Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
614198 ZP/126/055/D/22 Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej Małgorzata Rewucka 2022-05-26 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
615040 ZP/132/055/U/22 świadczenie usług odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów segregowanych tj. odzysk lub unieszkodliwienie odpadów wytworzonych przez jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej Joanna Jackiewicz-Paprocka 2022-05-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
616110 ZP/139/055/U/22 Nabycie licencji oraz trzyletniej subskrypcji na oprogramowanie antywirusowe dla Politechniki Gdańskiej Renata Bartuś 2022-05-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
616890 ZP/138/018/U/22 Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dot. Zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2® (2017) – poziom Foundation, zakończonych akredytowanym egzaminem „PRINCE2® Foundation (2017)” – dla studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej Olga Felska 2022-05-31 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
613225 ZP/129/055/R/22 REMONT ŚRODKOWEJ CZĘŚCI DACHU BUDYNKU CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ - PO DEMONTAŻU INSTALACJI SOLARNEJ Małgorzata Rewucka 2022-05-31 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
613813 CRZP/131/009/R/22 Remont pomieszczeń nr 1 329, 331, 529 oraz 743 w Budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Narutowicza 11/12 Bogusława Litwińska 2022-06-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
600337 2022/S 073-194553 Supply of fully automated fuel cell test station (ZP/56/008/D/22) Ilona Demkowska 2022-06-02 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
613180 ZP/109/014/D/22 Dostawa jednostki centralnej komputera stacjonarnego i gogli wirtualnej rzeczywistości dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Łukasz Tłustochowicz 2022-06-02 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
608151 CRZP/115/009/D/22 Dostawa przyrządów pomiarowych i serwera dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Olga Warszewska 2022-06-03 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
612598 ZP/120/005/R/22 Rearanżacja pomieszczeń biurowych na 9 piętrze w Budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej przy ul. Do Studzienki 16a w Gdańsku. Joanna Jackiewicz-Paprocka 2022-06-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
614721 CRZP/133/009/D/22 Dostawa zestawu elektrod ze śrubami kotwiczącymi do wielokanałowych nagrań metodą sEEG na potrzeby badań w projekcie NeuroStim realizowanym na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Olga Warszewska 2022-05-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
615922 CRZP/134/009/U/22 Opracowanie materiałów i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli prowadzących koła informatyczne dla młodzieży uzdolnionej w ramach projektu „CMI” Bogusława Litwińska 2022-05-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
614137 ZP/122/055/D/22 Dostawa wyposażenia boisk do gry w koszykówkę 3x3 na potrzeby Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej Ewa Krasińska- Wera 2022-05-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
612683 2022/BZP 00158161/01 Dostawa detektora rozpraszania światła ELSD na potrzeby projektu IDUB (ZP/95/008/D/22) Ilona Demkowska 2022-05-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
605989 CRZP/102/009/D/22 Dostawa zestawów nagłownych rzeczywistości wirtualnej wraz z komputerami do ich obsługi oraz oprogramowania deweloperskiego i graficzno-edytorskiego na potrzeby projektu „Opracowanie pionierskich technologii niezbędnych do wprowadzenia na rynek Mobilnego Centrum Nauki (MCN) oraz przygotowanie prototypu rozwiązania” współfinansowanego ze środków EFRR Olga Warszewska 2022-05-24 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
612527 ZP/118/055/D/22 Dostawa oprogramowania systemowego, użytkowego i graficzno-edytorskiego dla Politechniki Gdańskiej w 2022 roku. Ewa Krasińska- Wera 2022-05-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
610261 ZP/108/014/D/22 Dostawa modułowego systemu treningowego i mierników elektronicznych dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Łukasz Tłustochowicz 2022-05-20 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
594872 2022/S 065-168572 Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla Politechniki Gdańskiej Wydział Chemiczny ZP/64/008/D/22 Elżbieta Podsiadło 2022-05-20 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
612058 ZP/125/055/U/22 Sukcesywne wykonanie usług pralniczych dla ośrodka wczasowego Politechniki Gdańskiej w Czarlinie Małgorzata Rewucka 2022-05-20 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
612016 ZP/124/022/D/22 Dostawa artykułów gospodarstwa domowego dla CI TASK Dorota Nadolska 2022-05-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
597454 ZP/67/019/D/22 Dostawa zestawów badawczych do studenckiego laboratorium dydaktycznego pn. „Pracownia Fizyki Radiacyjnej” na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniku Gdańskiej Małgorzata Krasińska 2022-04-07 11:45:35 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
448306 ZP/37/055/D/21 Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych tj. bluz i koszulek z logotypami Politechniki Gdańskiej Ewa Krasińska- Wera 2021-04-20 12:38:30 Ogłoszenie do postępowania - formularz aktywny Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
599760 ZP/96/055/R/22 REMONT ŚRODKOWEJ CZĘŚCI DACHU BUDYNKU CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ - PO DEMONTAŻU INSTALACJI SOLARNEJ Małgorzata Rewucka 2022-05-10 13:08:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
601229 ZP 9/WILIŚ/2022, CRZP 97/002/U/22 Wynajem zestawów do chromatografii na potrzeby projektu pn. WISA- Water Innovation System Amplifier realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.j. Julia Olszewska 2022-05-20 12:03:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
593214 2022/BZP 00102591/01 Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej (ZP/75/008/D/22) Ilona Demkowska 2022-04-27 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
580056 ZP/44/055/D/22 Dostawa sprzętu informatycznego dla Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej Ewa Krasińska- Wera 2022-05-13 12:23:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
576856 CRZP 36/002/D/22, ZP 2/WILIŚ/2022 Dostawa odczynników, sprzętu laboratoryjnego i materiałów laboratoryjnych dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Julia Olszewska 2022-05-20 12:04:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
583081 ZP 6/WILIŚ/2022, CRZP 52/002/R/22 Zaprojektowanie i instalacja klimatyzacji w audytorium PD w budynku "Hydro" Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Julia Olszewska 2022-05-20 12:05:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
585195 ZP/58/055/U/22 Świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autokarów, wraz z kierowcą/kierowcami na terenie kraju na potrzeby Studentów Politechniki Gdańskiej Joanna Dworak 2022-03-28 12:36:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
577529 ZP/41/055/U/22 Świadczenie usługi hotelowej i restauracyjnej w ramach wyjazdu szkoleniowo- integracyjnego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej Joanna Dworak 2022-03-15 12:33:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
563742 ZP/3/055/D/22 Dostawa mebli dla Działu Zamówień Publicznych Politechniki Gdańskiej oraz Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej Ewa Krasińska- Wera 2022-03-16 11:43:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
562744 ZP/2/055/D/22 Dostawa sprzętu informatycznego dla Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej. Ewa Krasińska- Wera 2022-04-06 13:11:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to