Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Action
No proceedings

Ended Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Action
199621 Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Budowa III etapu odsiarczania spalin i I etapu budowy instalacji odazotowania spalin metodą selektywnej redukcji niekatalitycznej dla kotłowni WR-25 Renata Uramowska-Słuszniak 2019-04-26 11:30:00 Go to
175900 Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Dostawa fabrycznie nowych materiałów preizolowanych Renata Uramowska-Słuszniak 2019-01-02 13:00:00 Go to