Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
690300 EZP.26.188.2022 Wykonanie badań petrograficzno-mineralogicznych (badanie inkluzji ciekłych i gazowych – 25 próbek) Joanna Kaczmarzyk 2022-12-01 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
694013 EZP.26.175.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej remontu tarasów od północnej strony w budynku Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB we Wrocławiu przy al. Jaworowej 19. Tomasz Niedziela 2022-12-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
695570 EZP.26.179.2022 Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych międzynarodowych i krajowych, biletów kolejowych międzynarodowych oraz ubezpieczeń na czas trwania wyjazdów zagranicznych na rzecz PIG-PIB Joanna Kaczmarzyk 2022-12-02 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
695825 EZP.26.218.2022 Usługa serwisu technicznego, przeglądów i czynności konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu oddymiania w budynku Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział Świętokrzyski w Kielcach Adam Filarowicz 2022-12-05 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
696724 EZP.26.212.2022 Zakup narzędzi i sprzętu ogrodniczego na potrzeby Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego Łukasz Grabowski 2022-12-05 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
695614 EZP.26.216.2022 Odmalowanie i naprawa elewacji na budynku magazynowo-socjalnym oraz wykonanie orynnowania dachów budynków magazynowych w Hołownie Adam Filarowicz 2022-12-05 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
696499 EZP.26.213.2022 Prenumerata czasopism polskich na 2023 rok Tomasz Niedziela 2022-12-06 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
696455 EZP.26.211.2022 Zakup elektromagnetycznego młynka hydrometrycznego Valeport 801 Adam Filarowicz 2022-12-06 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
698344 EZP.26.198.2022 Wykonanie prac analitycznych oznaczenia wieku bezwzględnego osadów metodą Optycznie Symulowanej Luminescencji (OSL) dla maksymalnie 90 próbek skał. Łukasz Grabowski 2022-12-08 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
696745 EZP.26.197.2022 Wykonanie projektu robót geologicznych, otworów wiertniczych, badań laboratoryjnych oraz dokumentacji geologicznej innej niż dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, dotyczącej prac kartografii geologicznej w celu poszukiwania kruszywa naturalnego piaskowo-żwirowego. Piotr Zych 2022-12-09 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
693960 EZP.26.210.2022 Przedłużenie wsparcia dla licencji Apex Office print Łukasz Grabowski 2022-11-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
695129 EZP.26.217.2022 Publikacja 3 artykułów w dzienniku Rzeczpospolita Łukasz Grabowski 2022-11-28 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
689957 EZP.26.202.2022 Dostawa sprzętu infrastruktury serwerowej, komputerowego i projektorów do Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego Marta Dębska-Ozturk 2022-11-28 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
690968 EZP.26.207.2022 Dostawa płyty grzewczej z zewnętrznym kontrolerem temperatury Adam Filarowicz 2022-11-24 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
690855 EZP.26.191.2022 Wykonanie oznaczeń laboratoryjnych właściwości fizyczno-chemicznych wód potencjalnie leczniczych Tomasz Niedziela 2022-11-24 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
690738 EZP.26.185.2022 Wykonanie przeglądów technicznych rocznych systemu zasilania UPS Adam Filarowicz 2022-11-24 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
690142 EZP.26.206.2022 Publikacja 3 artykułów w dzienniku Rzeczpospolita Łukasz Grabowski 2022-11-23 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
687125 EZP.26.201.2022 Ułożenie nowej wykładziny w pomieszczeniach laboratorium w budynku PIG-PIB w Warszawie Adam Filarowicz 2022-11-22 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
689440 EZP.26.203.2022 Wykonania badań geochemicznych skał węglanowych dla maksymalnie 70 próbek Łukasz Grabowski 2022-11-22 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
682003 EZP.26.182.2022 Dostawa sprzętu multimedialnego dla Sali Multimedialnej w budynku Oddziału Dolnośląskiego PIG przy al. Jaworowej 19 we Wrocławiu Marta Dębska-Ozturk 2022-11-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
575426 EZP.26.244.2021 Dostawę odbiorników GPS dla PIG-PIB Piotr Zych 2022-03-22 07:19:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
554804 EZP.26.217.2021 druk i oprawę wydawnictwa Profile Głębokich Otworów Wiertniczych PIG oraz druk ulotek dla muzeum. Piotr Zych 2021-12-31 07:58:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
553846 EZP.26.207.2021 Uszycie i dostawa 11 000 sztuk woreczków wykonanych z tkaniny bawełnianej (nie barwionej) Piotr Zych 2022-01-27 12:08:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
553494 EZP.26.168.2021 Odczytanie i zabezpieczenie danych zgromadzonych w centralnym archiwum geologicznym na nośnikach nieodczytywalnych w napędach posiadanych przez PIG-PIB. Piotr Zych 2022-01-25 11:26:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
551100 EZP.26.190.2021 Usługa konserwacji, serwisu i modernizacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w obiektach PIG-PIB - część 1. Wykonanie projektu systemu sygnalizacji włamania i napadu, dostarczenie i montaż urządzeń - część 2. Katarzyna Karczewska 2021-12-21 13:06:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
548701 EZP.26.193.2021 Dostawa sprężarki śrubowej Urszula Orłowska 2021-12-17 13:27:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
539156 EZP.26.192.2021 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym wraz z usługą odbioru na rzecz PIG-PIB Joanna Kaczmarzyk 2021-12-09 08:41:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
541334 EZP.26.187.2021 Usługa konserwacji technicznej urządzeń i instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania dla budynków PIG-PIB w Warszawie Anna Muszakowska 2021-12-16 11:37:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
541340 EZP.26.194.2021 Zakup Corel DRAW Graphics Suite Corel Sure Maintenance 1 rok (Windows) - plan uaktualnień (odnowienie serwisu) dla CorelDRAW Graphics Suite PL Win – 40 szt. Anna Muszakowska 2021-12-15 11:23:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
537643 EZP.26.140.2021 Usługa polegająca na świadczeniu dostępu do obiektów oraz korzystania z zajęć sportowo - rekreacyjnych dla pracowników PIG-PIB Anna Muszakowska 2021-12-02 11:38:00 Zapytanie ofertowe Service Go to