Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
696111 37 "WYKONANIE REMONTU ALEJKI CMENTARNEJ USYTUOWANEJ MIĘDZY KWATERAMI P-30 A P-29 I R-32 NA CMENTARZU KOMUNALNYM W KOSZALINIE" KZP/AC 2022-12-01 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
695471 2022/BZP 00457649/01 „Dostawa samochodów ciężarowych w podziale na zadania: Zadanie nr 1. Dostawa samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg z windą. Zadanie nr 2. Dostawa samochodu samowyładowczego (wywrotka) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg. ” ZP 2022-12-02 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
697521 3/IT/2022 Zakup serwera Dell PowerEdge R550 Tomasz Sacharzewski 2022-12-02 14:15:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
697467 35/2022 Dostawa samochodu osobowego ZUK/ZIELEŃ 2022-12-05 13:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
694932 33 Wynajem długoterminowy wózka widłowego z napędem na 4 koła wraz z osprzętem ZOO 2022-12-06 10:01:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
695169 34 ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA JEDNEGO KOLUMBARIUM W FORMIE ROTUNDY URNOWEJ TRZYKONDYGNACYJNEJ NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W KOSZALINIE KZP/AC 2022-11-29 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
688548 2022/BZP 00434244/001 „Dostawa nowego ciągnika rolniczego” ZP 2022-11-28 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
692754 28/2022 Dostawa piasku do zwalczania skutków zimy w sezonie zimowym 2022/2023 do siedziby Zamawiającego w ilości do 2 500 Mg (ton) ZUK/ZIELEŃ 2022-11-25 13:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
686924 2022/S 00427711/01 „Dostawa samochodów ciężarowych w podziale na zadania: Zadanie nr 1. Dostawa samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg z windą. Zadanie nr 2. Dostawa samochodu samowyładowczego (wywrotka) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg. ” ZP 2022-11-23 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
690801 37/2022 Usługa mechanicznego odśnieżania: dróg, ulic i parkingów na terenie miasta Koszalina, równiarką samojezdną w okresie zimowym od 01 listopada 2022 roku do 31 marca 2023 roku ZUK/ZIELEŃ 2022-11-21 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
687078 37/2022 Usługa załadunku środków chemicznych i nie chemicznych do zwalczania skutków zimy, wykonywanie mieszanek solno – piaskowych oraz załadunek i zgarnianie śniegu, ładowarką samojezdną w okresie zimowym od 01 listopada 2022 roku do 31 marca 2023 roku. ZUK/ZIELEŃ 2022-11-16 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
685860 2022/BZP 00425367/01 „ Wycinka drzew na terenie Cmentarza Komunalnego w Koszalinie”. ZP 2022-11-14 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
676476 2022/S 199-564599 Odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2023 roku w podziale na 11 zadań ZP 2022-11-07 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
678007 2022/BZP 00398534/01 „Wykonanie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubuszan 80”. ZP 2022-11-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
665680 2022/S 181-512503 „Usługa ręcznego odśnieżania oraz pozimowego zamiatania chodników, przejść dla pieszych, schodów, podjazdów dla inwalidów oraz przystanków autobusowych, na terenie miasta Koszalina, w okresie od 01 listopada 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.” ZP 2022-10-21 13:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
680941 01/10/2022 roz. Zapytanie o preparaty do neutralizacji zapachów powstających przy obróbce odpadów komunalnych pochodzenia organicznego oraz odpadów zielonych ZOO 2022-10-25 11:04:40 Zapytanie o informację Supply Go to
513026 2021/S 186-481352 „Zakup prasy hydraulicznej w formie leasingu operacyjnego” ZP 2021-09-24 16:40:05 Przetarg nieograniczony Supply Go to
498780 40 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn w zakresie automatyki ZOO 2021-08-24 09:07:28 Zapytanie ofertowe Service Go to
442296 18 Remont MEDIUM XL G05 CB (nadwozie śmieciarki) o nr fabrycznym FF0233 (rok budowy - 2007) Dział Techniczny 2021-04-02 08:49:49 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
693932 35/2022 Dostawa samochodu osobowego ZUK/ZIELEŃ 2022-11-29 12:41:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
685281 32 Zakup nowego sita bębnowego do przesiewacza Doppstadt SM 620 ZOO 2022-11-21 10:44:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
683827 57 Dostawa systemu lokalizacji i monitoringu pojazdu przeznaczonego do odbioru odpadów komunalnych wraz z wagą dynamiczną oraz systemem RFID ZUK 2022-11-22 07:38:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
681717 01/10/2022 rozeznanie rynku Zapytanie o preparaty do neutralizacji zapachów powstających przy obróbce odpadów komunalnych pochodzenia organicznego oraz odpadów zielonych ZOO 2022-11-04 10:37:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to
675946 „Dostawa nowych pojemników do gromadzenia odpadów” w podziale na zadania: I. Zadanie nr 1. Dostawa nowych pojemników do gromadzenia odpadów o pojemności 120 litrów i 240 litrów. ZUK 2022-10-28 14:07:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
675991 „Dostawa nowych pojemników do gromadzenia odpadów” w podziale na zadania: II. Zadanie nr 2. Dostawa nowych pojemników do gromadzenia odpadów o pojemności 660 litrów i 1100 litrów. ZUK 2022-10-28 14:07:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
672211 Dostawa materiałów biurowych, papieru ksero, druków oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych. EZ 2022-10-14 09:40:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
662350 3/DK/2022 Badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Koszalinie za rok 2022 i za rok 2023 Główna Księgowa 2022-10-25 09:56:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
662305 2/DK/2022 Udzielenie gwarancji bankowej na zlecenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Koszalinie stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr Z.272.97.2019 zawartej z gminą Sianów na okres: od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r. Główna Księgowa 2022-09-20 14:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
647338 25 „Najem pojazdu z nadwoziem typu hakowego do przewozu odpadów segregowanych systemem kontenerowym na podwoziu dwuosiowym” ZUK 2022-08-10 10:04:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to