Contracts list

Contract number Contract name Contract description Buyer name Start date of contract End date of contract Value net Department Attachments
5/PZ/2021 Usługi w zakresie sprawowania funkcji utrzymania akwariów słodkowowdnych w Akwarium-Terrarium w Bydgoszczy Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie sprawowania funkcji utrzymania pięciu akwariów słodkowodnych znajdujących się w budynku Akwarium Terrarium w Bydgoszczy przy ul. 177A wraz z dostawą żywych zwierząt będących własnością Wykonawcy przez okres obsługi akwariów, zgodnie z wykazem Zamawiającego . Pod pojęciem „utrzymania” rozumie się wszelkie czynności zmierzające do zrównoważenia procesów chemicznych i biologicznych występujących w akwariach, a niezbędnych dla jego dobrostanu (stabilnych parametrów wody, zdrowia i wzrostu roślin, zwierząt, eliminacji glonów), oraz utrzymujące akwaria w stanie niepogorszonym. Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do ogłoszenia Idolek.pl Dariusz Kozłowski 2022-01-05 00:00:00 2023-01-04 00:00:00 152028 - -