Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
915684 WZP.26.1.11.2024 Dostawa i montaż ławek, koszy czwórdzielnych, stojaków rowerowych na terenie osiedli: Na Stoku i Świętokrzyskie w Kielcach oraz wymiana nawierzchni w rejonie przejść dla pieszych przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego na system FON tj. fakturowych oznaczeń nawierzchni wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w ramach zadania Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego 2023 pn.: „Przyjazny Stok i Świętokrzyskie” Beata Celowska 2024-04-25 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
915145 WZP.26.1.13.2024 Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców Kielc poprzez budowę i przebudowę infrastruktury pieszo – rowerowej oraz przystanków komunikacji miejskiej” – odcinki 2-3 Aneta Neska 2024-04-26 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
913154 WZP.26.1.07.2024 Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa zatoki do ważenia pojazdów przeciążonych na ul. Ściegiennego (DK73) w Kielcach” Justyna Kubikowska 2024-04-26 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
915756 WZP.26.1.10.2024 Czyszczenie separatora i osadnika oczyszczalni wód deszczowych „OWD NOWY ŚWIAT” wraz z odbiorem, transportem i przekazaniem odpadów do utylizacji Aleksandra Kubikowska 2024-05-08 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
914954 WZP.26.1.08.2024 Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Jagiellońskiej (odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. Krakowskiej) w Kielcach oznaczonych jako działki ewidencyjne numer: 109/16, 109/24, 109/25, 109/26, 109/30 (obr. 0015) Aneta Neska 2024-05-08 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
919783 WZP.26.1.09.2024 Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Biesak w Kielcach – oznaczonej, jako działka ewidencyjna numer 59/4 (obr. 0022) Beata Celowska 2024-05-10 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
915758 WZP.26.2.09.2024 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Oświetlenie ulicy Mazurskiej oraz Włoszka w Kielcach” Justyna Kubikowska 2024-04-23 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
901319 WZP.26.1.06.2024 Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ul. Batalionów Chłopskich (odcinek od ul. 1 Maja do ul. Malików) w Kielcach - oznaczonych, jako działki ewidencyjne numer 252/2, 279/6, 312/17, 312/18, 449/2, 450 (obr. 0004). Aleksandra Kubikowska 2024-03-22 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
901090 WZP.26.1.05.2024 Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z rozliczeniem stanów prawnych nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym ulicy Chorzowskiej w Kielcach oznaczonych jako działki ewidencyjne numer: 38/1, 127/10 (obr. 0027) Justyna Kubikowska 2024-03-22 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
898132 WZP.26.1.04.2024 Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych, sygnalizacji ostrzegawczych ze znakiem D-6, kamer ANPR i CCTV na terenie miasta Kielce w latach 2024 – 2025 Beata Celowska 2024-03-15 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
896806 WZP.26.2.08.2024 Roboty budowlane dla inwestycji pn.: „Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej nr 1779/2 obręb 0009 Kielce” w ramach zadania pn.: „Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)”. Aleksandra Kubikowska 2024-03-12 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
891617 WZP.26.1.03.2024 Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Oświetlenie al. Popiełuszki w Kielcach” Aneta Neska 2024-03-08 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
892580 WZP.26.2.04.2024 Roboty budowlane dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid. 420/23 i 420/39 obręb 0009 przy ul. J. Puscha w Kielcach” w ramach zadania pn.: „Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce” Justyna Kubikowska 2024-03-01 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
878877 WZP.26.1.02.2024 Nasadzenia drzew wraz z wykonaniem robót budowlanych niezbędnych do realizacji nasadzeń w ramach Projektów Zielonych z Budżetu Obywatelskiego pn.: Zadanie 1 - „300 nowych drzew wzdłuż śródmiejskich ulic (B.O.)” Zadanie 2 - „Zastał Kielce betonowe a zostawił zadrzewione! (B.O.)” Aleksandra Kubikowska 2024-02-02 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
876213 WZP.26.1.01.2024 Konserwacja i bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kielce Beata Celowska 2024-01-26 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
867616 WZP.26.1.26.2023 Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: Zad. 1 „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 24 obręb 0011 na odcinku pomiędzy ulicami Masłowska i Domaniówka w Kielcach” Zad. 2 „Przebudowa ul. Masłowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Zapolskiej do drogi wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 24 obręb 0011” w ramach inwestycji pn.: "Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce" Justyna Kubikowska 2024-01-12 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
793788 WZP.26.2.18.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa oświetlenia ul. Siennej od ul. Mielczarskiego do ul. Łąkowej w Kielcach” Beata Celowska 2023-07-25 13:22:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
784082 WZP.26.2.17.2023 Realizacja inwestycji pn: "Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż 2 wyświetlaczy prędkości na maszcie wysięgnikowym w rejonie przejścia dla pieszych na ulicy Piekoszowskiej w Kielcach" Beata Celowska 2023-07-10 14:09:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to