Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
917297 18/IV/2023/WP Oczyszczanie przystanków autobusowych i tramwajowych, przejść podziemnych, tuneli, kładek dla pieszych i ciągów pieszych, opróżnianie koszy ulicznych oraz obsługa zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie miasta Katowice Jacek Mizdalski 2024-05-24 09:55:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
915128 17/IV/2024/WP Zakup walca drogowego wraz z dostawą do siedziby zamawiającego Jacek Mizdalski 2024-04-24 09:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
910105 16/IV/2024/WP Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Katowice Jacek Mizdalski 2024-04-23 09:55:00 - Construction work Go to
900456 14/III/2024/WP MODERNIZACJA OZNAKOWANIA POZIOMEGO Jacek Mizdalski 2024-03-27 09:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
901979 15/III/2024/WP Zakup walca drogowego z przyczepą do przewozu walca Jacek Mizdalski 2024-03-22 09:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
899840 13/III/2024/WP MODERNIZACJA ELEMENTÓW TUNELU POD RONDEM W KATOWICACH Jacek Mizdalski 2024-03-19 09:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
889012 11/II/2024/WP Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z ul. Pod Młynem w Katowicach Jacek Mizdalski 2024-03-06 09:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
893345 12/II/2024/WP SUKCESYWNA DOSTAWA WRAZ Z ROZŁADUNKIEM MATERIAŁÓW BETONOWYCH Jacek Mizdalski 2024-03-05 09:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
888384 10/II/2024/WP Droga rowerowa Meteorologów - Francuska - odcinek od ul. Bazaltowej do ul. Francuskiej w Katowicach Jacek Mizdalski 2024-03-04 09:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
887191 9/II/2024/WP Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasińskiego w Katowicach – Budżet Obywatelski Jacek Mizdalski 2024-02-28 09:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
887025 8/II/2024/WP KATOWICKA INFRASTRUKTURA DROGOWA – MONTAŻ BARIER ENERGOCHŁONNYCH TYPU N2W4 (SP05/2). Jacek Mizdalski 2024-02-27 09:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
455532 3/V/2021/WP Przebudowa zabytkowego mostu w ciągu ul. Zaopusta nad rzeką Mleczną w Katowicach 3/V/2021/WP Jacek Mizdalski 2021-05-11 12:28:12 - Construction work Go to