Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
951054 ITRiŚ.271.10-2.2024.ZP Prace konserwatorsko-budowlane przy wieży kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Brokęcinie – etap II. Henryk Matuszczak 2024-07-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
947772 ITRiŚ.271.15.2024.ZP ZAKUP SCENY MOBILNEJ NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ GMINY OKONEK. Henryk Matuszczak 2024-07-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
934933 ITRiŚ.271.11.2024.ZP Inżyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej dla Zadania: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lotyniu.” Henryk Matuszczak 2024-06-10 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
929030 ITRiŚ.271.10.2024.ZP Prace konserwatorsko-budowlane przy wieży kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Brokęcinie – etap II. Henryk Matuszczak 2024-06-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
920939 ITRiŚ.271.6.2024.ZP Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lotyniu. Henryk Matuszczak 2024-05-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Construction work Go to
926280 ITRiŚ.271.7.2024.ZP Zakup nowego monitora wielofunkcyjnego LED. Henryk Matuszczak 2024-05-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
920507 ITRiŚ.271.2-1.2024.ZP Wykonanie prac konserwatorskich ołtarza głównego w Kościele Parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu. Henryk Matuszczak 2024-05-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Construction work Go to
898834 ITRiŚ.271.4.2024.ZP Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – II etap. Henryk Matuszczak 2024-04-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Construction work Go to
906102 ITRiŚ.271.3.2024.ZP Zespół Inspektorów nadzoru dla zadania pn. ,,Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – II etap.’’ Henryk Matuszczak 2024-04-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Service Go to
894294 ITRiŚ.271.2.2024.ZP Wykonanie prac konserwatorskich ołtarza głównego w Kościele Parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu. Henryk Matuszczak 2024-03-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Construction work Go to
880551 ITRiŚ.271.1.2024.ZP Remont elewacji wewnętrznej Kościoła w miejscowości Ciosaniec. Henryk Matuszczak 2024-02-13 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings