Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
739029 Zakup i dostawa wapna palonego kruszonego dla Zamawiającego Dział Oczyszczalnia Ścieków 2023-03-17 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
737092 Wykonanie przewiertów sterowanych Dział Eksploatacyjno Techniczny 2023-03-13 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
727146 Zakup i dostawa papieru ksero Pollux i Polspeed Administracja 2023-02-17 14:00:00 - Supply Go to
717644 Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych metodą R3 i R10 z oczyszczalni ścieków Studzieniec Łęg. Dział Oczyszczalnia Ścieków 2023-02-13 11:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Service Go to
718906 Przetarg na dostawę rur i armatury wodociągowej i kanalizacyjnej Paweł Zieliński 2023-02-03 10:00:00 Przetarg regulaminowy - FA Supply Go to
713354 Transport odpadu o kodzie 190801 (skratki) na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo. Dział Oczyszczalnia Ścieków 2023-01-18 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
713364 "Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno" Paweł Zieliński 2023-01-16 13:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
706795 Zakup i dostawa wapna palonego kruszonego dla Zamawiającego Dział Oczyszczalnia Ścieków 2022-12-19 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
704063 Zakup i dostawa wapna palonego kruszonego dla Zamawiającego Dział Oczyszczalnia Ścieków 2022-12-16 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
685127 Remont zbiornika przepompowni ścieków PGS w Strzelcach wraz z dostawą i montażem armatury. Dział Oczyszczalnia Ścieków 2022-11-21 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
649974 Zakup agregatu pompowego głębinowego do studni głębinowej. Dział Eksploatacyjno Techniczny 2022-08-10 08:43:24 Zapytanie ofertowe Supply Go to
503500 Dostawa bateryjnych przepływomierzy elektromagnetycznych Dział Eksploatacyjno Techniczny 2021-09-10 14:48:21 Zapytanie ofertowe Supply Go to
493904 18/CR/08/2021/DET „Dostawa środków ochrony indywidualnej”. Dział Eksploatacyjno Techniczny 2021-08-24 13:26:55 Zapytanie ofertowe Supply Go to
474237 10/CR/06/2021/DET " Zakup i dostawa materiałów elektrycznych do budowy szaf sterowniczych i zasilania " Dział Eksploatacyjno Techniczny 2021-06-28 10:12:29 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
625960 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych Dział Eksploatacyjno Techniczny 2022-06-27 11:53:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
612622 Wykonanie przewiertów sterowanych na terenie miasta Chodzieży Dział Eksploatacyjno Techniczny 2022-05-19 14:49:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
602874 DOSTAWA MINIKOPARKI ORAZ PRZYCZEPY TRANSPORTOWEJ Dział Eksploatacyjno Techniczny 2022-05-13 13:21:00 Przetarg regulaminowy - FA Supply Go to
592998 Dostawa minikoparki oraz przyczepy transportowej w formie leasingu operacyjnego Dział Eksploatacyjno Techniczny 2022-04-13 08:44:00 Przetarg regulaminowy - FA Supply Go to