Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
813434 PN 66/08/2023 – system detekcji ataków i ochrony sieci. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu detekcji ataków i ochrony sieci dla laboratorium innowacyjnych technologii sieciowych w związku z realizacją prac w projekcie PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemi Innowacji. Monika Grabowska-Gunia 2023-10-02 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
813840 PN 67/08/2023 – optoelektroniczna aparatura pomiarowa. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu urządzeń do prowadzenia zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych nad optycznymi sieciami transportowymi w szczególności w warstwie fizycznej w ramach projektu pn. „PIONIER-LAB - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji”. Monika Grabowska-Gunia 2023-10-02 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
814464 PN 68/08/2023 – sprzęt komputerowy. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego (dalej zwanym również „asortymentem”), zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Szczegółowych wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia - Część IV SWZ. Katarzyna Sieradzka 2023-10-02 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
813800 PN 65/08/2023 – aparatura laboratoryjna_II. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury laboratoryjnej na wyposażenie pracowni w ramach realizacji zadań w projekcie pn. „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy”. Monika Grabowska-Gunia 2023-10-02 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
817510 PN 69/09/2023 – oprogramowanie_urzadzenia_pomiar_symulacja_bezpieczenstwo_5G. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oprogramowania oraz urządzeń do pomiarów, symulacji i badania bezpieczeństwa sieci 4G i 5G na potrzeby realizacji prac w projekcie pn. „Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem". Magdalena Piejko 2023-10-10 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
818704 PN 70/09/2023 – dostawa elementów obliczeniowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów w zakresie wirtualizacji, sieci programowalnych, obliczeń i komponentów niezbędnych do uruchomienia rdzenia sieci badawczej 5G w ramach projektu pn. „Krajowe laboratorium sieci i usługi 5G wraz z otoczeniem”. Monika Grabowska-Gunia 2023-10-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
819411 PN 71/09/2023 – dostawa serwerów. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów do zbudowania infrastruktury superkomputerowej w ramach projektu pn. „Narodowa infrastruktura superkomputerowa dla EuroHPC – EuroHPC PL” Magdalena Piejko 2023-10-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
823307 PN 72/09/2023 – dostawa systemu wirtualizacji. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu wirtualizacji i elementów systemu pomiarowego i zarządzania siecią projektu pn. „PIONIER-LAB krajowa platforma integracji infrastruktur badawczych z ekosystemami innowacji”. Monika Grabowska-Gunia 2023-10-23 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
823532 PN 73/09/2023 – elementy do budowy infrastruktury PIONIER-Q. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do budowy systemów transmisyjnych Quantum Key Distribution (QKD) o zasięgu miejskim oraz międzymiastowym oraz szyfratorów do budowy infrastruktury sieci PIONIER-Q, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Szczegółowych wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia (Część IV SWZ). Magdalena Piejko 2023-10-23 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
824054 PN 74/09/2023 – infrastruktura obliczeniowa. Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury sprzętowej (węzłów/serwerów obliczeniowych) na potrzeby realizacji prac w projekcie pn. „PIONIER-LAB - Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji”. Monika Grabowska-Gunia 2023-10-23 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
810905 PN 63/08/2023 – aparatura pomiarowa IP_2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury pomiarowej dla urządzeń z protokołami IP oraz związanych z bezpieczeństwem sieci i aplikacji (np. PKI) realizowana w ramach projektu pn.: „NLPQT - Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych”. Magdalena Piejko 2023-09-27 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
810880 PN 62/08/2023 - drony oraz kamera multispektralna. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dronów oraz kamery multispektralnej nowej generacji w ramach realizacji zadań w projekcie pn. „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy”. Monika Grabowska-Gunia 2023-09-25 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
809741 PN 61/08/2023 – sprzęt komputerowy i akwizycja danych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do zamawiającego (adres dostawy: ul. Zwierzyniecka 20, 60-814 Poznań) sprzętu komputerowego i akwizycji danych w ramach projektu „Aerosfera. Lotnisko rzeczy”. Katarzyna Sieradzka 2023-09-22 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
805625 PN 59/08/2023 – VideoWall. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wraz z montażem oraz dostawa elementów do budowy platformy wizualizacji i interakcji w związku z realizacją prac w projekcie PIONIER-LAB Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji, Laboratorium 4 Katarzyna Sieradzka 2023-09-20 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
808751 PN 60/08/2023 – przełączniki_5G. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do wskazanych przez zamawiającego lokalizacji: przełączników sieciowych (urządzeń do transmisji danych cyfrowych) i ich elementów do uruchomienia rdzenia sieci 5G na potrzeby realizacji prac w projekcie pn. „Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem". Magdalena Piejko 2023-09-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
812531 PN 64/08/2023 – narzędzia warsztatowe i laboratoryjne_II. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego narzędzi warsztatowych i laboratoryjnych w ramach projektu „Aerosfera. Lotnisko rzeczy”. Monika Grabowska-Gunia 2023-09-18 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
805650 PN 58/08/2023– podzespoły do prototypowania. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu i akcesoriów do transmisji obrazu oraz podzespołów do prototypowania - przeznaczonych do wyposażenia Laboratorium Preinkubacji w ramach projektu Pionier-Lab Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji. Irena Kowalczyk 2023-09-14 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
798249 PN 56/07/2023 – infrastruktura chmurowa. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie infrastruktury chmurowej składającej się ze zwirtualizowanych serwerów wraz z oprogramowaniem, urządzeń teletechnicznych oraz przestrzeni składowania danych realizowanej w ramach projektu pn. „Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL”. Monika Grabowska-Gunia 2023-08-30 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
800222 PN 57/07/2023 – system prezentacji treści immersyjnych. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa systemu prezentacji treści immersyjnych w postaci wyświetlaczy XR, sensorów, oświetlenia immersyjnego i urządzeń haptycznych do budowy zaawansowanych instalacji wizualizacyjnych wraz z akcesoriami w ramach projektu pn. „Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL” (dalej zwanego również „asortymentem”). Monika Grabowska-Gunia 2023-08-28 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
792505 PN 53/06/2023 – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach należących do zamawiającego w związku z realizacją projektu pn. „NEBI - Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych”. Monika Grabowska-Gunia 2023-08-10 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings