Plan of proceedings for a year 2023

Purchase items Order type Order procedure Order value CPV code Initiation date Social clauses? Additional information Update information Updated date Created date
Dostawa rękawic jednorazowych przez okres 12 miesięcy Delivery Basic mode - no negotiation 420000 - I quarter No - - 2023-01-04 08:43:46 2023-01-04 08:43:46
Dostawa materiałów opatrunkowych przez okres 24 miesięcy II Delivery Basic mode - no negotiation 130000 - I quarter No - - 2023-01-04 08:44:44 2023-01-04 08:44:44
Dostawa pieluch jednorazowych przez okres 12 miesięcy Delivery Basic mode - no negotiation 250000 - II quarter No - - 2023-01-04 08:45:17 2023-01-04 08:45:17
Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli przez okres 12 miesięcy Delivery Basic mode - no negotiation 160000 - II quarter No - - 2023-01-04 08:46:02 2023-01-04 08:46:02
Dostawa produktów leczniczych przez okres 12 miesięcy Delivery Basic mode - no negotiation 700000 - II quarter No - - 2023-01-04 08:46:33 2023-01-04 08:46:33
Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego przez okres 12 miesięcy Delivery Basic mode - no negotiation 320000 - III quarter No - - 2023-01-04 08:47:14 2023-01-04 08:47:14
Dostawa środków dezynfekcyjnych przez okres 12 miesięcy Delivery Basic mode - no negotiation 140000 - III quarter No - - 2023-01-04 08:47:45 2023-01-04 08:47:45
Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów medycznych przez okres 12 miesięcy. Delivery Basic mode - no negotiation 380000 - IV quarter No - - 2023-01-04 08:48:26 2023-01-04 08:48:26
Dostawa nici chirurgicznych przez okres 12 miesięcy Delivery Basic mode - no negotiation 260000 - IV quarter No - - 2023-01-04 08:48:54 2023-01-04 08:48:54
Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych przez okres 12 miesięcy Service Basic mode - no negotiation 480000 - I quarter No - - 2023-01-04 08:49:31 2023-01-04 08:49:31
Świadczenie usług w zakresie całodobowego żywienia pacjentów Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o. o. przez okres 12 miesięcy Service Basic mode - no negotiation 750000 - I quarter No - - 2023-01-04 08:50:10 2023-01-04 08:50:10
Usługa: dozór i konserwacja dźwigów oraz urządzeń i sieci energetycznej przez okres 12 miesięcy Service Basic mode - no negotiation 320000 - I quarter No - - 2023-01-04 08:50:48 2023-01-04 08:50:48
Usługa kompleksowego prania i dzierżawy bielizny szpitalnej dla Powiatowego Centrum Medycznego przez okres 12 miesięcy Service Basic mode - no negotiation 350000 - III quarter No - - 2023-01-04 08:51:27 2023-01-04 08:51:27
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych przez okres 12 miesięcy Service Basic mode - no negotiation 140000 - III quarter No - - 2023-01-04 08:51:55 2023-01-04 08:51:55
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby TK w Brzegu Dolnym Construction work Basic mode - no negotiation 257000 - I quarter No - - 2023-01-04 08:52:26 2023-01-04 08:52:26