Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
690372 RIGKiD.271.33.2022 Wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ewa Milewska 2022-11-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
688096 RIGKiD.271.30.2022 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla 145 punktów poboru energii w Gminie Olszewo-Borki na rok 2023. Ewa Milewska 2022-11-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
675426 RIGKiD.271.31.2022 Wykonanie robót budowlanych (w tym elektrycznych i sanitarnych) dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi. Ewa Milewska 2022-10-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
675393 RIGKiD.271.32.2022 Dostawa sprzętu i oprogramowania związana z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” Ewa Milewska 2022-10-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
665118 RIGKiD.271.29.2022 Zapobieganie niekorzystnym zmianom klimatycznym poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Olszewo-Borki – modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Olszewo-Borki i Nowa Wieś-etap II Ewa Milewska 2022-10-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
664553 RIGKiD.271.28.2022 Wykonanie robót budowlanych (w tym elektrycznych i sanitarnych) dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi. Ewa Milewska 2022-10-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
649352 RIGKiD.271.27.2022 Budowa niskoemisyjnego budynku przedszkola wraz ze szkołą podstawową i przyszkolną halą sportową w Olszewie-Borkach – etap I Ewa Milewska 2022-09-05 09:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
645945 RIGKiD.271.25.2022 Remont wnętrz zabytkowego dworu w Przystani – etap II: modernizacja instalacji elektrycznej Ewa Milewska 2022-08-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
640481 RIGKiD.271.24.2022 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki Radosław Parzych 2022-08-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
644332 RIGKiD.271.26.2022 Budowa centrum aktywności fizycznej w msc. Olszewo- Borki Ewa Milewska 2022-08-11 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings