Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
558535 EZP.26.223.2021 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w archiwum próbek geologicznych w miejscowości Leszcze39-40kWp, Przymiłowice 49-50 kWp; Hołowno 34-35kWp. Piotr Zych 2022-01-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
562929 EZP.26.174.2021 Przedłużenie wsparcia technicznego dla posiadanych licencji komercyjnych Petrel służących do wizualizacji, interpretacji i modelowania wgłębnej budowy geologicznej Natalia Mosiądz 2022-02-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
562033 EZP.26.120.2021 Opracowanie i wdrożenie środowiska informatycznego do harmonizacji zbiorów danych przestrzennych wybranych tematów INSPIRE oraz wsparcie techniczne w zakresie utrzymania katalogu metadanych Natalia Mosiądz 2022-02-11 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
556421 EZP.26.222.2021 Scientific and research service aimed at exploration and identification of areas of occurrence of polymetallic massive sulphide deposits on the Mid-Atlantic Ridge Natalia Mosiądz 2022-02-11 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
558228 EZP.26.178.2021 Dostawa samochodu osobowo-dostawczego (minibus 8-osobowy z przestrzenią ładunkową) dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego Katarzyna Karczewska 2022-01-21 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
558524 EZP.26.224.2021 Usługa monitoringu, konserwacji i serwisu lokalnego systemu alarmowego wraz z usługą grupy interwencyjnej w Oddziale Pomorskim PIG-PIB Joanna Kaczmarzyk 2022-01-17 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
550872 EZP.26.175.2021 Usługa kompleksowego utrzymania w stałej czystości obiektów PIG-PIB w Warszawie, Gdańsku, Sosnowcu, Kielcach, Szczecinie i Wrocławiu Joanna Kaczmarzyk 2022-01-17 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
555839 EZP.26.197.2021 Wykonanie projektu systemu monitoringu wizyjnego CCTV, wraz z dostawą i montażem urządzeń dla PIG PIB w Oddziałach w Krakowie i Sosnowcu Natalia Mosiądz 2022-01-11 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
558473 EZP.26.199.2021 Wykonanie wierceń pełnordzeniowych wraz z montażem kolumn inklinometrycznych i piezometrycznych na 4 osuwiskach Natalia Mosiądz 2022-01-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
555675 EZP.26.158.2021 Wykonanie profilu sejsmicznego 2D Sosnowiec - Starcza o długości 45 km wraz z processingiem, interpretacją i sporządzeniem dokumentacji Piotr Zych 2022-01-05 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
556428 EZP.26.221.2021 Usługa kompleksowego utrzymania w stałej czystości obiektów PIG-PIB w Szczecinie i Gdańsku Joanna Kaczmarzyk 2022-01-03 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
553269 EZP.26.161.2021 Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych międzynarodowych i krajowych, biletów kolejowych międzynarodowych oraz ubezpieczeń na czas trwania wyjazdów zagranicznych na rzecz Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego Joanna Kaczmarzyk 2021-12-31 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
556114 EZP.26.191.2021 Wykonanie prac analitycznych oznaczenia wieku bezwzględnego osadów metodą Optycznie Symulowanej Luminescencji (OSL) dla maksymalnie 90 próbek skał. Katarzyna Karczewska 2021-12-30 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
553856 EZP.26.122.2021 Opracowanie Map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 oraz wprowadzenie kart rejestracyjnych do bazy dla wybranych 10 gmin w 4 powiatach w województwie małopolskim (2 części) Piotr Zych 2021-12-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
554804 EZP.26.217.2021 druk i oprawę wydawnictwa Profile Głębokich Otworów Wiertniczych PIG oraz druk ulotek dla muzeum. Piotr Zych 2021-12-31 07:58:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
551100 EZP.26.190.2021 Usługa konserwacji, serwisu i modernizacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w obiektach PIG-PIB - część 1. Wykonanie projektu systemu sygnalizacji włamania i napadu, dostarczenie i montaż urządzeń - część 2. Katarzyna Karczewska 2021-12-21 13:06:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
548701 EZP.26.193.2021 Dostawa sprężarki śrubowej Urszula Orłowska 2021-12-17 13:27:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
539156 EZP.26.192.2021 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z usługą odbioru na rzecz PIG-PIB Joanna Kaczmarzyk 2021-12-09 08:41:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
541334 EZP.26.187.2021 Usługa konserwacji technicznej urządzeń i instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania dla budynków PIG-PIB w Warszawie Anna Muszakowska 2021-12-16 11:37:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
541340 EZP.26.194.2021 Zakup Corel DRAW Graphics Suite Corel Sure Maintenance 1 rok (Windows) - plan uaktualnień (odnowienie serwisu) dla CorelDRAW Graphics Suite PL Win – 40 szt. Anna Muszakowska 2021-12-15 11:23:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
537643 EZP.26.140.2021 Usługa polegająca na świadczeniu dostępu do obiektów oraz korzystania z zajęć sportowo - rekreacyjnych dla pracowników PIG-PIB Anna Muszakowska 2021-12-02 11:38:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
539216 EZP.26.183.2021 Prenumerata czasopism zagranicznych w 2022 roku Anna Muszakowska 2021-12-15 09:02:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
539196 EZP.26.182.2021 Prenumerata czasopism polskich w 2022 roku Anna Muszakowska 2021-12-08 11:44:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
539139 EZP.26.171.2021 Wykonanie opracowania „Analiza dostępnych modeli meteorologicznych i studium wykonalności transmisji danych z IMGW na potrzeby prognozowania aktywności osuwiskowej oraz określenie wilgotności gruntu i wielkości opadów za rok 2021 i ich wpływu na uruchamianie się współczesnych osuwisk na obszarze Karpat” Anna Muszakowska 2021-12-03 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to