Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
618221 PN 16/05/2022 – sprzątanie Zwierzyniecka. Usługa sprzątania pomieszczeń w budynku zamawiającego znajdującym się przy ul. Zwierzynieckiej 20 w Poznaniu oraz sprzątania posesji, na której budynek się znajduje Katarzyna Sieradzka 2022-06-02 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
611289 PN 14/05/2022 – przyłączenie infrastruktury do systemu zasilania BST Przedmiotem zamówienia jest przyłączenie - w oparciu o dokumentację, urządzenia i materiały dostarczone przez wykonawcę - infrastruktury obliczeniowej i składowania danych do systemu zasilania oraz nadzór ekspercki osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia nad przyłączeniem infrastruktury obliczeniowej i składowania danych do systemu zasilania. Magdalena Piejko 2022-06-09 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
612326 PN 15/05/2022 – bilety Przedmiotem zamówienia jest usługa rocznej sukcesywnej sprzedaży biletów lotniczych (wraz z ich rezerwacją), kolejowych, autokarowych, promowych w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz pośrednictwa wizowego. Monika Grabowska-Gunia 2022-06-09 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
601356 PN 13/04/2022 – telefony Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 sztuk telefonów typu smartfon wraz z akcesoriami – w tym: 5 sztuk telefonów typu smartfon z systemem operacyjnym Android wraz z akcesoriami oraz 1 sztuki telefonu typu smartfon z systemem operacyjnym iOS wraz z akcesoriami, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Szczegółowych wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia. Magdalena Piejko 2022-05-17 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
596641 PN 12/03/2022 – dostawa NGFW Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu zabezpieczeń ruchu sieciowego w postaci rozwiązań NEXT GENERATION FIREWALL (NGFW) Magdalena Piejko 2022-05-17 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
588150 PN 8/03/2022 – tablety Przedmiotem zamówienia jest dostawa 16 sztuk tabletów z etui, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Szczegółowych wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia. Magdalena Piejko 2022-04-15 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
582227 PN 7/02/2022 – skanery 3D, drukarki 3D, laserowe urządzenia do fizycznej wizualizacji. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i oprogramowania dla „Infrastruktury do pozyskiwania danych źródłowych dla projektów archeologicznych i interdyscyplinarnych” oraz „Infrastruktury wizualizacji czasoprzestrzennej oraz fizycznej” na potrzeby realizacji projektu „Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL”. Monika Grabowska-Gunia 2022-04-14 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
595269 PN 11/03/2022 - serwis klimatyzacji. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych dla urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń wentylacyjnych. Katarzyna Sieradzka 2022-04-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
592224 PN 9/03/2022 – jednostka zapewniająca mobilność sprzętu audiowizualnego. Dostawa do siedziby zamawiającego jednostki zapewniającej mobilność sprzętu audiowizualnego typu furgon z przestrzenią ładunkową zabudowaną dalej zwanej również samochód dostawczy, na potrzeby realizacji projektu „Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL”. Katarzyna Sieradzka 2022-04-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
595626 OFERTY DODATKOWE na część nr 3 - PN 10/03/2022 - audyty. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytów projektów realizowanych przez zamawiającego Katarzyna Sieradzka 2022-04-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
590620 PN 10/03/2022 - audyty. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytów projektów realizowanych przez zamawiającego Katarzyna Sieradzka 2022-04-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
581659 PN 6/02/2022 – zestawy komputerowe. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Szczegółowych wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia. Monika Grabowska-Gunia 2022-03-31 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
579844 PN 5/02/2022 – wsparcie urządzeń Extreme Networks Serii VDX Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia technicznego urządzeń Extreme Networks serii VDX. Przedmiot zamówienia realizowany będzie dla zamawiającego oraz niżej wymienionych podmiotów odbierających: 1) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, 2) Politechnika Wrocławska- WCSS, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław , 3) Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa, 4) Politechnika Gdańska CI TASK, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia i zawarte zostały w Części IV SWZ Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Szczegółowy wykaz typów urządzeń i elementów wraz z ich przypisaniem do zamawiającego oraz do każdego z podmiotu odbierającego znajduje się w tabeli ujętej w Załączniku nr 1 do SWZ Kalkulacja cenowa. Magdalena Piejko 2022-03-28 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings