Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
938998 2024/BZP 00366003/01 Świadczenie usługi pogotowia technicznego dla obiektów Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Opolu.” Łukasz Jażdżewski 2024-06-21 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
941455 ZPOF/5/2024 Remont schodów Al. Przyjaźni 26 Amanda Panicz 2024-06-20 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
940528 ZPOF/4/2024 WYKONANIE REMONTU 3 LOKALI MIESZKALNYCH Amanda Panicz 2024-06-20 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
927053 ZPOF/3/2024 WYKONANIE OKRESOWEGO PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ Amanda Panicz 2024-05-21 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
912996 ZPOF/2/2024 Remont balkonów na zasobach OTBS Łukasz Jażdżewski 2024-04-16 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
884243 ZP-III/2024 Budowa zespołów budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu wokół – Opole, ul. Wrocławska Łukasz Jażdżewski 2024-03-25 12:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
883927 ZPOF/1/2024 Pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej ul. Koszalińska 21-23 i al. Solidarności 2-8 Amanda Panicz 2024-02-12 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
872832 2024/BZP 00029649/01 Dostawa wodomierzy i ciepłomierzy z modułem radiowym Łukasz Jażdżewski 2024-01-22 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
870308 2024/BZP 00010635/01 Utrzymanie czystości i porządku w częściach wspólnych budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach do nich przyległych - utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie zimowe ciągów komunikacyjnych oraz parkingów. Łukasz Jażdżewski 2024-01-15 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
864069 2023/BZP 00552855/01 Dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych PV w budynkach przy ul. Kaliskiej 15-19 w Opolu Łukasz Jażdżewski 2023-12-29 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings