Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
358270 DZ/2/56/2020 Remont instalacji CO i CCW w budynku kotłowniu WP-70 oraz w budynku sprężarkowni. Renata Uramowska-Słuszniak 2020-07-10 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
361235 DZ/2/65/2020 Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Gliwice - 8 zadań inwestycyjnych. Renata Uramowska-Słuszniak 2020-07-22 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
358246 DZ/2/63/2020 Dostawa przepływomierza DN300 wraz z weryfikacją montażu urządzenia. Renata Uramowska-Słuszniak 2020-07-02 13:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
356111 DZ/2/46/2020 Remont rurociągu wlotowego kotła WP-70 nr 2. Renata Uramowska-Słuszniak 2020-06-30 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
354959 DZ/2/47/2020 Wykonanie pomiarów rozpływu mieszanki pyło-powietrznej z regulacją i kontrolą pracy kotłów. Renata Uramowska-Słuszniak 2020-06-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
357121 DZ/2/58/2020 Ozonowanie samochodów służbowych, osobowych i dostawczych, przestrzeń ładunkowa i pasażerska oraz dezynfekcja pomieszczeń, łaźni i szatni. Renata Uramowska-Słuszniak 2020-06-25 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
354867 DZ/2/48/2020 Budowa kompaktowych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice - 15 zadań. Renata Uramowska-Słuszniak 2020-06-25 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
349526 DZ/2/38/2020 Przeglądy eksploatacyjne oraz naprawy w terminie od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. ciągu nawęglania KWK Sośnica - PEC Gliwice. Renata Uramowska-Słuszniak 2020-06-10 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
348802 DZ/2/40/2020 Remont wieży oświetleniowej nr 3 składowiska opału. Renata Uramowska-Słuszniak 2020-06-10 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
350169 DZ/2/39/2020 Wynajem oraz montaż i demontaż rusztowań modułowych w remontach bieżących i awaryjnych na obiektach i instalacjach ZC-1 PEC-Gliwice Sp. z o.o. Renata Uramowska-Słuszniak 2020-06-10 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
352570 004832/20 Dostawa staliwnych kolan mimośrodowych. Jacek Rysz 2020-06-08 12:17:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
343996 DZ/2/33/2020 Wykonanie remontu obmurzy kotłów. Renata Uramowska-Słuszniak 2020-05-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to