Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
838994 259/23 „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin – odcinki: od km 22+055 do km 25+155, od km 25+155 do km 26+012, od km 26+012 do km 26+831” – nr postępowania 259/23 Wanda Osuch 2023-12-05 08:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
846581 264/23 „Przebudowa DW nr 563 m. Turza Wielka na odc. od km 58+800 do km 59+200” – nr postępowania 264/23 Zofia Kochaniak 2023-12-08 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
844348 262/23 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 584 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Osmolin w km 3+946 drogi wojewódzkiej nr 584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie.” – nr postępowania 262/23 Katarzyna Kuleczka 2023-12-08 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
783084 162/23 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie – Jeziornie.” – nr postępowania 162/23 Katarzyna Kuleczka 2023-12-12 08:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
855948 273/23 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 700 polegająca na rozbiórce i budowie nowego obiektu inż. w km 3+555 w m. SHR Wolica” – nr postępowania 273/23 Wanda Osuch 2023-12-14 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
839234 265/23 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka – Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+408 (dokończenie zadania)” – nr postępowania 265/23 Dział Zamówień Publicznych 2023-12-15 08:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
854857 278/23 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 od km 61+255 do km 61+757,29 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu nad drogą przemysłową w miejscowości Wierzbica w km 61+464.” – nr postępowania 278/23 Zofia Kochaniak 2023-12-15 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
817567 233/23 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk– nr postępowania 233/23 Zofia Kochaniak 2023-12-18 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
853935 272/23 „Dostawa znaków drogowych pionowych, słupków do znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do Rejonów (Obwodów) Drogowych MZDW” – nr postępowania 272/23 Samanta Skwarczyńska 2024-01-08 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
834278 252/23 „Rozbiórka istniejących i budowa nowych obiektów inżynierskich drogi wojewódzkiej nr 801: 1. w km 19+574 nad rezerwowym korytem rzeki Świder w miejscowości Otwock 2. w km 20+254 nad Kanałem Bielińskiego w miejscowości Otwock wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 801 w niezbędnym zakresie”- nr postępowania 252/23 Wanda Osuch 2023-11-28 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
844581 257/23 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 805 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 28+875 do km ok. 29+946 – nr postępowania 257/23 Zofia Kochaniak 2023-11-24 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
848888 269/23 „Świadczenie usług w zakresie ochrony obiektów i mienia oraz monitorowania sygnałów alarmowych w jednostkach organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z podziałem na 14 części.” – nr postępowania 269/23 Katarzyna Kuleczka 2023-11-24 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
779683 160/23 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko. – nr postępowania 160/23 Zofia Kochaniak 2023-11-20 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
842028 267/23 Wykonanie uzupełniających badań geotechnicznych gruntów dla zadania: Budowa drogi wojewódzkiej klasy G - Zachodniej obwodnicy Mławy na odcinku między ulicą Gdyńską, a nowoprojektowaną DK S7 - postępowanie nr 267/23 Dominika Turczyn 2023-11-16 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
835953 258/23 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 22+600 do km ok. 24+400 na terenie gminy Błonie i gminy Leszno” – nr postępowania 258/23 Samanta Skwarczyńska 2023-11-10 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
827209 243/23 „Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w siedzibie Centrali MZDW w Warszawie oraz Rejonach Drogowych MZDW w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego z podziałem na 10 części” – nr postępowania 243/23 Samanta Skwarczyńska 2023-11-06 08:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
819360 223/23 „Konserwacja i usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich województwa mazowieckiego w latach 2024-2026.”– nr postępowania 223/23 Katarzyna Kuleczka 2023-10-23 08:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
831927 246/23 Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem karp zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego na terenie jednostek administracyjnych MZDW z podziałem na 9 zadań – nr postępowania 246/23 Agata Idźkowska 2023-10-20 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
830270 249/23 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: Rozbudowa budynku administracyjnego i budynku magazynowo-garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Rejonu Drogowego w Węgrowie. – nr postępowania 249/23 Zofia Kochaniak 2023-10-19 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
738490 042/23 Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C69B3PU w ilości 165,8 Mg do poszczególnych jednostek organizacyjnych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego z podziałem na 8 części - nr postępowania 042/23 Dział Zamówień Publicznych 2023-03-10 09:15:20 Przetarg nieograniczony Supply Go to