Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
799177 EZP.26.119.2023 Dostawa zestawu do sondowań statycznych (CPTU) z modułem sejsmicznym (SCPTU) ze zdalnym sterowaniem i rozbudową posiadanej przez PIG-PIB wciskarki hydraulicznej 200 kN typu Georig 220 wraz z osprzętem, oprogramowaniem oraz transportem a także podstawowym szkoleniem z obsługi Adam Filarowicz 2023-10-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
822964 EZP.26.144.2023 Zakup, dostawa, wniesienie, instalacja, montaż aparatu bezpośredniego ścinania wraz z niezbędnym oprogramowaniem, wyposażeniem, kosztami wzorcowania PCA oraz instruktaż dla użytkowników Piotr Zych 2023-10-03 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
823135 EZP.26.150.2023 Dostawa gamma-spektrometrów dla PIG-PIB Joanna Kaczmarzyk 2023-10-03 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
822171 EZP.26.140.2023 Remont trzech tarasów od strony północnej w budynku PIG-PIB przy ul. Jaworowej 19 we Wrocławiu – Etap I Marta Dębska-Ozturk 2023-10-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
822210 EZP.26.124.2023 Kompleksowa organizacja konferencji pt. „8. Ogólnopolskie Sympozjum WSPÓŁCZESNE PROBLEMY GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ W POLSCE (8. WPGI 2024)” Joanna Kaczmarzyk 2023-10-20 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
821886 EZP.26.151.2023 Dostawa serwerów dla PIG-PIB Joanna Kaczmarzyk 2023-09-29 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
816995 EZP.26.141.2023 Wykonanie kompleksowego malowania ścian i sufitu sceny w pomieszczeniu sali audytoryjnej w budynku Oddziału Karpackiego PIG-PIB, przy ul. Skrzatów 1 w Krakowie Łukasz Grabowski 2023-09-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
819527 EZP.26.102.2023 Dostawa dwóch zestawów urządzeń do pomiarów geodezyjnych metodą satelitarną GNSS wraz z demonstracją obsługi sprzętu Adam Filarowicz 2023-09-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
820410 EZP.26.123.2023 Wykonanie projektu oraz realizacja robót budowlanych - instalacja fotowoltaiczna dach budynku „A” PIG-PIB przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie wraz z niezbędnymi modernizacjami układu zasilania. Piotr Zych 2023-09-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Construction work Go to
817434 EZP.26.143.2023 Zakup, dostawa, wniesienie, instalacja, montaż wirówki laboratoryjnej wraz ze szkoleniem dla użytkowników Marta Dębska-Ozturk 2023-09-21 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
816404 EZP.26.142.2023 Dostawa dwóch eksykatorów szafkowych dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego Adam Filarowicz 2023-09-19 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
816357 EZP.26.138.2023 Usługę wsparcia technicznego (serwis) sprzętu peryferyjnego – utrzymanie sprawności technicznej urządzeń drukujących niewłączonych do systemu wydruku (urządzenia Konica Minolta) Adam Filarowicz 2023-09-19 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
815266 EZP.26.139.2023 Dostawa zestawu dwóch mikroskopów - mikroskopu polaryzacyjnego i stereoskopowego dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego Adam Filarowicz 2023-09-15 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
811734 EZP.26.134.2023 Wykonanie i dostawa do magazynu NAG w Leszczach 3260 szt. opakowań styropianowych wraz z pokrywami, przeznaczonych do przechowywania solnych próbek geologicznych Marta Dębska-Ozturk 2023-09-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
814643 EZP.26.115.2023 Analizy stosunków izotopowych Pb, Sr i Sm-Nd w 29 próbkach skał (24 skały magmowe i 5 skał węglanowych) Łukasz Grabowski 2023-09-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
575426 EZP.26.244.2021 Dostawę odbiorników GPS dla PIG-PIB Piotr Zych 2022-03-22 07:19:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
554804 EZP.26.217.2021 druk i oprawę wydawnictwa Profile Głębokich Otworów Wiertniczych PIG oraz druk ulotek dla muzeum. Piotr Zych 2021-12-31 07:58:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
553846 EZP.26.207.2021 Uszycie i dostawa 11 000 sztuk woreczków wykonanych z tkaniny bawełnianej (nie barwionej) Piotr Zych 2022-01-27 12:08:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
553494 EZP.26.168.2021 Odczytanie i zabezpieczenie danych zgromadzonych w centralnym archiwum geologicznym na nośnikach nieodczytywalnych w napędach posiadanych przez PIG-PIB. Piotr Zych 2022-01-25 11:26:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
551100 EZP.26.190.2021 Usługa konserwacji, serwisu i modernizacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w obiektach PIG-PIB - część 1. Wykonanie projektu systemu sygnalizacji włamania i napadu, dostarczenie i montaż urządzeń - część 2. Katarzyna Karczewska 2021-12-21 13:06:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
548701 EZP.26.193.2021 Dostawa sprężarki śrubowej Urszula Orłowska 2021-12-17 13:27:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
539156 EZP.26.192.2021 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z usługą odbioru na rzecz PIG-PIB Joanna Kaczmarzyk 2021-12-09 08:41:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
541334 EZP.26.187.2021 Usługa konserwacji technicznej urządzeń i instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania dla budynków PIG-PIB w Warszawie Anna Muszakowska 2021-12-16 11:37:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
541340 EZP.26.194.2021 Zakup Corel DRAW Graphics Suite Corel Sure Maintenance 1 rok (Windows) - plan uaktualnień (odnowienie serwisu) dla CorelDRAW Graphics Suite PL Win – 40 szt. Anna Muszakowska 2021-12-15 11:23:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
537643 EZP.26.140.2021 Usługa polegająca na świadczeniu dostępu do obiektów oraz korzystania z zajęć sportowo - rekreacyjnych dla pracowników PIG-PIB Anna Muszakowska 2021-12-02 11:38:00 Zapytanie ofertowe Service Go to