Plan of proceedings for a year 2024

Purchase items Order type Order procedure Order value CPV code Initiation date Social clauses? Additional information Update information Updated date Created date
Budowa wodociągu ulica boczna od ul. Częstochowskiej w Oleśnie Construction work Basic mode - no negotiation 148000 - I quarter No Show content - 2024-01-17 08:14:17 2023-01-23 09:51:28
Przebudowa chodnika w pasie drogowym ul. Studnitza w Świerczu Construction work Basic mode - no negotiation 740000 - I quarter No - - 2024-01-17 08:15:01 2024-01-17 08:08:51
Przebudowa ul. Dębowej w Kucobach Construction work Basic mode - no negotiation 350000 - I quarter No - - 2024-01-17 08:14:31 2024-01-17 08:10:30
Przebudowa ul. Długiej w Wachowie (Korzonki) Construction work Basic mode - no negotiation 560000 - I quarter No - - 2024-01-17 08:15:51 2024-01-17 08:15:51
Przebudowa ul. Młyńskiej w Oleśnie Construction work Basic mode - no negotiation 1470000 - I quarter No - - 2024-01-17 08:18:14 2024-01-17 08:18:14
Przebudowa ul. Polnej w Bodzanowicach Construction work Basic mode - no negotiation 160000 - I quarter No - - 2024-01-17 08:25:28 2024-01-17 08:25:28
Przebudowa drogi wewnętrznej, bocznej od ul. Częstochowskiej w Oleśnie Construction work Basic mode - no negotiation 935000 - I quarter No - - 2024-01-17 08:26:07 2024-01-17 08:26:07
Rewitalizacja Solnego rynku i placu targowego (schody, mównica) Construction work Basic mode - no negotiation 2370000 - I quarter No - - 2024-01-17 08:28:01 2024-01-17 08:28:01
Remont żłobka w ramach programu maluch plus Construction work Basic mode - no negotiation 420000 - I quarter No - - 2024-01-17 08:35:01 2024-01-17 08:35:01
Oświetlenie Stadionu Miejskiego Construction work Basic mode - no negotiation 386000 - I quarter No - - 2024-01-17 08:36:20 2024-01-17 08:36:20
Przebudowa zabytkowego budynku dawnej Szkoły Powszechnej Ludowej w Oleśnie Construction work Basic mode - no negotiation 680000 - I quarter No - - 2024-01-17 08:38:21 2024-01-17 08:38:21
Elewacja boczna - Ratusz Construction work EN Wolnej ręki 505000 - I quarter No - - 2024-03-29 09:55:29 2024-01-17 08:40:21
Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku w Wachowie Construction work Basic mode - no negotiation 1580000 - I quarter No - - 2024-01-17 08:43:04 2024-01-17 08:43:04
Prace konserwatorskie przy zabytkowej kolumnie Maryjnej na rynku w Oleśnie Construction work Basic mode - no negotiation 145000 - I quarter No - - 2024-01-17 08:45:18 2024-01-17 08:45:18
Remont cząstkowy dróg gminnych Construction work Basic mode - no negotiation 285000 - I quarter No - - 2024-01-17 08:46:30 2024-01-17 08:46:30
Dostawa tłucznia na remonty dróg gminnych Delivery Basic mode - no negotiation 285000 - I quarter No - - 2024-01-17 08:47:06 2024-01-17 08:47:06
Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Service Basic mode - no negotiation 350000 - I quarter No - - 2024-01-17 08:47:42 2024-01-17 08:47:42
Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Service Basic mode - no negotiation 225000 - I quarter No - - 2024-01-17 08:48:09 2024-01-17 08:48:09
Przebudowa ul. Pieloka w Oleśnie – II etap Construction work Basic mode - no negotiation 1620000 - I quarter Yes Show content - 2024-01-31 12:23:17 2024-01-31 12:23:17
Wykonanie koncepcji wraz z Programem Funkcjonalno - Użytkowym dla: Budowy ścieżki pieszo rowerowej relacji Świercze – Borki Małe Service Basic mode - no negotiation 32500 71000000-8 I quarter Yes Show content - 2024-02-14 10:27:30 2024-02-14 10:27:30
Wykonanie koncepcji wraz z PFU dla trzech inwestycji: przebudowa ul. Młyńskiej, przebudowy drogi wewn. w Oleśnie, Rewitalizacja Solnego Rynku i Placu Targowego Service Basic mode - no negotiation 100000 71000000-8 I quarter Yes Show content - 2024-02-14 10:28:48 2024-02-14 10:28:48
Wykonanie nasadzeń kwiatów sezonowych, utrzymanie rabat kwiatowych na terenie miasta Olesna Service Basic mode - no negotiation 185000 - I quarter Yes Show content - 2024-02-14 10:29:48 2024-02-14 10:29:48
Dostawa elementów infrastruktury miejskiej oraz infrastruktury parku kieszonkowego do PSP nr 2 w Oleśnie Delivery Basic mode - no negotiation 100000 - I quarter Yes Show content - 2024-03-13 14:41:09 2024-03-13 14:41:09
Dostawa elementów infrastruktury oświetleniowej Delivery Basic mode - no negotiation 55000 - I quarter Yes Show content - 2024-03-13 14:42:17 2024-03-13 14:42:17
Wymiana nawierzchni boiska szkolnego asfaltowego na boisko o nawierzchni przepuszczalnej Construction work Basic mode - no negotiation 200000 - I quarter Yes - - 2024-03-18 13:40:56 2024-03-18 13:40:56
Budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz przyłącza elektroenergetycznego SN Delivery Basic mode - no negotiation 244317.74 - I quarter Yes Show content - 2024-03-25 14:36:17 2024-03-25 14:36:17