Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
927855 PN 10/05/2024 – serwis klimatyzacji_Uniflair. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych dla urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń wentylacyjnych, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Szczegółowych wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia (Część IV SWZ). Katarzyna Sieradzka 2024-06-17 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
936484 PN 11/05/2024 – ubezpieczenie. Przedmiotem zamówienia jest usługa rocznego ubezpieczenia dla Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Irena Kowalczyk 2024-06-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
920763 PN 9/04/2024 – serwis klimatyzacji_CBPIO. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych dla urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń wentylacyjnych. Katarzyna Sieradzka 2024-05-28 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
914057 PN 8/04/2024 - energia elektryczna. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej. Magdalena Piejko 2024-05-13 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
898366 PN 07/03/2024 – rozbudowa stacji czołowej. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kart rozszerzeń oraz licencji do rozbudowy systemu akwizycji sygnału radiowo-telewizyjnego wraz z usługą ich instalacji, konfiguracji i uruchomienia oraz wizowaniem anten satelitarnych w ramach istniejących pól antenowych. Magdalena Piejko 2024-03-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
886825 PN 06/02/2024 – przylaczenie_dystrybucja_energii. Przedmiotem zamówienia jest przyłączenie istniejącej w obiekcie zamawiającego instalacji do sieci dystrybucyjnej wykonawcy w sposób spełniający wymagania zamawiającego oraz świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na przedmiotowym przyłączu dla obiektu CBPIO zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II 10 w Poznaniu. Magdalena Piejko 2024-03-13 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
895920 PN 05/02/2024 – serwis klimatyzacji. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych dla urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń wentylacyjnych, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Szczegółowych wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia (Część IV SWZ) Katarzyna Sieradzka 2024-03-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
877674 PN 3/01/2024 – udostępnienie środowiska do wykonania prac naukowo-badawczych. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług udostępnienia środowiska (platformy) do wykonywania prac badawczo-rozwojowych w zakresie rozwoju, optymalizacji, walidacji i dokumentowania stosu oprogramowania EUROfusion Standard Software. Irena Kowalczyk 2024-02-26 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
875904 PN 01/01/2024 – serwery obliczeniowe. Dostawa serwerów obliczeniowych przeznaczonych do montażu w szafie teleinformatycznej 19” w ramach projektu pn.:„Pozyskanie informacji z mediów elektronicznych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego”. Irena Kowalczyk 2024-02-21 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
877662 PN 2/01/2023 – ABAQUS. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji krajowej oprogramowania ABAQUS Monika Grabowska-Gunia 2024-02-19 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
883348 PN 4/02/2024 – artykuły biurowe i tonery. Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i tonerów Iwona Gierczyk 2024-02-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings