Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
388399 PN 22/10/2020 – artykuły biurowe i tonery. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów biurowych i tonerów w ilości określonej w Specyfikacji asortymentowej zawartej w części IV SIWZ. Monika Grabowska-Gunia 2020-10-29 11:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to
389758 PN 24/10/2020 – serwis biblioteki taśmowej. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowej posiadanej przez Zamawiającego biblioteki taśmowej IBM TS3500, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ. Irena Kowalczyk 2020-11-04 11:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
384633 PN 20/10/2020 – sukcesywna sprzęt komputerowy. Sukcesywna dostawa do siedziby zamawiającego sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ. Irena Kowalczyk 2020-11-12 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
385040 PN 21/10/2020 – serwer. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera do wirtualizacji środowisk sieciowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ. Irena Kowalczyk 2020-11-12 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
389098 PN 23/10/2020 zaprojektowanie i wybudowanie hangaru w Kąkolewie. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wybudowanie, na podstawie tej dokumentacji hangaru dla bezzałogowych statków powietrznych z zapleczem laboratoryjno – badawczym na terenie lotniska w Kąkolewie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Monika Grabowska-Gunia 2020-11-23 11:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
375980 PN 17/09/2020 – komponenty systemu dystrybucji nośnej optycznej_II. Dostawa komponentów systemu dystrybucji nośnej optycznej zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ Monika Grabowska-Gunia 2020-10-19 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
379461 PN 19/09/2020 – transformatory. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja transformatorów rozdzielczych SN/nn TR-B2 oraz TR-B3, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ. Monika Grabowska-Gunia 2020-09-29 11:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Supply Go to
374954 PN 18/09/2020 – serwis klimatyzacji i wentylacji CBPIO Świadczenie usług serwisowych urządzeń klimatyzacyjnych oraz urządzeń wentylacyjnych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ. Monika Grabowska-Gunia 2020-09-14 11:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
368658 PN 16/07/2020 – serwery PN 16/07/2020 – serwery Monika Grabowska-Gunia 2020-09-07 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
366771 PN 14/07/2020 – dyski, monitory, torby PN 14/07/2020 – dyski, monitory, torby Irena Kowalczyk 2020-08-28 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
366174 PN 15/07/2020 – stacja transformatorowa. Modernizacja oddziałowej stacji transformatorowej SN/nn BST wraz z przebudową istniejącego układu zasilania. Monika Grabowska-Gunia 2020-08-18 11:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to