Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
632905 DZP.261.33.2022 Druk katalogu wystawy pt. „Wenus. Schulz/Cranach” (CN 4901) Agnieszka Woźnicka 2022-07-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
635287 Konsultacje eksperckie dot. wdrożenia przepisów dostępności oraz o dostępności cyfrowej (20 h) Agnieszka Woźnicka 2022-07-08 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
635457 DZP.261.35.2022 Druk dwóch książek z serii 20XX (CN 4901) Kaja Łęcka-Maciejewska 2022-07-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
634612 DZP.230.54.2022 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Projektowanie oferty kulturalnej dla dzieci” Agnieszka Woźnicka 2022-07-21 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
634608 DZP.230.53.2022 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia online „Promowanie działań instytucji za pomocą Facebooka” Agnieszka Woźnicka 2022-07-21 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
634615 DZP.230.55.2022 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Projektowanie oferty kulturalnej dla seniorów” Agnieszka Woźnicka 2022-07-21 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
630520 DZP.261.30.2022 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu sieciowego oraz serwera wraz z oprogramowaniem Anna Pieśniak 2022-07-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
631103 DZP.261.31.2022 Kompleksowa realizacja jubileuszowej Inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem w oparciu o stworzoną i zaakceptowaną koncepcję Kaja Łęcka-Maciejewska 2022-06-28 23:59:00 Zamówienie prowadzone na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 UPZP - usługi z zakresu działalności kulturalnej - TRYB NIEKONKURENCYJNY Service Go to
628686 DZP.230.50.2022 Dostawa papieru formatu A4 i A3 do drukarek i kserokopiarek na rzecz Narodowego Centrum Kultury Anna Pieśniak 2022-06-24 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
627148 DZP.261.28.2022 Druk kalendarza – zrywaka na rok 2023, realizowanego w ramach kampanii „Ojczysty – dodaj do ulubionych” Anna Pieśniak 2022-06-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
628242 DZP.261.29.2022 Kompleksowa organizacja Warsaw Summer Jazz Days Anna Pieśniak 2022-06-17 09:10:00 Zamówienie prowadzone na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 UPZP - usługi z zakresu działalności kulturalnej - TRYB NIEKONKURENCYJNY Service Go to
623496 DZP.230.49.2022 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia on-line „Podstawy projektowania graficznego” Kaja Łęcka-Maciejewska 2022-06-10 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
622047 DZP.230.47.2022 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia on-line „Tiktok jako narzędzie promocji działań instytucji” Anna Pieśniak 2022-06-06 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
622704 DZP.261.27.2022 Techniczna realizacja cyklu koncertów plenerowych oraz realizacja obsługi porządkowo-sanitarnej w ramach projektu „Dziedziniec Kultury” Kaja Łęcka-Maciejewska 2022-06-03 23:59:00 Zamówienie prowadzone na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 UPZP - usługi z zakresu działalności kulturalnej - TRYB NIEKONKURENCYJNY Service Go to
616589 DZP.261.25.2022 Kompleksowa organizacja Festiwalu Wschód Kultury „Inne Brzmienia” w dniach 7-10 lipca 2022 roku w Lublinie. Agnieszka Woźnicka 2022-05-30 12:00:00 Zamówienie prowadzone na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 UPZP - usługi z zakresu działalności kulturalnej - TRYB NIEKONKURENCYJNY Service Go to
601507 DZP.261.8.2022 Opracowanie i realizacja kampanii promocyjnej dotyczącej projektów realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Agnieszka Woźnicka 2022-05-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
632797 Udzielenie wsparcia 60 grantobiorcom, którzy realizują projekt grantowy w ramach realizowanego przez Zamawiającego Projektu pn. Konwersja cyfrowa domów kultury Agnieszka Woźnicka 2022-07-04 12:42:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
631438 DZP.230.52.2022 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia online „Komunikacja w mediach społecznościowych z różnymi grupami odbiorców” Agnieszka Woźnicka 2022-07-01 09:42:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
631398 DZP.230.51.2022 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia online „Wirtualne narzędzia w edukacji kulturowej” Agnieszka Woźnicka 2022-07-01 07:17:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
619735 DZP.230.46.2022 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia on-line „Budowanie partnerstw". Agnieszka Woźnicka 2022-06-22 14:15:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
622546 DZP.230.48.2022 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia on-line „Podcast - od czego zacząć” Anna Pieśniak 2022-06-07 13:09:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
619342 DZP.230.45.2022 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia on-line „Dostępność oferty kulturowej online” Anna Pieśniak 2022-06-07 12:57:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
621139 DZP.261.26.2022 Kompleksowa realizacja wydarzenia pn. "III Festiwal Muzyka Świata – Warszawa 2022" Kaja Łęcka-Maciejewska 2022-06-29 14:14:00 Zamówienie prowadzone na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 UPZP - usługi z zakresu działalności kulturalnej - TRYB NIEKONKURENCYJNY Service Go to
615396 DZP.230.42.2022 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia on-line „Jak pracować z młodzieżą z wykorzystaniem narzędzi online” Agnieszka Woźnicka 2022-05-27 13:26:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
611637 DZP.261.24.2022 Remont powłok malarskich na elewacjach budynku siedziby Narodowego Centrum Kultury, ul. Płocka 13 w Warszawie oraz uporządkowanie systemu klimatyzatorów na elewacji Anna Pieśniak 2022-06-27 11:32:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
616723 DZP.230.44.2022 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia on-line „Dostępność oferty kulturowej online” Anna Pieśniak 2022-05-27 12:40:00 Zapytanie ofertowe Service Go to