Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Action
No proceedings

Ended Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Action
204009 System gospodarki odpadami komunalnymi – wywóz odpadów (OA.271.2.2.2019) Aleksandra Skiba 2019-04-18 11:00:00 Go to