Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
249604 Świadczenie pogwarancyjnej usługi serwisowej dla aparatury radioterapeutycznej producenta Varian Medical Systems wraz z urządzeniami towarzyszącymi zainstalowanej w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej znak sprawy: ZDP.271.27.2019 Dział Zamówień Publicznych 2019-09-25 10:00:00 Announcement about order Go to

Ended Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
243714 Dostawa energii elektrycznej dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej (znak sprawy: DZP.271.26.2019) Dział Zamówień Publicznych 2019-08-08 10:00:00 Announcement about order Go to
239507 Dostawa energii elektrycznej dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej (znak sprawy: DZP.271.25.2019) Dział Zamówień Publicznych 2019-07-22 10:00:00 Announcement about order Go to
238419 Dostawa leku cytostatycznego anagrelide hydrochloride niezbędnego do realizacji świadczeń z zakresu chemioterapii dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej (znak sprawy: DZP.271.22.2019) Dział Zamówień Publicznych 2019-07-18 10:00:00 Announcement about order Go to
228727 Kompleksowa dostawa wyposażenia, aparatury i urządzeń dla modernizowanego pawilonu szpitalnego nr IV Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2019-07-03 10:00:00 Announcement about order Go to
223299 Dostawa energii elektrycznej dla Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej (znak sprawy: DZP.271.16.2019) Dział Zamówień Publicznych 2019-06-14 10:00:00 Announcement about order Go to
220643 Dostawa aparatury medycznej i urządzeń dla modernizowanego pawilonu szpitalnego nr IV Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Znak sprawy: DZP.271.15.2019 Dział Zamówień Publicznych 2019-06-05 10:00:00 Announcement about order Go to
219980 Dostawa materiałów opatrunkowych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii- Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku Białej. Znak sprawy: DZP.271.13.2019 Dział Zamówień Publicznych 2019-05-31 10:00:00 Announcement about order Go to
209481 Dostawa leków cytostatycznych niezbędnych do realizacji świadczeń z zakresu chemioterapii, programów lekowych i terapeutycznych programów zdrowotnych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej (znak sprawy: DZP.271.10.2019) Dział Zamówień Publicznych 2019-04-09 10:00:00 Announcement about order Go to
206005 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii- Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej znak sprawy: DZP.271.7.2019. Dział Zamówień Publicznych 2019-04-05 10:00:00 Announcement about order Go to
199617 Dostawa leków cytostatycznych niezbędnych do realizacji świadczeń z zakresu chemioterapii, programów lekowych i terapeutycznych programów zdrowotnych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej (znak sprawy: DZP.271.6.2019) Dział Zamówień Publicznych 2019-03-25 10:00:00 Inquiry Go to