Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
467340 ZP.271.12.2021 „Budowa wieży widokowo -obserwacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół wieży w ramach Projektu: Rozwój edukacji ekologicznej i ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Nowy Tomyśl ” w formule zaprojektuj i wybuduj Anna Małecka 2021-06-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
470644 ZP.271.15.2021 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic w Nowym Tomyślu oraz zagospodarowania działek 379/4 i 132/2 w Starym Tomyślu – II POSTĘPOWANIE Rafał Kornosz 2021-06-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
469404 ZP.271.10.2021 Budowa drogi gminnej nr 376512P w miejscowości Przyłęk gm. Nowy Tomyśl Marta Klimacka 2021-06-28 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
473140 ZP.271.14.2021 "Pełnienie w imieniu Gminy Nowy Tomyśl funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z Budową drogi gminnej nr 376512P w m. Przyłęk gm. Nowy Tomyśl" Marta Klimacka 2021-06-29 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
472932 ZP.271.13.2021 "Budowa wielofunkcyjnego boiska we wsi Jastrzębsko Stare w formule zaprojektuj i wybuduj" Marta Klimacka 2021-07-05 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
460737 ZP.271.9.2021 Wykonanie prac remontowo-budowlanych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z podziałem na cztery części Anna Małecka 2021-06-10 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
462583 ZP.271.11.2021 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic w Nowym Tomyślu oraz zagospodarowania działek 379/4 i 132/2 w Starym Tomyślu Rafał Kornosz 2021-06-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
455472 ZP.271.8.2021 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z adaptacją budynku po byłym przedszkolu w Borui Kościelnej na lokale mieszkalne Rafał Kornosz 2021-05-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
444140 ZP.271.7.2021 ZP.271.7.2021 “Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania działek 379/4 i 132/2 w Starym Tomyślu” Rafał Kornosz 2021-04-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
442040 ZP.271.6.2021 “Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Borui Kościelnej na lokale mieszkalne” Anna Dancewicz-Krzywania 2021-04-15 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
442869 ZP.271.5.2021 "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii budowy parkingu na Placu Kościelnym w Borui Kościelnej (dz. 151/2)” Anna Małecka 2021-04-15 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
434851 ZP.271.4.2021 “ Remont dróg gminnych gruntowych” Anna Małecka 2021-03-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
421544 ZP.271.1.2021 „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie w Gminie Nowy Tomyśl” Anna Małecka 2021-03-26 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
425943 ZP.271.3.2021 Budowa przedszkola w Glinnie – III POSTĘPOWANIE Anna Dancewicz-Krzywania 2021-03-15 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
391457 ZP.271.31.2020 Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Nowy Tomyśl Anna Małecka 2020-12-03 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings