Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
939963 EZP.26.56.2024 Dostawa urządzeń do pomiaru właściwości termicznych gruntów i skał Natalia Mosiądz 2024-06-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
937632 EZP.26.73.2024 Usługa przełożenia maksymalnie 46 400 szt. (w przeliczeniu na 1mb rdzenia/prób okruchowych) materiału geologicznego (rdzenia litego/prób okruchowych) zarchiwizowanego w magazynach NAG do nowych skrzynek Joanna Kaczmarzyk 2024-06-20 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
929874 EZP.26.58.2024 Zakup subskrypcji systemu kopii zapasowej wraz z wdrożeniem i wsparciem technicznym Joanna Kaczmarzyk 2024-06-20 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
938456 EZP.26.59.2024 Dostawa źródła sejsmicznego do badań geofizycznych metodami sejsmicznymi w celu pokrycia rozpoznaniem głębokości w strefie 100-500 m p.p.t Natalia Mosiądz 2024-06-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
939877 EZP.26.60.2024 Dostawa spektrometru radonowego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem Łukasz Grabowski 2024-06-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
942400 EZP.26.83.2024 dostawa 450 szt. fabrycznie nowych palet drewnianych EUR 1 certyfikowanych IPPC przeznaczonych do długotrwałego przechowywania skrzynek z próbkami geologicznymi w magazynie NAG w Szurpiłach Łukasz Grabowski 2024-06-25 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
932131 EZP.26.65.2024 Dostawa pojazdów typu minibus i pick-up na potrzeby Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego Natalia Mosiądz 2024-06-25 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
941754 EZP.26.76.2024 Usługa serwisu technicznego, konserwacji oraz napraw systemów sygnalizacji pożaru w budynkach PIG-PIB Adam Filarowicz 2024-06-25 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
940443 EZP.26.67.2024 Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego do wykonywania wierceń i sondowań z osprzętem do głębokości 30 m. Piotr Zych 2024-07-15 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
937639 EZP.26.68.2024 Dostawa rozdrabniarki laboratoryjnej do gruntów - 1 zestaw Lidia Zdanowska 2024-06-14 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
937629 EZP.26.64.2024 Dostawa 3 wag laboratoryjnych precyzyjnych wraz ze stołami wagowymi, odważnikami wzorcowymi ze świadectwem kalibracji/wzorcowania oraz usługą wzorcowania wag w miejscu użytkowania. Lidia Zdanowska 2024-06-14 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
937609 EZP.26.61.2024 Dostawa wytrząsarek wraz z kompletem wywzorcowanych sit – 2 zestawy Lidia Zdanowska 2024-06-14 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
927494 EZP.26.43.2024 Wykonanie otworów wiertniczych i badań laboratoryjnych w celu poszukiwania kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego w obszarach prognostycznych w rejonie południowej i wschodniej części woj. śląskiego oraz zachodniej części woj. małopolskiego – Rejon 6. Łukasz Grabowski 2024-06-14 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
936265 EZP.26.48.2024 Dostawa dwóch suszarek laboratoryjnych BINDER ED 260 z naturalnym obiegiem powietrza, wraz z wywzorcowaną termoparą i świadectwem wzorcowania. Lidia Zdanowska 2024-06-14 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
936309 EZP.26.62.2024 Dostawa piknometrów helowych Natalia Mosiądz 2024-06-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
930815 EZP.26.50.2024 Roboty wiertnicze metodą mechaniczno-obrotową na płuczkę z pełnym rdzeniowaniem, wraz z wykonaniem badań geofizycznych w 1 otworze, związane z realizacją projektu robót geologicznych na wykonanie do 5 kierunkowych otworów wiertniczych o łącznym projektowanym metrażu do 650 mb Joanna Kaczmarzyk 2024-06-11 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
931728 EZP.26.55.2024 Opracowanie dokumentacji projektowej wyposażenia budynków magazynowych w Kielnikach –Przymiłowicach, Leszczach oraz budynku administracyjno-socjalnego w Hołownie Łukasz Grabowski 2024-06-11 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
932382 EZP.26.41.2024 Usługa utrzymania serwerowni (usługa serwisu urządzeń: agregat prądotwórczy, UPS, klimatyzacja, SUG) Joanna Kaczmarzyk 2024-06-06 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
926372 EZP.26.47.2024 Usługa stabilizacji geodezyjnej wraz z wykonaniem 6 pkt. osnowy pomiarowej na potrzeby monitoringu współczesnych ruchów tektonicznych reflektorami radarowymi. Lidia Zdanowska 2024-05-27 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
908653 EZP.26.38.2024 Sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw oraz płynów eksploatacyjnych dla floty samochodów służbowych posiadanej przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Natalia Mosiądz 2024-05-07 12:49:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
900586 EZP.26.25.2024 Wykonanie skaningu lotniczego w 2024 roku w okresie wiosennym dla obszaru LIDAR 1 (w rejonie Jeziora Rożnowskiego) Natalia Mosiądz 2024-04-15 13:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
889479 EZP.26.13.2024 Wykonanie oznaczeń zawartości pestycydów w co najmniej 148, maksymalnie w 156 próbkach wody podziemnej pobranych w dwóch seriach pomiarowych w ramach monitoringu operacyjnego jednolitych części wód podziemnych w 2024 roku Adam Filarowicz 2024-03-13 10:05:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
876196 EZP.26.146.2023 Usługa monitoringu, konserwacji i serwisu lokalnego systemu alarmowego wraz z usługą grupy interwencyjnej w obiektach Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego Piotr Zych 2024-03-11 09:14:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
857451 EZP.26.206.2023 Prenumerata czasopism zagranicznych na 2024 rok Adam Filarowicz 2023-12-12 10:12:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
844576 EZP.26.174.2023 Dostawa cyfrowego mikroskopu polaryzacyjnego do światła odbitego i przechodzącego z rozdzielczością 4K wraz z akcesoriami i oprogramowaniem Iga Gorczyca 2023-12-01 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
845381 EZP.26.181.2023 Opracowanie „ekspertyz technicznych” określających sposób spełnienia wymagań oraz rozwiązań zamiennych z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynków APG PIG-PIB w lokalizacjach Halinów, Hołowno, Przymiłowice oraz Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB w Sosnowcu Iga Gorczyca 2023-11-14 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Service Go to
837157 EZP.26.165.2023 Wykonanie nowej instalacji hydrantowej oraz remont wewnętrznej i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku PIG-PIB Oddział Górnośląski w Sosnowcu Iga Gorczyca 2023-11-27 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
837975 EZP.26.177.2023 Rozbiórka budynków zlokalizowanych przy ul. Żyrzyńskiej 5 w Puławach Iga Gorczyca 2023-11-28 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
839428 EZP.26.181.2023 Opracowanie „ekspertyz technicznych” określających sposób spełnienia wymagań oraz rozwiązań zamiennych z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynków APG PIG-PIB w lokalizacjach Halinów, Hołowno, Przymiłowice oraz Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB w Sosnowcu Iga Gorczyca 2023-11-29 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to