Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
488571 CRZP/121/071/21 Dostawa zestawu analizująco - archiwizującego i akcesoriów komputerowych dla CMTM Politechniki Gdańskiej Bogusława Litwińska 2021-08-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
474010 CRZP/96/009/D/21 Dostawa urządzeń komputerowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Bogusława Litwińska 2021-08-06 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
484097 2021/BZP 00115496/01 Dostawa zestawu do wytłaczania planetarnego dedykowanego do sporządzania mieszanin i kompozytów polimerowych (ZP/84/008/D/21) Ilona Demkowska 2021-08-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
490591 ZP/127/018/D/21 Dostawa komputerów przenośnych dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej Olga Felska 2021-08-09 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
483228 CRZP/113/009/D/21. Dostawa drobnych akcesoriów komputerowych (3) dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Olga Warszewska 2021-08-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
489635 2021/BZP 00130504/01 Dostawa systemu do chromatografii żelowej FLASH z detektorami UV i ELSD ZP/123/008/D/21 Sławomir Malinowski 2021-08-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
483500 CRZP/110/009/D/21 Dostawa aparatury kontrolnej, badawczej i pomiarowej dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Olga Warszewska 2021-08-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
483610 ZP/107/005/D/21 Dostawa systemu anemometrii obrazowej PIV, składającego się z systemu 2D PIV i Stereo PIV do pomiarów w wodzie i powietrzu oraz mikroskopu do pomiarów 2D micro PIV i Stereo micro PIV, dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej Joanna Cierpisz 2021-08-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
486337 CRZP/117/009/D/21 Dostawa elementów do budowy sieciowego systemu przechowywania plików i budowy symulatora jazdy do projektu INFOLIGHT realizowanego na WETI PG oraz przenośnej stacji roboczej Bogusława Litwińska 2021-08-17 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
487615 ZP 13/WILIS/2021, CRZP 108/002/R/21 Renowacja i wymiana zabytkowej stolarki okiennej w pomieszczeniach Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej. Julia Olszewska 2021-08-24 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
485992 ZP/115/055/U/21 Ubezpieczenie kosztów leczenia i usługi assistance, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia bagażu, kosztów leczenia kontynuowanego po powrocie na terytorium Polski pracowników i studentów Politechniki Gdańskiej, a także ich rodzin oraz osób towarzyszących (w tym małoletnich), wyjeżdżających służbowo na praktyki i staże naukowe oraz wypoczynek organizowany przez Politechnikę Gdańską poza granicami Polski. Ewa Krasińska- Wera 2021-07-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
473970 CRZP/91/009/D/21 Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Olga Warszewska 2021-07-26 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
484285 ZP/116/022/D/21 Sukcesywne dostawy modułów SFP, SFP+, XFP, QSFP+, QSFP28 do wyposażenia węzłów sieci światłowodowej TASK Wioletta Gładysz 2021-07-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
483809 ZP/112/061/U/21 Opracowanie szczegółowej specyfikacji funkcjonalnej i przykładowej wizualizacji platformy edukacyjnej wraz z edytorem tworzenia, dystrybucji i użytkowania interaktywnych e-Podręczników na Politechnice Gdańskiej Olga Felska 2021-07-22 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
481854 CRZP/111/009/D/21 Dostawa mebli wraz z montażem dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Bogusława Litwińska 2021-07-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
479498 CRZP/106/009/D/21 Dostawa wraz z montażem central i czujek ppoż. oraz konfiguracja i uruchomienie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w budynkach A i B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Olga Warszewska 2021-07-15 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
480630 2021/BZP 00106795/01 Dostawa spektrometru mas kompatybilnego z chromatografem Teledyne ISCO NextGen 300 Plus (ZP/109/008/D/21) Sławomir Murawski 2021-07-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
479285 CRZP/105/009/D/21. Dostawa drobnych akcesoriów komputerowych (2) dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Agnieszka Parzewska 2021-07-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
477115 ZP/92/022/D/21 Dostawa klastra firewalli dla CI TASK Wioletta Gładysz 2021-07-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
472240 ZP/93/055/U/21 Nabycie subskrypcji na kompleksową usługę serwisowania w celu utrzymania ciągłości pracy systemu bibliotecznego VIRTUA i dostarczania nowych wersji licencjonowanego oprogramowania VIRTUA dla Biblioteki Politechniki Gdańskiej i bibliotek Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (TZB). Dorota Nadolska 2021-07-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
448306 ZP/37/055/D/21 Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych tj. bluz i koszulek z logotypami Politechniki Gdańskiej Ewa Krasińska- Wera 2021-04-20 12:38:30 Ogłoszenie do postępowania - formularz aktywny Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
465835 ZP/77/055/U/21 Zakup subskrypcji na kompleksową usługę w celu utrzymania ciągłości pracy systemów zainstalowanych w serwerowni Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej Renata Bartuś 2021-06-24 13:58:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
453178 ZP/49/055/D/21 Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej Małgorzata Rewucka 2021-07-08 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
453322 ZP/55/055/U/21 założenie, prowadzenie oraz wsparcie w dalszym samodzielnym prowadzeniu przez Zamawiającego profili portalu MOST Wiedzy w mediach społecznościowych, w ramach projektu ,, MOST DANYCH. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data’’ Małgorzata Rewucka 2021-07-08 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
452066 ZP/47/055/U/21 Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów segregowanych tj. odzysk lub unieszkodliwienie odpadów wytworzonych przez jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej Ewa Krasińska- Wera 2021-07-08 11:07:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
448336 ZP/37/055/D/21 Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych tj. bluz i koszulek z logotypami Politechniki Gdańskiej Ewa Krasińska- Wera 2021-07-08 11:07:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
433534 ZP/21/055/U/21 Wykonanie przeglądów serwisowych, konserwacji i napraw central wentylacyjnych, klimatyzatorów, wentylatorów oraz agregatów chłodniczych w budynkach Politechniki Gdańskiej Małgorzata Rewucka 2021-07-08 10:29:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
430322 ZZ/2/055/U/21 Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Politechniki Gdańskiej Małgorzata Rewucka 2021-07-08 10:28:00 Zapytanie o informację Service Go to
429857 ZP/15/055/D/21 Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej Renata Bartuś 2021-04-12 13:54:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
382427 ZP/222/055/U/20 Usługa wsparcia w eksploatacji systemu TETA EDU na potrzeby CUI dla Politechniki Gdańskiej w 2020 r. Ewa Krasińska- Wera 2021-07-08 11:06:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
366446 ZP/167/055/D/20 Dostawa energii elektrycznej. ZP/167/055/D/20 Renata Bartuś 2020-11-27 13:54:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to