Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
710119 PN 65/12/2022 – serwery obliczeniowe. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie zwirtualizowanej infrastruktury ICT do integracji i analizy danych z wykorzystaniem AI do obsługi modułu III oraz zwirtualizowanej dostępowej infrastruktury ICT do obsługi modułu IV platformy realizowanej w ramach projektu pn. „ECBIG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC”. Monika Grabowska-Gunia 2023-01-30 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
718463 PN 5/01/2023 – serwis klimatyzacji_Zwierzyniecka. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych dla urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń wentylacyjnych. Katarzyna Sieradzka 2023-01-31 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
711597 PN 67/12/2022 – sprzątanie CBPIO. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania w kompleksie Centrum Badań Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO) znajdującym się przy ul. Jana Pawła II 10 w Poznaniu. Monika Grabowska-Gunia 2023-02-02 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
707866 PN 64/12/2022 – infrastruktura składowania danych PN 64/12/2022 – infrastruktura składowania danych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna wraz instalacją oraz uruchomieniem infrastruktury danych składającej się z serwerów dostępowych, serwerów wysokowydajnych, dostępu do danych, serwerów przechowywania danych o podwyższonej niezawodności oraz serwerów plików wraz z infrastrukturą komunikacyjną sieci SAN i LAN oraz oprogramowaniem. Irena Kowalczyk 2023-02-03 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
713795 . PN 01/01/2023 – automaty smart vending_II - Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów składowych systemu inteligentnych usług kampusowych – urządzenia w ramach usługi „systemy smart vending automaty sprzedażowe” w związku z realizacją prac w projekcie PIONIER-LAB Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji, Smart Kampus jako Laboratorium Smart City. Magdalena Piejko 2023-02-08 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
697177 PN 59/11/2022 – system obliczeniowy i danych. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do ośrodków komputerów dużej mocy systemu obliczeniowego i danych wraz z instalacją i integracją. Magdalena Piejko 2023-02-10 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
718708 . PN 02/01/2023 – infrastruktura technologii obliczeniowych przyszłości - Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja oraz konfiguracja infrastruktury technologii obliczeniowych przyszłości wyposażonej w specjalizowane akceleratory. Magdalena Piejko 2023-02-20 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
719793 PN 04/01/2023 – sprzęt do transmisji obrazu. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu w zakresie transmisji obrazu na żywo do internetu, realizacji wydarzeń online i hybrydowych do wyposażenia Laboratorium Preinkubacji w ramach projektu Pionier-Lab Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji. Irena Kowalczyk 2023-02-21 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
719841 PN 3/01/2023 - narzędzia do montażu urządzeń optoelektronicznych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu urządzeń do prowadzenia zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych nad optycznymi sieciami transportowymi w szczególności w warstwie fizycznej w ramach projektu pn. „PIONIER-LAB - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji”. Irena Kowalczyk 2023-02-21 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
704509 PN 63/12/2022 – indoor positioning_II. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa minitransmiterów Bluetooth o nazwie handlowej „Beacon” (wraz z akcesoriami) oraz telefonów komórkowych, które będą wspólnie wykorzystane do budowy Systemu inteligentnych usług kampusowych - Urządzenia w ramach usługi „Lokalizacja (indoor positioning)” w związku z realizacją prac w projekcie PIONIER-LAB Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji, Smart Kampus jako Laboratorium Smart City. Monika Grabowska-Gunia 2023-01-17 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
710530 PN 66/12/2022 – asysta Oracle. Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie usługi asysty technicznej i konserwacji do licencji na oprogramowanie Oracle. Monika Grabowska-Gunia 2023-01-10 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
701598 PN 61/11/2022 - komponenty. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów do budowy urządzeń systemu dystrybucji sygnałów czasu i częstotliwości w ramach projektu pn. „PIONIER-LAB - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji”. Monika Grabowska-Gunia 2023-01-05 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
701750 . PN 62/12/2022 – dostawa kamer i akcesoriów VR/360° - dostawa kamer i akcesoriów VR/360°, 3D i plenoptycznych wraz z obiektywami, urządzeniami pomocniczymi, oprogramowaniem oraz elementami montażowymi i transportowymi na potrzeby realizacji projektu „Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL”. Magdalena Piejko 2023-01-04 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
683182 PN 47/10/2022 – sprzęt audio-wideo. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamer telewizyjnych i filmowych wraz z obiektywami, mikserów wizji, aparatów fotograficznych, dronów, systemów oświetlenia, monitorów podglądowych, rekorderów, komputerów mobilnych, mikrofonów, akcesoriów audio-wideo na potrzeby realizacji projektu „Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL”. Irena Kowalczyk 2022-12-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
685341 PN 51/10/2022 – serwery. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie elementów w zakresie wirtualizacji, sieci programowalnych, obliczeń i komponentów niezbędnych do uruchomienia rdzenia sieci badawczej 5G w ramach projektu pn. „Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem”. Monika Grabowska-Gunia 2022-12-15 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
687246 . PN 55/11/2022 – kioski IT_II. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie infrastruktury szaf teletechnicznych wyposażonych w system chłodzenia przy pomocy klimatyzatorów międzyrzędowych i system dystrybucji zasilania przy pomocy listew PDU dla potrzeb uruchomienia przez zamawiającego nowych systemów sieciowych i IT. Katarzyna Sieradzka 2022-12-07 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
696972 . PN 60/11/2022 – czasopisma Magdalena Piejko 2022-12-06 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
686244 . PN 52/11/2022 – zegary i mikrosteppery. Dostawa specjalistycznych urządzeń metrologicznych pozwalających na wybudowanie Rozproszonego Laboratorium Czasu i Częstotliwości w postaci 11 lokalnych repozytoriów czasu i częstotliwości w związku z realizacją prac w projekcie pn „PIONIER-LAB Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji”. Magdalena Piejko 2022-12-05 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
687196 . PN 54/11/2022 – sprzęt komputerowy, akcesoria. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, mobilnego, wyposażenia laboratoryjnego oraz dostawa akcesoriów komputerowych, zgodnie z wymaganiami zamawiającego Katarzyna Sieradzka 2022-12-05 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings