Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
880034 DZP.271.8.2024 Dostawa materiałów szewnych i innych materiałów przeznaczonych do zabiegów chirurgicznych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Dział Zamówień Publicznych 2024-03-01 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
879839 DZP.271.5.2024 Dostawa leków cytostatycznych, w tym leków cytostatycznych niezbędnych do realizacji świadczeń z zakresu chemioterapii i programów lekowych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej Karolina Żyrek 2024-03-04 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
881592 DZP.271.7.2024 Dostawa leków dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Dział Zamówień Publicznych 2024-03-05 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
894642 DZP.271.14.2024 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II, w Bielsku-Białej. Znak sprawy: DZP.271.14.2024 Dział Zamówień Publicznych 2024-03-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
889412 DZP.271.12.2024 Opracowanie pełnozakresowej, pełnobranżowej, kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla obiektów budowlanych zlokalizowanych w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia 18 Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II Dział Zamówień Publicznych 2024-03-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
893803 DZP.271.13.2024 Świadczenie usługi utrzymania czystości na terenie obiektów Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2024-04-02 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
888029 DZP.271.10.2024 Świadczenie usługi transportu sanitarnego i transportu krwi dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej Karolina Żyrek 2024-02-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
880717 DZP.271.9.2024 Zakup wraz z dostawą specjalistycznego sprzętu i aparatury w ramach realizowanego programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”, w zakresie zadania pn: „Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów Dział Zamówień Publicznych 2024-02-13 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
875687 DZP.271.6.2024 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej Dział Zamówień Publicznych 2024-02-07 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
873183 DZP.271.4.2024 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku i wielorazowego użytku stosowanego do operacji chirurgicznych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej Dział Zamówień Publicznych 2024-01-31 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
866522 DZP.271.49.2023 Dostawa materiałów opatrunkowych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Dział Zamówień Publicznych 2024-01-23 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
870561 DZP.271.1.2024 Dostawa leków cytostatycznych, w tym leków cytostatycznych niezbędnych do realizacji świadczeń z zakresu chemioterapii i programów lekowych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej Karolina Żyrek 2024-01-22 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
872146 DZP.271.2.2024 Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu medycznego laboratoryjnego przeznaczonych do wykonywania badań w Laboratoriach Analitycznych Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Dział Zamówień Publicznych 2024-01-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
857128 DZP.271.46.2023 Zakup wraz z dostawą specjalistycznego sprzętu i aparatury w ramach realizowanego programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”, w zakresie zadania pn: „Doposażenie zakładów radioterapii – zakup systemów planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania (w tym zakup nowych wersji) oraz doposażenie akceleratorów”. Dział Zamówień Publicznych 2024-01-15 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
868186 DZP.271.47.2023 Dostawa gazów medycznych wraz z transportem, najmem butli oraz zbiorników kriogenicznych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Dział Zamówień Publicznych 2024-01-12 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
870881 DZP.271.3.2024 „ Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów równowagi kwasowo – zasadowej dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej wraz ze szkoleniem personelu z obsługi aparatu” Dział Zamówień Publicznych 2024-01-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
709893 DZP.271.52.2022 Dostawa materiałów szewnych i innych materiałów przeznaczonych do zabiegów chirurgicznych dla potrzeb Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej Dział Zamówień Publicznych 2023-01-16 08:46:19 Przetarg nieograniczony Supply Go to