Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
926025 2024/BZP 00320527/01 „Czyszczenie pojemników półpodziemnych usytuowanych w Eko-punktach na terenie miasta Koszalina i gminy Sianów” . ZP 2024-05-23 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
929428 16/24 Sukcesywna dostawa urn KZP/AC 2024-05-24 14:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
926607 2024/BZP 00322851/01 „Wywóz odcieków przemysłowych z Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80 do punktu stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Jamnie w ilości do 13000 m3 w 2024 roku”. ZP 2024-05-27 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
928759 2024/BZP 00328830/01 „Dostawa systemu ważenia oraz identyfikacji pojemników w systemie RFID do trzech pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka wraz z montażem i świadczeniem usług serwisowych” ZP 2024-05-28 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
916442 270199-2024 Dostawa nowego pojazdu na podwoziu trzyosiowym z nadwoziem dwukomorowym do odbioru odpadów komunalnych”. ZP 2024-06-11 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
922519 2024/BZP 00309945/01 „Wykonywanie bieżących prac remontowych i stałej konserwacji o charakterze instalacji sanitarnych w obiektach budowlanych i pozostałych nieruchomościach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z o. o. w Koszalinie, ul. Komunalna 5 oraz w zakresie pilnych robót instalacji sanitarnych ”. ZP 2024-05-20 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
923936 2024/BZP 00317022/01 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KOSZENIA I PODKASZANIA TRAWNIKÓW NA TERENIE MIASTA KOSZALINA. ZP 2024-05-17 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
906919 179294-2024 „Dostawa nowego pojazdu do odbioru i transportu odpadów zbieranych selektywnie, na podwoziu czteroosiowym z żurawiem samochodowym załadowczym o pojemności skrzyni ładunkowej minimum 20 m3”. ZP 2024-05-17 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
921586 2024/BZP 00304 835/01 „Wykonywanie bieżących prac remontowych i stałej konserwacji o charakterze elektroenergetycznym w obiektach budowlanych i pozostałych nieruchomościach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z o. o. w Koszalinie, ul. Komunalna 5 oraz w zakresie pilnych robót elektroenergetycznych ”. ZP 2024-05-14 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
920196 2024/BZP 00300473/01 „Wykonywanie bieżących prac remontowych i stałej konserwacji o charakterze budowlanym w obiektach budowlanych i pozostałych nieruchomościach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z o. o. w Koszalinie, ul. Komunalna 5 oraz w zakresie pilnych robót budowlanych ”. ZP 2024-05-10 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
900115 57 Dostawa systemu monitoringu wizyjnego do pojazdów komunalnych odbierających odpady wraz z montażem. ZUK 2024-03-22 14:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
902593 „Zakup nowego pojazdu z nadwoziem typu hakowego do przewozu odpadów segregowanych systemem kontenerowym na podwoziu trzyosiowym.” ZUK 2024-03-21 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
892488 Dostawa nowego pojazdu na podwoziu trzyosiowym z nadwoziem dwukomorowym do odbioru odpadów komunalnych ZUK 2024-03-01 10:00:00 Rozeznanie cenowe Supply Go to
891229 Rozeznanie cenowe - dostawa – zakup dwustopniowej myjni do mycia kół i podwozi ZUK 2024-02-29 10:44:00 Rozeznanie cenowe Supply Go to
887712 9 (2) Świadczenie usługi Nadzoru Inwestorskiego, w ramach projektu „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji”: Zadanie nr 7: Modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80. Zadanie nr 8: Modernizacja podczyszczalni ścieków w Regionalnym Zakładzie Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80. Dział Techniczny 2024-02-29 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
887393 8/2024 Wykonywanie usługi załadunku odpadów elektrycznych i elektronicznych (20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36) zbieranych w sposób selektywny, gromadzonych w kontenerach przy ul. Komunalnej 5 i Gnieźnieńskiej 6 w Koszalinie. ZUK 2024-02-21 09:57:12 Zapytanie ofertowe Service Go to
