Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
775831 APT/19/2023 Dostawa produktów leczniczych - programy lekowe "2" Zamówienia Publiczne 2023-06-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
771334 SZP/APT-MI/12/2023 Dostawa endoprotez oraz implantów ortopedycznych Zamówienia Publiczne 2023-06-19 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
770658 SZP/DT-SERW/03/2023_AWD Dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia dodatkowego dla ambulansów medycznych w ramach projektu: "Zakup ambulansu i windy oraz doposażenie w sprzęt medyczny" Zamówienia Publiczne 2023-06-19 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
771261 SZP/DT-SERW/17/2023 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej Zamówienia Publiczne 2023-06-21 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
772048 SZP/DG-ZA/18/2023 Dostawa środków do utrzymania czystości -"2" Zamówienia Publiczne 2023-06-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
764467 SZP/DG-SŻYW/16/2023 Dostawa artykułów spożywczych Zamówienia Publiczne 2023-05-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
744209 SZP/APT/08/2023 Dostawa materiałów do sterylizacji Zamówienia Publiczne 2023-05-10 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
757623 SZP/DT-SERW/38/2023-ZO Dostawa środków ochrony radiologicznej Zamówienia Publiczne 2023-04-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
755165 SZP/DG-SŻYW/15/2023 Dostawa drobiu i jaj Zamówienia Publiczne 2023-04-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
742914 SZP/APT/10/2023 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych "1" Zamówienia Publiczne 2023-04-21 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
744254 SZP/APT/11/2023 Dostawa produktów leczniczych - leki. Zamówienia Publiczne 2023-04-20 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
748827 SZP/DT-SERW/02/2023 AWD Dostawa medycznej karetki transportowej oraz noszy w ramach projektu pn.: "Zakup ambulansu i windy oraz doposażenie w sprzęt medyczny" Zamówienia Publiczne 2023-04-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
739507 SZP/DT-SREM/04/2023 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego dla realizowanej inwestycji: ,,Rozbudowa i dostosowanie budynków Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu'' Zamówienia Publiczne 2023-04-13 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
737508 SZP/APT/05/2023 Dostawa produktów leczniczych - programy lekowe Zamówienia Publiczne 2023-04-05 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings