Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
No proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
385889 ZP.264.27.2020 Dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb MWOMP w Płocku, Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5. Daniel Igielski 2020-10-22 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
384798 ZP.264.24.2020 Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla pracowników Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Daniel Igielski 2020-10-15 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
381989 ZP.264.26.2020 Świadczenie usługi prowadzenia zajęć ruchowych – grupowych dla dzieci, z elementami crossfit, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, tj.: "Ćwiczymy dla zdrowia z MWOMP Płock". Daniel Igielski 2020-10-07 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
380686 ZP.264.25.2020 „Modernizacja systemu CCTV znajdującego się na terenie nieruchomości Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedziba w Płocku przy ul. Kolegialnej 17” Daniel Igielski 2020-10-07 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
380615 ZP.264.23.2020 Dostawa i montażu klimatyzatorów w budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17. Daniel Igielski 2020-10-06 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
375596 ZP.264.19.2020 Dostawa i montaż mebli dla potrzeb MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego stanowi szczegółową kalkulację dla mebli. Daniel Igielski 2020-09-16 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
374242 ZP.264.17.2020 Dostawa i montażu klimatyzatorów marki MIDEA w ilości szt. 3 w zamian za niesprawne technicznie klimatyzatory HITACHI i podłączenie ich do istniejącej instalacji klimatyzacyjnej w budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5 Daniel Igielski 2020-09-10 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
370292 ZP.264.16.2020 Dostawa i montażu klimatyzatorów marki MIDEA w ilości szt. 3 w zamian za niesprawne technicznie klimatyzatory HITACHI i podłączenie ich do istniejącej instalacji klimatyzacyjnej w budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5 Daniel Igielski 2020-08-24 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
370282 ZP.264.15.2020 Dostawa i montaż 2 szt. nowych klimatyzatorów w budynkach Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25. Daniel Igielski 2020-08-21 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
368850 Znak Sprawy: ZP.264.14.2020 „Dostosowanie budynku przy ul. Kolegialnej 19 w Płocku do obowiązujących przepisów prawa” w zakresie dostawy i montażu nowego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego typu LED. Urszula Żołek 2020-08-17 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to