Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
891175 SZP/DG-SŻYW/09/2024 Dostawa artykułów mleczarskich Zamówienia Publiczne 2024-03-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
894440 SZP/DG-SŻYW/11/2024 Dostawa artykułów spożywczych – artykuły dietetyczne i ryby - „2” Zamówienia Publiczne 2024-03-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
885789 SZP/DT-SERW/02/2024 ABM Udostępnienie urządzeń do robotycznie wspomaganej lokomocji oraz robotycznie wspomaganej pionizacji przez cały okres trwania projektu Zamówienia Publiczne 2024-03-12 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
890020 SZP/APT-MI/03/2024 Dostawa endoprotez oraz implantów ortopedycznych 1 Zamówienia Publiczne 2024-03-22 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
895038 SZP/P-BO/04/2024 Dostawa robota ortopedycznego wspomagającego endoprotezoplastykę kolan Zamówienia Publiczne 2024-03-29 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
895090 SZP/APT/08/2024 Dostawa produktów leczniczych - programy lekowe. Zamówienia Publiczne 2024-04-03 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
895599 SZP/APT/10/2024 Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych "1" Zamówienia Publiczne 2024-04-05 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
891280 SZP/DG-ZA/06/2024 Dostawa higienicznych artykułów papierowych Zamówienia Publiczne 2024-03-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
891911 SZP/DT-SERW/03/2024 ABM Dostawa urządzeń do robotycznie wspomaganej lokomocji oraz robotycznie wspomaganej pionizacji. Zamówienia Publiczne 2024-03-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
877588 SZP/P-PU/01/2024/ ABM Usługi personelu badawczego eksperymentu badawczego Zamówienia Publiczne 2024-02-20 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
885066 SZP/P-PU/01/2024-ROBO.NZL Świadczenie usługi transportu dla uczestników projektu wraz z opiekunami Zamówienia Publiczne 2024-02-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
883147 SZP/DG-SŻYW/05/2024 Dostawa pieczywa Zamówienia Publiczne 2024-02-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
883027 SZP/DG-SŻYW/02/2024 Dostawa drobiu i jaj Zamówienia Publiczne 2024-02-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
871251 SZP/P-PU/06/2023 ABM Świadczenie usługi kompleksowego monitorowania eksperymentu badawczego Zamówienia Publiczne 2024-02-06 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
864356 SZP/DIT/39/23 Usługa nadzoru autorskiego, serwisu, konserwacji oraz nadzoru eksploatacyjnego oprogramowanIa aplikacji Impuls oraz Eskulap Zamówienia Publiczne 2024-01-22 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
858616 SZP/APT/36/2023 Dostawa rękawic diagnostycznych, chirurgicznych oraz do ochrony indywidualnej Zamówienia Publiczne 2024-01-09 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
857262 SZP/P-PU/16/2023 MPD II Usługi zarządzania projektem - pełnienie funkcji Kierownika merytorycznego projektu Zamówienia Publiczne 2023-12-29 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
885197 SZP/DG-SŻYW/07/2024 Dostawa artykułów spożywczych - artykuły dietetyczne i ryby Zamówienia Publiczne 2024-02-15 08:53:29 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to