Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
519589 ZP 20/WILiŚ/2021, CRZP 190/002/D/21 Dostawa aparatury, sprzętu i oprogramowania dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej Alina Kryczałło 2021-10-22 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
521580 ZP/195/018/D/21 Dostawa materiałów promocyjnych dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej Edyta Cirocka 2021-10-22 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
511605 ZP/167/005/D/21 Dostawa systemu do cyfrowej korelacji obrazu (Digital Image Correlation system) dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej Beata Szczęsna-Raczkowska 2021-10-25 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
514399 ZP/173/055/D/21 Dostawa z instalacją Systemu Bezprzewodowej Kontroli Dostępu w budynkach DS5 i DS5A Osiedla Studenckiego Politechniki Gdańskiej Małgorzata Rewucka 2021-10-25 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
521782 ZP/192/055/D/21 Dostawa sprzętu multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej Marcin Kasperowicz 2021-10-25 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
523071 ZP/198/055/D/21 Dostawa mebli dla Działu Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej Dorota Nadolska 2021-10-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
511280 ZP/172/005/D/21 dostawa oprogramowania do dokonania oceny oddziaływania wpływu na środowisko danego produktu, do oceny cyklu życia (LCA) na potrzeby Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa w ramach Projektu POWER 3.5 Joanna Jackiewicz-Paprocka 2021-10-26 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
523091 ZP/199/055/D/21 Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu MOST DANYCH – Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data Małgorzata Rewucka 2021-10-26 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
524191 CRZP/194/009/D/21. Dostawa anten oraz drobnego sprzętu radiowo komunikacyjnego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Agnieszka Parzewska 2021-10-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
524548 ZP/197/022/D/21 Dostawa przełączników abonenckich dla CI TASK Wioletta Gładysz 2021-10-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
510508 CRZP/168/009/D/21 Dostawa sprzętu komputerowego i bezprzewodowego sprzętu sieciowego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej. Olga Warszewska 2021-10-21 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
520467 ZP/193/055/U/21 usługa przygotowania, dostarczenia i wydawania gorących posiłków profilaktycznych dla pracowników Zamawiającego Joanna Jackiewicz-Paprocka 2021-10-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
519170 ZP/191/055/D/21 Dostawa taśm LTO na potrzeby Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej Joanna Dworak 2021-10-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
517962 ZP/188/005/D/21 Dostawa przenośnego wibrometru laserowego wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej Anna Szerszyńska 2021-10-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
514592 2021/BZP 00196085/01 Dostawa zestawu do wytłaczania planetarnego dedykowanego do sporządzania mieszanin i kompozytów polimerowych (ZP/187/008/D/21) Ilona Demkowska 2021-10-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
513740 ZP 19/WILiŚ/2021, CRZP 183/002/D/21 Dostawa aparatury i sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej Alina Kryczałło 2021-10-13 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
510856 ZP 18/WILiŚ/2021 CRZP 176/002/R/21 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej Alina Kryczałło 2021-10-12 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
502900 ZP/141/055/D/21 Dostawa wraz z wdrożeniem oprogramowania do backupu danych na potrzeby Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej Ewa Życka-Kiełdanowicz 2021-10-08 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
513846 CRZP/185/009/D/21. Dostawa urządzeń komputerowych, kart SD i zestawu edukacyjnego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Agnieszka Parzewska 2021-10-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
512135 ZP 17/WILiŚ/2021, CRZP 175/002/D/21 Dostawa automatycznego systemu pomiaru potencjału metanowego na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej ze środków WFOŚiGW Jolanta Zielińska 2021-10-05 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
448306 ZP/37/055/D/21 Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych tj. bluz i koszulek z logotypami Politechniki Gdańskiej Ewa Krasińska- Wera 2021-04-20 12:38:30 Ogłoszenie do postępowania - formularz aktywny Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
515983 ZP/180/055/D/21 Sukcesywna dostawa narzędzi ręcznych bez napędu elektrycznego, narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym oraz elementów wyposażenia narzędzi ręcznych (bez względu na rodzaj napędu) dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej Ewa Krasińska- Wera 2021-10-20 08:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
512040 ZP/174/055/D/21 Dostawa kalendarzy na rok 2022 Joanna Dworak 2021-10-14 10:36:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
508355 ZP/165/055/U/21 Usługa wykonania badania sprawozdania finansowego Politechniki Gdańskiej za rok 2021,2022 i 2023 Joanna Dworak 2021-10-14 10:23:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
501700 ZP/154/055/D/21 Nabycie rozszerzenia posiadanej licencji na obsługę wideokonferencji wspierających procesy nauczania na odległość na Politechnice Gdańskiej Ewa Życka-Kiełdanowicz 2021-10-15 11:19:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
495313 ZP 16/WILiŚ/2021, CRZP 131/002/R/21 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej Alina Kryczałło 2021-09-21 12:05:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
487615 ZP 13/WILIS/2021, CRZP 108/002/R/21 Renowacja i wymiana zabytkowej stolarki okiennej w pomieszczeniach Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej. Julia Olszewska 2021-09-24 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
492791 ZP/128/055/D/21 Dostawa mebli dla Politechniki Gdańskiej Ewa Życka-Kiełdanowicz 2021-10-15 11:19:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
485992 ZP/115/055/U/21 Ubezpieczenie kosztów leczenia i usługi assistance, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia bagażu, kosztów leczenia kontynuowanego po powrocie na terytorium Polski pracowników i studentów Politechniki Gdańskiej, a także ich rodzin oraz osób towarzyszących (w tym małoletnich), wyjeżdżających służbowo na praktyki i staże naukowe oraz wypoczynek organizowany przez Politechnikę Gdańską poza granicami Polski. Ewa Krasińska- Wera 2021-09-06 12:06:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
479432 ZP/97/055/U/21 Wykonywanie konserwacji, dokonywania napraw oraz awaryjnego uwalniania osób i ładunków z urządzeń transportu bliskiego w budynkach Politechniki Gdańskiej Ewa Krasińska- Wera 2021-09-06 12:03:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
474975 ZP/83/055/U/21 Świadczenie usług konserwacji i napraw awaryjnych systemów sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP) i dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) w budynkach Politechniki Gdańskiej na podstawie załączonych materiałów Ewa Życka-Kiełdanowicz 2021-10-15 11:18:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to