Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
889790 01/P/02/2024/DIR Odwiert studni głębinowej ujęcie Kochanowskiego w Chodzieży Dział Inwestycji i Rozwoju 2024-03-05 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to
891994 "Przebudowa sieci wodociągowej z azbestocementu na sieć PE wraz z wymianą przyłączy na terenie miasta Chodzieży ” Dział Inwestycji i Rozwoju 2024-03-11 10:00:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
893895 Zakup urządzeń akumulatorowych firmy Milwaukee Dział Eksploatacyjno Techniczny 2024-03-01 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
885912 Przebudowa układu pomiarowego przyłącza rezerwowego MOŚ Studzieniec Łęg Dział Eksploatacyjno Techniczny 2024-02-15 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
880833 Przetarg na dostawę rur i armatury wodociągowej i kanalizacyjnej Paweł Zieliński 2024-02-09 10:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Supply Go to
871830 Zestaw dozującu do podchlorynu sodu Dział Eksploatacyjno Techniczny 2024-01-12 13:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
860792 Transport odpadu o kodzie 190801 (skratki) na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo. Dział Oczyszczalnia Ścieków 2023-12-15 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
858001 Zakup i dostawa zasilaczy awaryjnych APC Administracja 2023-12-07 13:00:00 - Supply Go to
851756 Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych metodą R3 i R10 z oczyszczalni ścieków Studzieniec Łęg. Dział Oczyszczalnia Ścieków 2023-12-07 11:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Service Go to
846440 Zakup i dostawa wapna palonego kruszonego dla Zamawiającego Dział Oczyszczalnia Ścieków 2023-11-17 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
836398 Zakup myjki ciśnieniowej HD 5/15 CX Plus oraz HD 10/25-4 SXA Plus Dział Eksploatacyjno Techniczny 2023-10-31 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
835940 Zakup i dostawa papieru ksero Pollux i Polspeed Administracja 2023-10-26 14:00:00 - Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
784729 04/ZO/06/2023/DIR Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejskie Wodociagi i Kanalizacje sp. z o. o. w Chodzieży Dział Inwestycji i Rozwoju 2023-06-29 12:45:56 Zapytanie ofertowe Service Go to
649974 Zakup agregatu pompowego głębinowego do studni głębinowej. Dział Eksploatacyjno Techniczny 2022-08-10 08:43:24 Zapytanie ofertowe Supply Go to
503500 Dostawa bateryjnych przepływomierzy elektromagnetycznych Dział Eksploatacyjno Techniczny 2021-09-10 14:48:21 Zapytanie ofertowe Supply Go to
493904 18/CR/08/2021/DET „Dostawa środków ochrony indywidualnej”. Dział Eksploatacyjno Techniczny 2021-08-24 13:26:55 Zapytanie ofertowe Supply Go to
474237 10/CR/06/2021/DET " Zakup i dostawa materiałów elektrycznych do budowy szaf sterowniczych i zasilania " Dział Eksploatacyjno Techniczny 2021-06-28 10:12:29 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
625960 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych Dział Eksploatacyjno Techniczny 2022-06-27 11:53:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
612622 Wykonanie przewiertów sterowanych na terenie miasta Chodzieży Dział Eksploatacyjno Techniczny 2022-05-19 14:49:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
602874 DOSTAWA MINIKOPARKI ORAZ PRZYCZEPY TRANSPORTOWEJ Dział Eksploatacyjno Techniczny 2022-05-13 13:21:00 Przetarg regulaminowy - FA Supply Go to
592998 Dostawa minikoparki oraz przyczepy transportowej w formie leasingu operacyjnego Dział Eksploatacyjno Techniczny 2022-04-13 08:44:00 Przetarg regulaminowy - FA Supply Go to