Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
633083 2022/S 123-348996 „Dostawa pojazdu - zamiatarki do zamiatania ulic", ZP 2022-07-12 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
634026 23 WYKONANIE RAPORTU - BUDOWA INSTALACJI TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW W KOSZALINIE Dział Techniczny 2022-07-12 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
628489 2022/S 116-326573 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów palnych o kodzie 19 12 10 w 2022 roku”. ZP 2022-07-14 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
634538 2022/BZP 00235831 „Wykonanie przebudowy betonowego ogrodzenia zewnętrznego na terenie Cmentarza Komunalnego w Koszalinie przy ulicy Gnieźnieńskiej 44.” ZP 2022-07-20 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
630285 2/IT/2022 Zakup serwera Dell PowerEdge R550 Tomasz Sacharzewski 2022-06-30 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
628133 2022BZP 00211795/01 „Zbieranie oraz transport martwych zwierząt z terenu miasta Koszalina”. ZP 2022-06-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
622613 2022/S 107-296705 „Dostawa nowych worków na odpady, jako zamówienie udzielane w częściach. Część 2. Dostawa nowych worków na odpady komunalne z nadrukiem”. ZP 2022-06-24 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
618599 2022/BZP 00177335/01 „Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia dla działka wodno-pianowego wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową – przeciwpożarową na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ulicy Łubuszan 80.” ZP 2022-06-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
619569 2022/BZP 00183724/01 „Wykonanie remontu nawierzchni alejek cmentarnych położonych pomiędzy kwaterą P-28 a P-30; pomiędzy P-30 a P-29; pomiędzy P-26 a P-27 na terenie Cmentarza Komunalnego w Koszalinie przy ul. Gnieźnieńskiej 44.” ZP 2022-06-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
616394 2022/BZP 00170907 Świadczenie profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami PGK Sp. z o.o. w Koszalinie ZP 2022-05-31 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
609115 57 Dostawa systemu lokalizacji i monitoringu pojazdu przeznaczonego do odbioru odpadów komunalnych wraz z wagą dynamiczną oraz systemem RFID ZUK 2022-05-13 14:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
573176 2022/BZP 00055568/01 „Wykonywanie bieżących prac remontowych i stałej konserwacji o charakterze budowlanym w obiektach budowlanych i pozostałych nieruchomościach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółkę z o. o. w Koszalinie, ul. Komunalna 5 oraz w zakresie pilnych robót budowlanych.” ZP 2022-04-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
596961 Dostawa systemu lokalizacji i monitoringu pojazdu przeznaczonego do odbioru odpadów komunalnych wraz z wagą dynamiczną oraz systemem RFID. ZUK 2022-04-12 13:24:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
589007 00091783 „Rozbudowa kanalizacji ścieków przemysłowych na terenie Bazy II w Koszalinie przy ulicy Gnieźnieńskiej 6”. ZP 2022-04-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
513026 2021/S 186-481352 „Zakup prasy hydraulicznej w formie leasingu operacyjnego” ZP 2021-09-24 16:40:05 Przetarg nieograniczony Supply Go to
498780 40 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn w zakresie automatyki ZOO 2021-08-24 09:07:28 Zapytanie ofertowe Service Go to
442296 18 Remont MEDIUM XL G05 CB (nadwozie śmieciarki) o nr fabrycznym FF0233 (rok budowy - 2007) Dział Techniczny 2021-04-02 08:49:49 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
612788 1/DK/2022 Udzielenie gwarancji bankowej na zlecenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Koszalinie stanowiącej zabezpieczenie roszczeń określone w art. 48a ust. 7 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Finansowy 2022-05-27 13:31:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
610128 Badanie rynku: Dostawa nowego samochodu ciężarowego samowyładowczego (wywrotka) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg z silnikiem zasilanym CNG spełniającym warunki ustawy o elektro mobilności ZUK/ZIELEŃ 2022-05-13 13:58:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
604178 2022/BZP 00132272/01 „Dostawa nowych worków na odpady komunalne z nadrukiem”. ZP 2022-05-06 12:14:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
604144 2022/BZP 00131936/01 Świadczenie profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami PGK Sp. z o.o. w Koszalinie. ZP 2022-05-05 12:13:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
602428 19 REMONT NADWOZIA GEESINKNORBA MF300 Dział Techniczny 2022-05-02 08:31:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
602335 18 REMONT NADWOZIA ŚMIECIARKI MEDIUM O NUMERZE FABRYCZNYM FE0268 (ROK BUDOWY – 2009) Dział Techniczny 2022-05-26 07:19:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
599977 2022/BZP 00120095/01 „Zapewnienie całodobowej, kompleksowej opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Leśny zakątek” przy ul. Mieszka I nr 55 w Koszalinie.”. ZP 2022-05-04 12:13:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
600533 zapytanie o cenę na dostawę: środków czystości oraz art. higienicznych, a także środków dezynfekujących i czyszczących pojemniki na odpady komunalne , dozowników na środki płynne , pastę BHP. EZ 2022-04-21 13:41:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
577882 5 Zakup myjki wysokociśnieniowej z podgrzaniem wody ZOO 2022-04-22 11:41:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
586423 2022/BZP 00086590/01 „ Dostawa kwiatów jednorocznych i wieloletnich do obsadzenia rabat kwiatowych, klombów oraz kwietników na terenie miasta Koszalina w podziale na 21 zadań. ZP 2022-05-17 10:19:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to