok budowy - 2007) Dział Techniczny 2021-04-02 08:49:49 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
560738 68 Dostawa drutu do belownicy kanałowej HSM HL 3521S z systemem szybkiego wiązania (typu Quick – Link) ZOO 2022-01-21 13:06:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
553315 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych raz ich ewentualnych zwrotów. EZ 2021-12-23 09:48:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
553369 66 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn w zakresie automatyki ZOO 2021-12-22 12:29:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
553561 63/2021 Pranie oraz drobne naprawy krawieckie odzieży reprezentacyjnej pracowników Komunalnego Zakładu Pogrzebowego BHP 2021-12-22 08:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
553314 67 Dostawa preparatu antyodorowego stosowanego w systemie zamgławiających barier antyodorowych oraz biopreparatu przyspieszającego rozkład materii organicznej z dostawą do Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie ul Łubuszan 80 ZOO 2021-12-22 13:22:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
551352 62/2021 Dostawa 27 szt. foteli biurowych typu "MOON Wood" Black R10 N14 z dopuszczeniem równoważnych BHP 2021-12-17 13:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
549422 Dostawa nowych kontenerów KP-7 na odpady segregowane w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Dostawa nowych kontenerów KP-7 na odpady segregowane – 4 sztuk. Zadanie nr 2 - Dostawa nowych kontenerów KP-7 na odpady segregowane – 3 sztuk. Zadanie nr 3 - Dostawa nowych kontenerów KP-7 na odpady segregowane – 3 sztuk. Martyna Łączyńska 2021-12-17 10:16:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
542211 61/2021 Usługa załadunku gałęzi, zmiotek, liści i innych odpadów ładowarką samojezdną ZUK/ZIELEŃ 2021-11-30 13:22:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
532524 59 REMONT MEDIUM XL G05 CB Dział Techniczny 2022-01-12 13:37:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
532449 58 REMONT KOPARKO – ŁADOWARKI CAT 428F O NUMERZE SERYJNYM RAK00163 (ROK BUDOWY – 2013) Dział Techniczny 2022-01-12 13:37:00 Zapytanie ofertowe Service Go to