Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
930989 ZP.271.5.2024 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wola Wielka i Chlewiska – opracowanie dokumentacji projektowej. Małgorzata Bartecka 2024-06-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
894337 ZP.271.2.2024 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Narolu – zaprojektowanie i wykonanie Małgorzata Bartecka 2024-03-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
881631 ZP.271.1.2024 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Narolu – zaprojektowanie i wykonanie Małgorzata Bartecka 2024-02-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
859524 ZP.271.14.2023 Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 1 500 000.00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Małgorzata Bartecka 2023-12-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
852307 ZP.271.13.2023 Remont drogi gminnej Nr 105158R w km 0+000-0+163 ul. Podzamcze w Narolu Małgorzata Bartecka 2023-12-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
852343 ZP.271.12.2023 Dostawa paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego Gminy Narol na zasadzie bezgotówkowego indywidualnego tankowania w roku 2024 Małgorzata Bartecka 2023-12-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
839451 ZP.271.10.2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych z terenu Gminy Narol oraz z PSZOK w 2024 r. Małgorzata Bartecka 2023-11-24 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
811003 ZP.271.7.2023 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Płazów na dz. o nr ewid. 1634/2 Małgorzata Bartecka 2023-09-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
786823 ZP.271.6.2023 Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Narol wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Narolu Małgorzata Bartecka 2023-07-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
753730 ZP.271.5.2023 Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukawica Małgorzata Bartecka 2023-04-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
596777 ZP.271.6.2022 Budowa wraz z przebudową drogi gminnej Nr 105157R w km 0+003 -0+505 w miejscowości Narol Małgorzata Bartecka 2022-04-12 09:43:13 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to