Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
503350 DZP.271.35.2021 Budowa węzła cieplnego wymiennikownia główna Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. Wyzwolenia 18 w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-09-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
498332 DZP.271.30.2021 Świadczenie usługi prania wraz z wynajmem bielizny szpitalnej dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-09-23 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
500050 DZP.271.33.2021 Świadczenie usługi usuwania (w tym odbioru, transportu i utylizacji) odpadów medycznych wytwarzanych przez Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-09-27 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
503037 DZP.271.34.2021 Dostawa odczynników i materiałów do wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych w Zakładzie Patomorfologii Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej w lokalizacji przy ul. Wyzwolenia 18 Dział Zamówień Publicznych 2021-09-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
495756 DZP.271.32.2021 Dostawa i montaż nowego agregatu prądotwórczego wraz z modernizacją rozdzielni głównej w tym montaż nowego układu SZR na terenie Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia 18 Dział Zamówień Publicznych 2021-08-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
490722 DZP.271.31.2021 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego aparatu do wykonywania barwień immunohistochemicznych w Zakładzie Patomorfologii Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-08-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
480671 DZP.271.26.2021 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-08-09 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
489140 DZP.271.29.2021 Dostawa bezpiecznego, zamkniętego, próżniowego systemu pobierania krwi oraz mikrosamplerów do pobierania gazometrii u noworodków dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-08-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
486019 DZP.271.28.2021 Opracowanie pełnozakresowej, pełno branżowej, kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy , rozbudowy i nadbudowy Pawilonu I Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. Wyzwolenia 18 w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-07-30 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
485118 DZP.271.17.2021 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego aparatu do wykonywania barwień immunohistochemicznych w Zakładzie Patomorfologii Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-07-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
475790 DZP.271.23.2021 Dostawa odczynników do badań biochemicznych oraz immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-07-28 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
474168 DZP.271.21.2021 Dostawa materiałów opatrunkowych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-07-26 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
482987 DZP.271.25.2021 Dostawa znaczników do oznaczania prostaty oraz znaczników do nieizotopowego systemu detekcji węzłów chłonnych wartowniczych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Dział Zamówień Publicznych 2021-07-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings