Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
378556 586503-N-2020 Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach II naboru do programu grantowego w celu realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji” Agnieszka Lachowicz 2020-09-28 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
No proceedings