Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
368850 Znak Sprawy: ZP.264.14.2020 „Dostosowanie budynku przy ul. Kolegialnej 19 w Płocku do obowiązujących przepisów prawa” w zakresie dostawy i montażu nowego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego typu LED. Urszula Żołek 2020-08-17 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
365458 Znak Sprawy: ZP.264.13.2020 Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania „Organizowanie i udzielenie pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki”, Daniel Igielski 2020-08-05 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
365009 Znak sprawy: ZP.264.12.2020 Dostawa odzieży medycznej dla pracowników MWOMP według zgłoszonego zapotrzebowania. Daniel Igielski 2020-07-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
361548 ZP.264.11.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego dla MWOMP z siedzibą w Płocku, ul. Kolegialna 17, MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25 oraz MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5. Daniel Igielski 2020-07-20 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
355014 ZP.264.10.2020 Opracowanie koncepcji w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie – etap I dokumentacja”. Daniel Igielski 2020-06-18 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
345789 ZP.264.9.2020 Opracowanie koncepcji w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie – etap I dokumentacja”. Daniel Igielski 2020-05-27 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
337342 ZP.264.8.2020 Dostawa licencji bezpieczeństwa i wsparcie techniczne producenta dla 2 szt. (Klaster HA) urządzeń do ochrony sieci – FortiGate 100D Daniel Igielski 2020-04-27 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
328051 ZP.264.7.2020 Dostawa artykułów piśmienno-biurowych dla MWOMP z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 oraz Oddziałów MWOMP w Płocku w Warszawie i w Radomiu. Urszula Żołek 2020-03-27 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
317113 ZP.264.4.2020 Usługa wykonania przeglądów systemów klimatyzacji Daikin, Hireff, LG i Fujitsu wraz ze sprawdzeniem szczelności układów, które zawierają powyżej 3 kg czynnika chłodniczego (system Daikin, Hireff), w budynku w Płocku ul. Kolegialna 19. Urszula Żołek 2020-03-06 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
319926 ZP.264.5.2020 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi konserwatora instalacji wod.-kan. i c.o. i usługa konserwatora elektryka dla nieruchomości MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu. Urszula Żołek 2020-03-05 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to