Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
332106 DZ/3/79/2020 Zakup Tabletu Apple z osprzętem Henryk Knopik 2020-04-10 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
329102 DZ/3/74/2020 Dostawa mebli biurowych. Jolanta Liszka 2020-04-10 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
315353 DZ/2/16/2020 Modernizacja Gospodarki Wodno – Ściekowej – część II w zakresie Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych Renata Uramowska-Słuszniak 2020-04-17 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
325758 DZ/2/21/2020 Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Gliwice - 7 zadań inwestycyjnych. Renata Uramowska-Słuszniak 2020-03-26 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
325174 DZ/2/20/2020 Budowa kompaktowych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice - 32 zadania Renata Uramowska-Słuszniak 2020-03-25 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
318715 DZ/2/18/2020 Remont sieci cieplnych w technologii preizolacji - sześć zadań remontowych. Renata Uramowska-Słuszniak 2020-03-16 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
317115 Wykonanie przeglądu i konserwacji osuszaczy powietrza w ZC-1 Marek Naworski 2020-03-06 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
314163 DZ/2/11/2020 Modernizacja rozdzielni głównej 0,4 kV RN-2 kotłowni WP-70 PEC- Gliwice Sp. z o.o. Renata Uramowska-Słuszniak 2020-03-05 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
313759 DZ/2/14/2020 Remont kotła WR-25 nr 3 Renata Uramowska-Słuszniak 2020-03-05 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
314478 DZ/2/2/2020 Zabudowa monitoringu technologicznego spalin kotłów WR-25 nr 1, 2, 3, 4. Renata Uramowska-Słuszniak 2020-03-05 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
313814 DZ/2/15/2020 Remont kotła WR-25 nr 1 Renata Uramowska-Słuszniak 2020-03-05 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
314637 DZ/2/4/2020 Modernizację monitoringu technologicznego spalin przed i za IOS WR-25 linia 1 i 2 wraz z zabudową na IOS WR-25 linia 3 Renata Uramowska-Słuszniak 2020-03-02 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
311981 DZ/2/134/2019 Zakup serwera na potrzeby usługi Active Directory wraz z niezbędnymi licencjami Microsoft oraz wdrożenie usług Active Directory Domain Services. Renata Uramowska-Słuszniak 2020-02-24 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to