883613 2024/BZP 00090254/01 „Wywóz odcieków przemysłowych z Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80 do punktu stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Jamnie w ilości do 26000 m3 w 2024 roku (w podziale na dwa zadania) ZP 2024-02-13 13:10:05 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
880719 2024/BZP 00072710/01 „Dostawa dwukołowej zaczepowej zamiatarki elewatorowej ulicznej o wysokiej wydajności ,zamiatającej zanieczyszczenia na platformę pojazdu ciągnącego”. ZP 2024-02-12 12:32:40 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
857680 2023 /BZP 00528392/01 „Transport odpadów o kodzie ex 19 12 12 w ilości do 7000 Mg , z Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80 do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Logistycznej 22 . ” ZP 2024-01-04 11:09:47 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
827806 22 „Wykonanie remontu przepompowni odcieków przy zbiorniku retencyjno-stabilizacyjnym na terenie Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubuszan 80.” Dział Techniczny 2023-10-18 13:09:08 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
816043 18 Dostawa bloczków betonowych zbrojonych z wpustami ZOO 2023-09-25 12:23:26 Zapytanie ofertowe Supply Go to
784969 2023/BZP 00274564/01 „Wykonywanie bieżących prac remontowych i stałej konserwacji o charakterze instalacji sanitarnych w obiektach budowlanych i pozostałych nieruchomościach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z o. o. w Koszalinie, ul. Komunalna 5 oraz w zakresie pilnych robót instalacji sanitarnych”. ZP 2023-07-10 11:42:15 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
772496 2023/BZP 00234058/01 „Wykonywanie bieżących prac remontowych i stałej konserwacji o charakterze instalacji sanitarnych oraz w zakresie pilnych robót instalacji sanitarnych”. ZP 2023-07-10 11:54:24 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
743420 8 USŁUGI HOLOWNICZE JEDNOSTEK TRANSPORTOWO – SPRZĘTOWYCH Dział Techniczny 2023-03-30 06:17:23 Zapytanie ofertowe Service Go to
736746 7 WYKONANIE PFU I SWZ - BUDOWA INSTALACJI TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOSZALIN ZP 2023-03-29 10:29:29 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
926300 17 Usługi agrotechniczne w 2024 roku w miejscowości Kościernica, Gmina Polanów, Powiat koszaliński – nieruchomość gruntowa w obrębie ewidencyjnym Nr 0052, Nr działki 2/7 oraz Nr działki 2/8 o powierzchni 69,00 ha gruntów ornych klasy V i VI. Dział Techniczny 2024-05-21 06:02:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
917678 13/2024 Wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodach 20 01 32, ex 20 01 99 z PSZOK-ów w gminie Miasto Koszalin w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy. ZUK 2024-05-15 11:47:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
919024 Dostawa środków czystości oraz art. higienicznych, środków do dezynfekcji, dozowników, past bhp. EZ 2024-05-07 09:38:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
916376 6 Dostawa drutu do belownicy kanałowej HSM HL 3521S z systemem szybkiego wiązania (typu Quick – Link) ZOO 2024-04-25 12:19:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
916326 19/2024 Zbieranie oraz transport padłych zwierząt z terenu miasta Koszalina. ZUK/ZIELEŃ 2024-04-24 14:12:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
913712 2024/BZP 00281548/001 „Dostawa kwiatów jednorocznych i wieloletnich do obsadzenia rabat kwiatowych, klombów oraz kwietników na terenie miasta Koszalina ”. ZP 2024-05-13 08:19:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
910908 13/2024 Zbieranie oraz transport padłych zwierząt z terenu miasta Koszalina. ZUK/ZIELEŃ 2024-04-18 13:28:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
903162 2024/BZP 00248365/01 „ Dostawa nowych pojemników do gromadzenia odpadów w podziale na zadania: Zadanie nr 1. Dostawa nowych pojemników do gromadzenia odpadów o pojemności 120 litrów i 240 litrów. Zadanie nr 2. Dostawa nowych pojemników do gromadzenia odpadów o pojemności 660 litrów i 1100 litrów”. ZP 2024-04-04 15:07:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
903659 Dostawa słodyczy, cukru, mleka i kawy -zadanie I, Dostawa wody mineralnej - zadanie II. EZ 2024-04-02 14:27:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
899848 2024/BZP 00239196/01 Dostawa - zakup nowej kosiarki samojezdnej - samowyładowczej. ZP 2024-05-10 09:20:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to