Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
414867 ZP.264.03.2021 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradczej w zakresie rozliczenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, tj.:  "Ćwiczymy dla zdrowia z MWOMP Płock". Urszula Żołek 2021-01-26 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
414864 ZP.264.02.2021 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradczej w zakresie rozliczenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, tj.:  "MWOMP dla zdrowia dzieci". Urszula Żołek 2021-01-26 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
414870 ZP.264.01.2021 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradczej w zakresie rozliczenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, tj.:  "W przyszłość patrzymy i w MWOMP Płock dzieci ćwiczymy". Urszula Żołek 2021-01-26 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
415503 ZP.264.04.2021 Świadczenie usługi obsługi prawnej na rzecz Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Urszula Żołek 2021-01-27 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
408968 ZP.264.37.2020 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradczej w zakresie rozliczenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, tj.:  "Ćwiczymy dla zdrowia z MWOMP Płock". Urszula Żołek 2020-12-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
408967 ZP.264.36.2020 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradczej w zakresie rozliczenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, tj.:  "MWOMP dla zdrowia dzieci". Urszula Żołek 2020-12-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
408964 ZP.264.35.2020 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradczej w zakresie rozliczenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, tj.:  "W przyszłość patrzymy i w MWOMP Płock dzieci ćwiczymy". Urszula Żołek 2020-12-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
404601 ZP.264.34.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru ksero dla MWOMP. Daniel Igielski 2020-12-16 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
402750 ZP.264.32.2020 Przedmiotem zamówienia jest wywóz odpadów z obiektów MWOMP z siedzibą w Płocku, przy ul. Kolegialnej 17 i 19. Daniel Igielski 2020-12-14 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
401780 ZP.264.33.2020 Dostawa bonów towarowych w formie kart podarunkowych (karty płatnicze) dla pracowników Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Daniel Igielski 2020-12-08 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
398692 ZP.264.31.2020 wywóz odpadów z obiektu MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 25. Urszula Żołek 2020-12-03 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
396968 ZP.264.30.2020 dostawa sprzętu medycznego, tj.: Część I – defibrylator FRx wraz z niezbędnymi akcesoriami i zestawem szkoleniowym Część II – torba ratownicza RO wraz z akcesoriami Urszula Żołek 2020-11-26 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
395478 ZP.264.29.2020 roboty budowlane na obiekcie budynku MWOMP w Płocku przy ul. Kolegialnej 19 - naprawa dachu i malowanie Urszula Żołek 2020-11-21 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
392511 ZP.264.29.2020 Przedłużenie i rozszerzenie licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET Endpoint Antivirus Suite tj.przedłużenie licencji 180 stacji na 36 miesięcy i rozszerzenie licencji 35 stacji na 36 miesięcy Urszula Żołek 2020-11-13 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Mode Proceeding type Action
376576 ZP.264.18.2020 Dostawa sprzętu ochrony indywidualnej w związku z COVID 19 dla MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17, MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5. Daniel Igielski 2020-09-16 12:46:23 Zapytanie ofertowe Supply Go to