Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
444872 ZP.260.4.2021 Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na roboty budowlane oraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie – etap I dokumentacja”. Urszula Żołek 2021-04-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
447296 ZP.260.5.2021 Świadczenie usługi serwisowania aparatury i sprzętu medycznego będącego na stanie MWOMP Płock oraz Oddziału MWOMP w Warszawie. Urszula Żołek 2021-04-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
446749 ZP.264.09.2021 Wymiana podłogi w dwóch pomieszczeniach budynku administracji publicznej w Płocku przy ul. Kolegialnej 19 Urszula Żołek 2021-04-29 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
446772 ZP.264.10.2021 Malowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku administracji publicznej Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Kolegialnej 19, 09-402 Płock. Urszula Żołek 2021-04-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
440815 ZP.264.08.2021 Usługa wykonania przeglądów serwisowych: systemu klimatyzatorów marki MIDEA firmy Zymetric wraz ze sprawdzeniem szczelności układów, które zawierają powyżej 3 kg czynnika chłodniczego oraz klimatyzatorów marki Hitachi w budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 25. Urszula Żołek 2021-04-09 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
434272 ZP.260.3.2021 Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla MWOMP Urszula Żołek 2021-03-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
431674 ZP.265.3.2021 Badania uczniów w roku 2021. Urszula Żołek 2021-03-18 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
431552 ZP.260.2.2021 Dostosowanie budynków MWOMP w Płocku do obowiązujących przepisów ppoż. Urszula Żołek 2021-03-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
422769 ZP. 265.2.2021 Konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na prowadzenie w 2021 r. ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową dla osób z terenu województwa mazowieckiego Urszula Żołek 2021-02-23 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
422708 2021/BZP00006202/01 Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku na nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5. Urszula Żołek 2021-02-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
422928 ZP.264.07.2021 Dostawa licencji bezpieczeństwa i wsparcie techniczne producenta dla 2 szt. (Klaster HA) urządzeń do ochrony sieci – FortiGate 100D Urszula Żołek 2021-02-16 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
421315 ZP.264.06.2021 Stały dostęp do szerokopasmowego łącza internetowego (sieci Internet) dla trzech lokalizacji MWOMP: Płock, Warszawa i Radom. Urszula Żołek 2021-02-16 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
420431 Usługa kompleksowej obsługi urządzeń drukujących dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku oraz Oddziałów w Warszawie i Radomiu Urszula Żołek 2021-02-11 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
418078 ZP.265.1.2021 II uzupełniający konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych (toksykologiczne) i diagnostyki laryngologicznej na rzecz: pacjentów objętych opieką zdrowotną przez MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie. Daniel Igielski 2021-02-04 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
376576 ZP.264.18.2020 Dostawa sprzętu ochrony indywidualnej w związku z COVID 19 dla MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17, MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5. Daniel Igielski 2020-09-16 12:46:23 Zapytanie ofertowe Supply Go to