Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
658971 DZ/2/122/2022 Budowa przyłącza sieci cieplnej do budynku przy ul. Lipowej 48A Renata Uramowska-Słuszniak 2022-09-19 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
658278 DZ/2/121/2022 Budowa kompaktowych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice. Renata Uramowska-Słuszniak 2022-09-16 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
661169 DZ/2/118/2022 Zakup telefonów Apple iPhone 11 wraz z obudowami Supcase Unicorn Beetle Pro Renata Uramowska-Słuszniak 2022-09-15 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
659026 Projekt podłączenia do m.s.c. w.p. budynku przy ul. Puszkina 41 w Gliwicach Dariusz Chabiński 2022-09-14 09:45:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
653702 DZ/2/116/2022 Opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę na „Budowę zespołu kolektorów słonecznych dla potrzeb ciepłej wody dla miasta Gliwice wraz z magazynem ciepła” Marta Błaszków 2022-09-02 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
651750 DZ/2113/2022 Wykonanie czyszczenia absorberów IOS zlokalizowanych na terenie ZC-1- zadania II i IV Marta Błaszków 2022-08-26 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
649998 DZ/2/112/2022 Budowa przyłącza sieci cieplnej do budynku przy ulicy Kochanowskiego 12- Marzanki 18-20 w Gliwicach Marta Błaszków 2022-08-24 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
646209 DZ/2/111/2022 Wykonanie czyszczenia osadników ścieków. Marta Błaszków 2022-08-23 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
643025 DZ/2/95/2022 Kompleksowa obsługa obejmująca: wynajem, pranie i konserwację odzieży roboczej oraz kurtek zimowych ocieplanych dla pracowników PEC-Gliwice Sp. z o.o.; najem i serwis mat wejściowych. Renata Uramowska-Słuszniak 2022-08-22 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
646258 DZ/2/109/2022 Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Gliwice - 2 zadania inwestycyjne. Marta Błaszków 2022-08-16 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
327799 DZ/2/22/2020 Dostawa mebli biurowych. Renata Uramowska-Słuszniak 2020-03-19 11:32:04 Zapytanie ofertowe Supply Go to
311975 DZ/2/12/2020 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Marta Błaszków 2020-02-07 12:56:31 Zapytanie ofertowe Supply Go to