Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
500050 DZP.271.33.2021 Świadczenie usługi usuwania (w tym odbioru, transportu i utylizacji) odpadów medycznych wytwarzanych przez Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-09-27 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
498332 DZP.271.30.2021 Świadczenie usługi prania wraz z wynajmem bielizny szpitalnej dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-09-30 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
509400 DZP.271.36.2021 Dostawa leków cytostatycznych, w tym leków cytostatycznych niezbędnych do realizacji świadczeń z zakresu chemioterapii i programów lekowych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-10-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
312368 DZP.271.9.2020 Dostawa leków cytostatycznych niezbędnych do realizacji świadczeń z zakresu chemioterapii oraz programów lekowych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej Dział Zamówień Publicznych 2020-03-27 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
316535 DZP.271.10.2020 Dostawa leków dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2020-03-27 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
313914 DZP.271.3.2020 Świadczenie usługi na rzecz Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej dotyczącej serwisu technicznego cyfrowej uniwersalnej ścianki RTG ( telekomando) Sonialvision G4 do radiografii i fluoroskopii oraz zawieszenia sufitowego lampy rtg CH-200 wraz ze statywem do zdjęć odległościowych BR-120 firmy SHIMADZU Dział Zamówień Publicznych 2020-03-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
307259 DZP.271.7.2020 Świadczenie usług przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Dział Zamówień Publicznych 2020-03-04 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
302943 DZP.271.2.2020 Dostawa preparatów dezynfekcyjnych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Dział Zamówień Publicznych 2020-02-20 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
299092 DZP.271.45.2019 Dostawa materiałów szewnych i innych materiałów przeznaczonych do zabiegów chirurgicznych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Dział Zamówień Publicznych 2020-02-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
302057 DZP.271.4.2020 Świadczenie usługi utrzymania czystości na terenie obiektów Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej w lokalizacji przy ul. Wyzwolenia 18, ul. Wyspiańskiego 21 i 26 oraz ul. E. Plater 17 Dział Zamówień Publicznych 2020-01-30 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
277200 DZP.271.43.2019 Dostawa leków cytostatycznych niezbędnych do realizacji świadczeń z zakresu programów lekowych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej. Dział Zamówień Publicznych 2019-12-20 10:00:00 - Supply Go to
268101 Świadczenie usług przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Dział Zamówień Publicznych 2019-12-04 10:00:00 - - Go to
268118 Świadczenie usługi utrzymania czystości na terenie obiektów Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej w lokalizacji przy ul. Wyzwolenia 18, ul. Wyspiańskiego 21 i 26 oraz ul. E. Plater 17 Dział Zamówień Publicznych 2019-12-03 10:00:00 - - Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings