Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
410280 PN 32/12/2020 – dostawa macierzy i interfejsów sieciowych, serwerów, dysków i pamięci RAM. Przedmiotem zamówienia jest dostawa macierzy i interfejsów sieciowych do rozbudowy serwerów, serwerów do wirtualizacji środowisk sieciowych, dysków SSD oraz pamięci RAM, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ. Irena Kowalczyk 2021-01-26 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
410473 PN 33/12/2020 – narzędzie do diagnostyki, modelowania i symulacji pracy sieci. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzia do diagnostyki, modelowania i symulacji pracy sieci, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ. Monika Grabowska-Gunia 2021-01-29 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
410641 PN 36/12/2020 zaprojektowanie i wybudowanie hangaru w Kąkolewie. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wybudowanie, na podstawie tej dokumentacji hangaru dla bezzałogowych statków powietrznych z zapleczem laboratoryjno – badawczym na terenie lotniska w Kąkolewie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Monika Grabowska-Gunia 2021-02-01 11:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
410447 PN 37/12/2020 – sukcesywna sprzęt komputerowy_II. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ Monika Grabowska-Gunia 2021-02-01 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
410490 PN 35/12//2020 – wsparcie urządzeń Juniper. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia technicznego urządzeń Juniper Networks serii MX, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ. Monika Grabowska-Gunia 2021-02-01 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
406570 PN 31/12/2020 – sprzątanie CBPIO. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania w kompleksie Centrum Badań Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO) znajdującym się przy ul. Jana Pawła II 10 w Poznaniu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w Opisie przedmiotu zamówienia zawartego w Części IV SIWZ. Monika Grabowska-Gunia 2021-01-14 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
410624 PN 34/12/2020 – obrabiarka CNC. Przedmiotem zamówienia jest dostawa obrabiarki CNC ze sterownikiem i akcesoriami, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ. Irena Kowalczyk 2021-01-08 11:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to
394137 PN 27/10/2020 – kiosk IT. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie zamawiającego przy ul. Jana Pawła II 10 w Poznaniu kiosku IT, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ. Irena Kowalczyk 2020-12-29 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
403430 PN 30/10/2020 – asysta Oracle. Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie usługi asysty technicznej i konserwacji do licencji na oprogramowanie Oracle. Monika Grabowska-Gunia 2020-12-15 11:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
403464 PN 29/12/2020 – serwis biblioteki taśmowej_II. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowej posiadanej przez Zamawiającego biblioteki taśmowej IBM TS3500, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ Irena Kowalczyk 2020-12-14 11:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
400755 PN 28/11/2020 - czasopisma. Przedmiotem zamówienia jest roczna prenumerata czasopism krajowych, zagranicznych i specjalistycznych w 2021 roku wraz z dostawą do zamawiającego, w rodzaju i ilości określonej w części IV SIWZ. Irena Kowalczyk 2020-12-07 11:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to
392688 PN 26/10//2020 – wykonanie dokumentacji projektowej i dostawa zasilacza UPS. Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy instalacji elektrycznej zlokalizowanej w budynku sal technologicznych przy ul. Jana Pawła II 10 w Poznaniu oraz dostawa i montaż w rozdzielni RUPS-A zasilacza UPS wraz z bateriami akumulatorów oraz przeglądy zasilaczy UPS Liebert- 80-eXL. Irena Kowalczyk 2020-12-07 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
391632 PN 25/10/2020 – sprzęt komputerowy. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ. Irena Kowalczyk 2020-12-03 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
389098 PN 23/10/2020 zaprojektowanie i wybudowanie hangaru w Kąkolewie. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wybudowanie, na podstawie tej dokumentacji hangaru dla bezzałogowych statków powietrznych z zapleczem laboratoryjno – badawczym na terenie lotniska w Kąkolewie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Monika Grabowska-Gunia 2020-11-23 11:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
385040 PN 21/10/2020 – serwer. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera do wirtualizacji środowisk sieciowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ. Monika Grabowska-Gunia 2020-11-12 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Mode Proceeding type Action
No proceedings