Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
509367 EZP.26.121.2021 Usługa serwisu technicznego, konserwacji oraz napraw systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania (SSP) w budynkach PIG–PIB w Warszawie zlokalizowanych przy ul. Rakowieckiej 4 i ul. Jagiellońskiej 76 Anna Muszakowska 2021-09-24 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
503985 EZP.26.80.2021 Wykonanie analiz zjawisk i procesów hydrodynamicznych i litodynamicznych w strefie brzegowej morza Katarzyna Dolecka 2021-09-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
508703 EZP.26.103.2021 Usługa stabilizacji geodezyjnej 20 punktów osnowy pomiarowej na potrzeby monitoringu deformacji powierzchni terenu reflektorami radarowymi. Katarzyna Karczewska 2021-09-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
510099 EZP.26.129.2021 Przeprowadzenie dwóch szkoleń w formie online pt. „Przestrzenne bazy danych w praktyce - PostgreSQL/PostGIS z QGIS” oraz „GeoServer z PostGIS” Anna Muszakowska 2021-09-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
511563 EZP.26.111.2021 Przygotowanie zestawu danych geochemicznych wraz z analizą perspektywiczności występowania złóż węglowodorów dla obszaru 3 Anna Muszakowska 2021-09-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
512363 EZP.26.91.2021 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w archiwum próbek geologicznych w Halinowie Natalia Mosiądz 2021-10-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
511686 EZP.26.84.2021 Wykonanie projektu wraz z budową instalacji klimatyzacji wspomagającej istniejący system wentylacyjny w BODG w Halinowie Joanna Kaczmarzyk 2021-10-12 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
510799 EZP.26.116.2021 Dostawa infrastruktury serwerowej Natalia Mosiądz 2021-10-18 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
511575 EZP.26.48.2021 Dostawa komputerów, peryferii komputerowych oraz tabletów do Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego Joanna Kaczmarzyk 2021-10-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
511299 EZP.26.119.2021 Usługa wsparcia dla posiadanego przez PIG – PIB oprogramowania oraz sprzętu IBM i Lenovo Natalia Mosiądz 2021-10-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
506817 EZP.26.112.2021 Dostawa licencji oprogramowania do dwuwymiarowej i trójwymiarowej restoracji modeli wgłębnej budowy geologicznej Joanna Kaczmarzyk 2021-09-23 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
508240 EZP.26.139.2021 Wykonanie czynności serwisowych sprzętu gaśniczego w obiektach PIG-PIB w Warszawie, Halinowie oraz Piasecznie i Leszczach Anna Muszakowska 2021-09-23 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
507410 EZP.26.125.2021 Pozyskanie danych ALS z pułapu lotniczego dla obszaru doliny środkowej Raduni Anna Muszakowska 2021-09-21 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
502190 EZP.26.69.2021 Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych administrowanych przez PIG-PIB Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy na terenie kraju. Katarzyna Karczewska 2021-09-15 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
498047 EZP.26.79.2021 Wykonanie remontu schodów zewnętrznych i balustrad oraz wykonanie docieplenia termomodernizacyjnego budynku administracyjno-socjalnego Narodowego Archiwum Geologicznego w Przymiłowicach Natalia Mosiądz 2021-09-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
502669 EZP.26.100.2021 Wykonanie datowań radiowęglowych metodą AMS dla 16 próbek Anna Muszakowska 2021-09-09 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
502135 EZP.26.110.2021 Wykonanie analiz składu chemicznego do 350 próbek pochodzących z obiektów (odpadów) po dawnej eksploatacji górniczej oraz przetwórstwa surowców mineralnych Joanna Kaczmarzyk 2021-09-08 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
502178 EZP.26.118.2021 Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych dla PIG-PIB Joanna Kaczmarzyk 2021-09-08 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
502222 EZP.26.106.2021 Badanie sprawozdania finansowego za rok 2021, 2022 i za rok 2023 Joanna Kaczmarzyk 2021-09-08 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
498049 EZP.26.72.2021 Świadczenie usługi gwarancyjnej wraz z opieką powdrożeniową Zintegrowanego Systemu Zarządzania ERP (Enterprise Resource Planning) będącego w posiadaniu Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego. Katarzyna Karczewska 2021-09-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
506990 EZP.26.127.2021 Dostawa, montaż, serwis i synchronizacja dwóch (2) depozytorów kluczy z obecnym systemem kontroli dostępu zainstalowanym w obiekcie Zamawiającego PIG-PIB Anna Muszakowska 2021-09-21 13:51:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
502059 EZP.26.115.2021 Wykonanie pomiaru zawartości cezu 137 (137Cs) dla 30 próbek Joanna Kaczmarzyk 2021-09-07 15:02:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
495960 EZP.26.124.2021 Przygotowanie, obsługa techniczna i realizacja dwóch konferencji w formie on-line: "Forum Państwowej Służby Geologicznej i Państwowej Służby Hydrogeologicznej" oraz "Forum Państwowej Służby Hydrogeologicznej" Katarzyna Dolecka 2021-08-20 15:39:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
494627 EZP.26.101.2021 Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2021r. poz.468) Anna Muszakowska 2021-09-22 12:40:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
494040 EZP.26.114.2021 Dostawa materiałów do wykonania i zabudowy otworów obserwacyjnych wód podziemnych dla PIG-PIB Anna Muszakowska 2021-08-17 14:50:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to