Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
411920 MZMGO.271-1/5/2020 Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku Magdalena Zubrycka – Pierz 2021-01-18 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
410154 MZMGO.271/4/2020 Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami Sektor I i Sektor II Magdalena Zubrycka – Pierz 2021-01-15 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
409410 MZMGO.271/3/2020 Świadczenie powszechnych usług pocztowych na rzecz Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami Magdalena Zubrycka – Pierz 2020-12-31 10:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
405391 MZMGO. 271-1/19/2020 Wykonanie monitoringu składowisk odpadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej w zakresie badań wód podziemnych i powierzchniowych, odcieków oraz gazu składowiskowego na składowiskach odpadów zlokalizowanych na terenie gmin współtworzących Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami. Wojciech Kucfir 2020-12-21 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
405400 MZMGO. 271-1/22/2020 Dostawa worków kompostowalnych na potrzeby MZMGO Wojciech Kucfir 2020-12-18 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
402607 MZMGO.271/2/2020 Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami Sektor I i Sektor II Magdalena Zubrycka – Pierz 2020-12-18 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
405398 MZMGO. 271-1/21/2020 Wykonanie monitoringu składowisk odpadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej w zakresie badań dobowych sum opadów atmosferycznych w cyklu miesięcznym na składowiskach odpadów zlokalizowanych na terenie gmin współtworzących Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami Wojciech Kucfir 2020-12-17 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
405394 MZMGO. 271-1/20/2020 Wykonanie monitoringu składowisk odpadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej w zakresie kontroli osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalone repery na składowiskach odpadów zlokalizowanych na terenie gmin współtworzących Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami. Wojciech Kucfir 2020-12-17 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
396113 MZMGO. 271-1/18/2020 Dostawa worków kompostowalnych na potrzeby MZMGO Wojciech Kucfir 2020-11-19 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
386034 MZMGO.271/2020 Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami Sektor I i Sektor II Magdalena Zubrycka – Pierz 2020-11-16 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings